אקטואליה

מהי הזכות המיחדת שבגינה זכה רבי ישראל אבוחצירא (הבבא סאלי) שברכותיו יתקבלו בשמים?
תפילתו של הבבא סאלי הייתה מתקבלת בשמים איך זכה לכך? סיפור קטן שמסביר הכל.....
איך היה הבבא סאלי מתכונן לשבת המלכה?
משל ממרן הבן איש חי על הדוגמא האישית שאבא צריך לתת לבנו כדי שילך בדרך הנכונה.
הדאגה של הרב לכל אחד סיפור מדהים על סוכריה קטנה....
הרמב"ם ברח מספרד והגיע למצרים כשניסה להיפגש עם המלך לא נתנו לו. איך בחוכמתו הרבה גרם לזה שהמלך יחפש אחריו?
שירת חייו של רבינו משה בן מימון.....
געגועים של מרן הרב, ליהונתן פולארד ותפילתו שהתגשמה שיבוא לארץ ישראל.
סיפור על חכם אברהם ענתבי בעל "היושב אוהלים" שבביקרו אצל המושל דאג לכבוד אישה, ובזכות זה הציל את ישראל מגזירה קשה.
השאלה הראשונה שישאלו את האדם בשמים היא האם קבעת עיתים לתורה? מה יעשה האדם כדי שיוכל לענות שקבע עיתים לתורה?.....
מילה טובה ופירגון עושה טוב יותר מכל ממון שבעולם.....
תפילה ולימוד תורה הם מקור השפע לפרנסה טובה.
כעם ישראל עושה הידור הקב"ה אומר אני יושיע אתכם אני יגאל אתכם.....
בחג החנוכה מתנצץ אורו של משיח אם נהיה ראויים ע"י שנקדש את עצמנו נזכה לגאולה.
בימים ההם בזמן הזה כמו שנושענו בימי החשמונאים כך מצפים היום לביאת המשיח.
סיפור חזק על הרב מבריסק שהדליק חנוכייה בשעה מאוחרת כדי לפרסם הנס ומה קרה בזכות זה.....
על ידי הדלקת נר מצווה, הנר של חנוכה, זוכים לאור תורה, שמעט אור דוחה הרבה חושך.
בית המקדש השלישי ירד מן השמים בנוי ומשוכלל מה חלקנו בבניתו?
מהו הזמן הנכון ביותר להדלקת נרות חנוכה לפי כל הפוסקים והשיטות.
מה אמר החכם לאדם שלא רצה להשלים מנין בתפילת המנחה?
תמיד אדם צריך להזכיר לעמו את הדברים הטובים שעשה ולא ח"ו דברים שאינם טובים.
ממון בגימטריה סולם בכסף אפשר לעשות מעשים טובים ומאידך להגיע לשאול תחתית....
גדולתו של חכם אפרים הכהן ודאגתו לתלמידיו שימשיכו את שולשלת הדורות....
כתוב אשת חיל מי ימצא משמע שאין נשות חיל ואחרי זה כתוב רבות בנות עשו חיל משמע שיש הרבה נשות חיל....
הדבר החשוב ביותר הוא תפילה יותר מכל הרופאים והתרופות שבעולם....
שני סוגי רופאים יש אחד שמקבל שכר עבור כל חולה ואחד של קופת חולים, הרופא הראשון מתפלל שיהיה לו כמה שיותר חולים, ומעשה שהיה שהרופא הנ"ל הגיע בנעילה להתפלל ומנעו ממנו להיכנס, לעומת זה אם נתנהג כשורה ה' שהוא הרופא ימנע ממחלה לבוא
החוכמה של הרב שהצילה משפחה מגירושין.....
ישנם הרבה סגולות... - אך מהי הסגולה האמיתית לזיווג הגון?
לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה חשיבותה ומעלתה של תפילת מנחה והשכר העצום למי שמוסר נפשו להתפלל אותה עם כל הקושי...
בבית אלוקים נהלך ברגש - ברד גשם שלג -המלחמה ביצר הרע בכל מזג אוויר
הרב בביקורו בבית החולים הדסה פגש ערבי המבקש ברכה לרפואה ....
