קול צופייך – פרשת ויקרא התשע"ח – הלכות מידות ומשקלות

אורך הוידאו:

1:50:56

מספר:

910

נמסר בתאריך:

תשנ"ז

בפרשת:

תגיות:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור