מבית דרכי הוראה לרבנים

אקטואליה

סיפור מרתק על האר"י הקדוש ומהרח"ו בדרכם לבאר מרים.
להתגבר על הפחד? הסגולה הכי טובה...
החשיבות והמעלה של ארץ ישראל המרגלים ומרים הנביאה והקשר ביניהם...
"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" וכי ידיו של משה עושות מלחמה אלא כל זמן שמשעבדים את ליבם להקב"ה נגאלים...
סיפור מרתק על תלמיד שהיה בהודו וראה שם פלא גדול
איך עם ישראל זכה לניסים עצומים במלחמת ששת הימים? מרגש
האם מותר להאריך או לקצר את הזמנים בשעון שבת? זה רק חשמל... סיפור מרתק
"אנחנו בהילולת רשב"י צריכים להיות בשמחה ולזכור חסדי השם יתברך" דברים מרגשים ממרן זיע"א
"בדא יפוק עמא מגלותא" איך עם ישראל יזכה לצאת מהגלות? ומה הדרך הנכונה בלימוד תורת הסוד?
"למדו לשונם דבר שקר" סיפור מיוחד מהגמרא ופירוש של חכמי המוסר.
מה דיבר מרן הרב בכנס לאנשי תקשורת? - מרתק
סכסוכים של בדואים, לחם וש'יחים. איך מרן הרב זצ"ל יישב את המחלוקת?
עם ישראל נגאל בזכות החסד שעשו נשות ישראל אחת עם השניה וזכו ליציאת מצרים
מה שומר את עם ישראל מפני התבוללות? סיפור מדהים
סיפור מיוחד על הדרך בה זוכים לאריכות ימים.
סיפור מדהים על ניסי הקב"ה העצומים בזמן מלחמת העולם השניה.
סיפור מיוחד ממרן הרב זצ"ל שמדגיש את החשיבות לקרוא פרשת זכור כל אחד כמנהג אבותיו
מה זוכה מי ששומר על עייניו בקדושה ובטהרה?
סיפור מרתק על הרה"ג רבי בן ציון אבא שאול זצוק"ל על הזהירות הנפלאה בכבוד אשתו.
אדם צריך להתחדש ולהתקדם תמיד מהי הדרך הנכונה ביותר?
המעלה המיוחדת במי שמקדים להכניס את השבת ומנהגם של גדולי ישראל בקבלת שבת המלכה.
באיזה שעה הכי טוב להתפלל? ובאיזה אופן צריך לכוון בתפילה?
"השלך על השם יהבך והוא יכלכלך" מה טמון בכוחה של האמונה?
המעלה והחשיבות של ארץ ישראל. ולמה חשוב להתגורר בארץ?
מהו הדבר שדרכו אפשר לדעת את המידות של בת הזוג ומשפחתה?
זכות אבות זה חשוב אבל אדם תמיד צריך לשאול את עצמו מה הוא?
סיפור מרתק על השעון של מרן הרב זצ"ל
הדרך הנכונה בלימוד תורה - סיפור מרתק על חכם אברהם רפול זצוק"ל
מה מברכים על גפילטע פיש? למה נהגו לאכול אותו בשבת?
מי יסד את המנהג של תענית דיבור בימי השובבי"ם? כמה שנים המנהג הזה קיים? ואיך הדרך הנכונה לעשות את זה בימינו?
הכוח והעוצמה של עם ישראל זה שאנחנו מאוחדים.
משל מרתק מדברי המדרש על רשעותו של פרעה.
אנשים מחפשים סגולות.... - מהי הסגולה העתיקה ביותר מימיהם של האמוראים?
איך מנצלים את ימינו בעולם הזה בצורה נכונה?
"אמר רבי אבא הכהן ברדלא אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" - מסר מרגש
סיפור היסטורי ומיוחד על הגבאים של בית הכנסת "עדס".
מעלת ארץ ישראל ומה זוכה מי שקונה דירה בארץ?
למה אברהם אבינו נפטר חמש שנים לפני הזמן?
אצל רשעים גם שלא הורגים אותך צריך לשלם....
חוכמתו של אברהם אבינו בעסקים וסיפור מדהים על פיקחות בבית משפט.....
ביקור חולים אצל גוי סיפור מדהים על מרן הרב עם השייח טריף...
מהו הדבר החשוב ביותר בתפילה על פרנסה?
כל הלכות ברך עלינו בסיכום קצר ומיוחד מפי מרן הרב זצ"ל
חינוך ילדים. מה הבסיס להתנהגות טובה של הילדים?
"בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורוחתיך" איך הולכים בדרך הנכונה?
הסוד המיוחד שבארבעת המינים.....
למה אנחנו באים ביום הדין מלובשים יפה למשפט לפני בורא עולם? סיפור קטן שמסביר הכל....
איך מכינים את עצמנו לראש השנה? ועצה מיוחדת איך נזכה לשנה טובה וברוכה.
"אתם נצבים היום" ידוע שזה רומז לעניין המשפט בראש השנה. שואל האור החיים הקדוש איך באים למשפט לפני בורא עולם בקומה זקופה?
רבי חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות צריך להבין אם הקב"ה כל כך אוהב אותנו אז למה נתן לנו הרבה מאוד מצוות יזכה אותנו במצווה אחת?
הכל בחיים עניין של הסתכלות אם מסתכלים תמיד על הטוב אפשר להיות מאושרים כל החיים....
הגאונות של מרן הבן איש חי ואיך הסתיר אותה בענווה מיוחדת
עם מי למד מרן הבן איש חי בעליית הגג סיפור מדהים
אנחנו מצפים לדברי הנביא "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".
אפשר לתקן את החורבן על ידי מצוות ומעשים טובים שנעשה בימים האלה של בין המצרים.
גדלתו של האור החיים הקדוש בתקופת הגלות שגזר על עצמו סיפור מדהים!!!!
הדרך הנכונה בלימוד תורה, וסגולה מיוחדת לשינה טובה.
חכמת נשים בנתה ביתה זה אשתו של און בן פלת שהצילה אותו מהמחלוקת עם משה רבינו בחוכמתה הגדולה.... מסר לדורות!!!
הרב במערת המכפלה בתפילה ותחנונים לבורא עולם שישמור ויציל את עם ישראל.....
הצוואה של יעקב אבינו לבניו זה להתאחד וזה מה שמוטל עלינו בכל הזמנים לאחד את עם ישראל לנצח נצחים....
מהי ההכנה האמיתית לחג מתן תורה?
הניסים הגדולים שנעשו לעם ישראל במלחמת ששת הימים קרו בזכות דבר אחד - אחדות ישראל....
שקידתו העצומה של רב רבנן (כלשונו הטהורה של מרן הרב זצ"ל) הגאון רבי עזרא עטייה ראש ישיבת פורת יוסף.....
"צדיק גוזר והקב"ה מקיים" כוחו של רבי שמעון בר יוחאי על מלאך המוות סיפור חזק!!!
סיפור חזק על רבי מאיר בעל הנס והסגולה הגדול באמירת אלהא דרבי מאיר.....
כמה חשוב לנשק מזוזה עד כדי כך שיכולה הנשיקה הזאת להציל מן החטא, וממאכלות אסורים, וכמעשה