דאגתו ואהבתו של הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל לילדי ישראל ושאיפתו שיהיו מורי הוראות בישראל סיפור קטן מתוך רבים....
"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה" - תפילת רחל אמינו לדורי דורות.
כל השפע שיש בעולם גם לאומות העולם הכל בזכות עם ישראל.
סיפור חזק על הגאון רבי צדקה חוצ'ין זצ"ל בזמן שהיה מאושפז בבית החולים הדסה.
בתקופתו של חזקיה מלך יהודה לא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים בקודשים וטהרות ובזכות סגולת התורה הקב"ה עשה להם ניסים ונפלאות.
סיפור על השר רחבעם זאבי הי"ד בפגישתו עם מרן הרב בעמק הירדן וההסתכלות הנכונה על השבת שטחים מאויבינו .
איך אפשר לאכול לישון ולטייל ולקבל על זה שכר? סיפור על מרן הבן איש חי שקיים מצות הרופאים לטייל ...
~עיקר בריאת העולם היא בשביל שהאדם יקיים מצות ומעשים טובים~
סיפור על הגאון רבי אברהם ענתבי ~ חג הסוכות וקבלת האושפיזין בסוכה.
סיפור על הגאון רבי אברהם ענתבי~ על מעשה ניסים עם ערבי שהעלה מחירים במכירת ענפי הדקל של חג הסוכות.
יעקב אבינו שמברך את בניו מזכיר בראשית דבריו "ויקרא בהם שמי ושם אבותי" מדוע שמו הוזכר בתחילה ולא שמם של אברהם ויצחק?
שני מלאכים מלווים לאדם כל היום עשה מצווה שמחים עושה עברה בורחים ~ איך נדע לשמור אותם איתנו תמיד?
מהותו של האדם בעולם הזה זה העבודה העצמית על יראת שמים אמיתית.
הסגולה המיוחדת לאריכות ימים בעולם הזה ובעולם הבא
הדבר החשוב ביותר לנשמה גומל נפשו איש חסד - תורה מצות ומעשים טובים.
האפשרות הניתנת לכל אדם לחזור בתשובה היא בריאה שברא הקב"ה בעולם הרב מבאר למה זכינו במתנה המיוחדת הזאת
משל ממרן הבן איש חי על סגולת ימי חודש אלול והקירבה אל אבינו שבשמים בימים מיוחדים אלו.
ימי חודש אלול הם זמן מסוגל ביותר לחזור לאבינו שבשמים - הרב מסביר איך הדרך הנכונה לעשות את זה.
חסד זה לא רק בתרומת ממון אלא גם בהקשבה לאחר ודאגה לזולת בכל מיני אופנים.
הרב מספר על תקופותו כדיין בבית הדין הרבני והתמודדות כל יום עם פסקי דין, שרק בזכות סייעתא דשמיא וכח התפילה זוכים להגיע לחקר האמת.
יש מצוות עשה לבנות את בית המקדש אם כן מדוע הקדוש ברוך הוא בונה אותו ? איך אנחנו יכולים לסייע בבניתו ?
הסבר נפלא של רבינו האר"י על ההסתכלות הנכונה על מה שטמון בחורבן הבית - תחילת התקומה של עם ישראל ובנין בית המקדש העתידי.
שיבוא המשיח ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. מהו השחוק המיוחד? ומהי הרינה שבה עם ישראל יזכה בביאת המשיח?
משל מיוחד ויפה על המתיקות שבחזרה בתשובה וקירבה לה', על הטוב שבגאולה הקרובה בעז"ה
שני סוגי גאולה - 'יש בעיתה' ויש 'אחישנה' - כמה מילים נפלאות מאת מרן הרב מרדכי אליהו על הדרכים לקרב את הגאולה
מרן הרב מספר על הבבא סאלי איך גרם שעל ידי שמירה של נטילת ידים זוכים להתקדש בכל המצות כולם
קובץ הלכות הנוגעות לענייני הקורונה שנכתב ע"י המרכז העולמי למענה הלכתי שע"י מוסדות דרכי הוראה לרבנים בנשיאותו של מורינו הגאון הרב יוסף אליהו שליט"א עפ"י פסקי מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
המדריך הקצר במי לבחור כנציג שלנו ולהיות בטוח שאנחנו פועלים נכון...
תיאור נפלא של מרן הרב על בניין בית המקדש השלישי ועליית השערים של בית המקדש מתוך האדמה
קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע ישראל, ומעלת האדם על הבהמה בכוח הדיבור.
הרב אליקים לבנון רב הישוב אלון מורה שואל את מרן הרב זצוק"ל בעניינם של הנוסעים בכבישי יהודה ושומרון ונקלעים להתקפות אבנים ובקבוקי תבערה. האם יברכו הגומל?
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש - מרן הרב מבאר את הפסוק איך הקשר של עם ישראל לתורת ישראל גורם לכך שהקב"ה מעניק לנו את ארץ ישראל
איזה הנחיה נתן מרן הרב לבנו הגר"ש אליהו שליט"א כשהתמנה לרב הראשי לעיר צפת? - ומדוע התנגד האדמו"ר שחסידיו יגוננו עליו במטריות מהגשם של ארץ ישראל
מדריך חובה מקיף לכל נער בר מצווה ולכל יהודי באשר הוא על המקום הראוי להנחת תפילין - ואיך מניחים תפילין כהלכה - וידאו מיוחד ונדיר
דן מרגלית מארח את הרבנים הראשיים בהיכל שלמה: הרב מרדכי אליהו זצוק"ל - הראשון לציון והרב הראשי לישראל- הרב אברהם שפירא זצוק"ל ודן איתם בנושאים שונים כגון: גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל. חנינה לאנשי המחתרת ולאזרחים יהודיים נוספים בישראל ובגולה. עניין אי חלוקת ארץ ישראל. התחרדות במגזר הדתי, אחדות עם ישראל ועוד
מרן הרב מתייחס בפירוט על היחס המתאים כלפי הקהילה אשר חרטה על דגלה את הרס המשפחה היהודית ונגד תורתנו הקדושה ועל קיום מצעדים שאין בינם לגאווה כלום
היחס המוטעה במערכות החוק והמשפט כלפי התורה ומצוותיה לוקה בבורות מדהימה ובפרשנות מסולפת - מרן הרב מציע לכל המועמדים להחליט בעניינים שברומו של עולם ובעיקר על מנת לא להביך את עם ישראל ח"ו בעיני אומות העולם
משה רבינו שאל את הקב"ה באיזה מעשה ירום קרן ישראל בעולם? תשובתו של הקב"ה למשה רבינו והסוד הטמון בדבר
המתנה הגדולה שנתנה התורה לדרך האמיתית ומועילה ביותר לשיקום יהודים שסרחו מן הדרך
חייו של יהודי מלאה בעבודת ה' - משה רבינו נקרא עבד ה'! - אנו מבקשים מהקב"ה בריאות ופרנסה ונחת ברכה שלימה - על מנת שנוכל לעבוד את ה' בשלימות בפרט ובכלל
מטרת הברכות על מנת שבכל ברכה נזכור את בורא עולם תמיד - וליראה ממנו יראת הרוממות
בחלומו של יעקב - המלאכים קינאו ביעקב אבינו בעיקר מכיוון שהקב"ה ייחד את שמו ית' על יעקב אבינו ע"ה בעודו בחיים - חביב היה יעקב אבינו לפני בורא עולם שקיפל הקב"ה את כל ארץ ישראל תחת יעקב
אמירת ברכת הגומל לחולה שהתרפא מעלתה גדולה מאוד - מהו המעשה בגמרא שלומדים ממנו איך מברכים ובאיזה מעמד? ואיך מרן השו"ע פסק הלכה למעשה
לא לפחד מלפגוע בכל מחבל שמנסה לפגוע ביהודים ולחסלו פיזית - עוד לפני שמצליחים במזימתם - במקרה הזה אין לרחם לא על המחבלים או על בני משפחותיהם ועל הסביבה התומכת ולא לירא מאף גורם בעולם!
איזה סוד גילה דניאל הנביא - שבעקבות כך נענש דניאל הנביא? ואיך קשור חלומו של נבוכדנצר מלך בבל לייעוץ שקיבל מדניאל הנביא - ומדוע תקף פחד עצום את דניאל ע"ה
אין לעשו וישמעאל חלק בארץ ישראל - ואנו מבקשים מהקב"ה שישבית את כל המחבלים ימ"ש שהם גרועים מהחיות במעשיהם האכזריים ה"י
דברים שנשא מרן הרב בישיבת מרכז הרב בהספד לזכר הנרצחים הי"ד
התורה הקדושה מלמדת אותנו שברגע שיש לנו אפשרות לרכוש עבד עברי למרות ההגבלות והקושי שבדבר יש עדיפות לקנות עבד עברי ולא עבד כנעני - ואותו הדין להעדיף תוצרת יהודית וחלב יהודי וכדו' ובשכר זה הקב"ה משפיע שפע על כולנו
מסירות נפשם של נשות ישראל הכשרות ששמרו על טהרתן גם בקור הגדול - והחובה הקדושה לעודד ולסייע ככל הניתן על מנת להגביר גדרות הקדושה והטהרה בעם ישראל - עד כדי שהמלאכים בשמיים עונים "אמן" על ברכת הטבילה
הספד שנשא מרן הרב שלבסוף הניחה דעתו של הנפטר בסיפור מדהים - על החובה של המספידים להספיד כהלכה ובזמנים שמותר וצריך להספיד
חיבת עם ישראל בעיני הקב"ה ששמר עליהם על ידי עמוד ענן במדבר - והשמירה המיוחדת שאנחנו מבקשים מהקב"ה שיגן על כל יהודי
משה רבינו יוצא ורואה "בסבלותם" של עם ישראל - מהו "סבלותם" ? - המנוחה המיוחדת שיש בשבת קודש - לא עושים עסקים על כבוד שמירת השבת !
תפקיד הממשלה והעם זה לעסוק בבניין הארץ הן ברוחניות בהקמת יישובים חדשים ובהקמת ישיבות נוספות - ה' עוז לעמו ייתן !
האם יש מציאות שהקב"ה מקבל כביכול "שוחד" מאת עם ישראל? - יברכך ה' וישמרך - ישא ה' פניו אליך! - ומעלת הנתינה לעני
דברים של מרן הרב על המצב בהר הבית - היה צריך לאסור על הישמעאלים להיכנס להר הבית כל זמן שיהודים אינם יוכלים להיכנס עד ביאת המשיח - שפחה כי תירש גבירתה - ומתי יש לכבוש את הר הבית לגמרי?
סגולת אמירת "אשרי יושבי ביתך" בכל יום לפרנסה - ובנוסף שמירת הדיבור והשמח בחלקו בעניינים גשמיים ובמצוות שאיפה כלפי מעלה !
החובה הקדושה לשמור על כוח הדיבור להישמר מלשון הרע ולהרבות בדיבור בתורה הקדושה ועל ידי כך אויר של ארץ ישראל יתקדש
דברים הנלהבים היצאים מן הלב על צרות עם ישראל - שהאבות הקדושים יחד עם משה רבינו יעמדו בתפילה עם ישראל
במלחמת עמלק משה רבינו עומד בתפילה - עמלק מתכנן לשבש את כוח התפילה ע"י ש"התחפש" לכנענים - לרמז לנו לא לשנות במאומה מהתנהגות של גויים
הדבר היחיד שיכול לאחד את עם ישראל בכל קצוות תבל זה ע"י התורה והעלייה לארץ ישראל או לכל הפחות ירגישו שייכים לארץ ישראל
"קבעת עיתים לתורה" השאלה שכל יהודי יישאל לאחר פטירתו - השאלה כוללת האם אדם למד את כל מקצועות התורה - וגם בתורת הסוד

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה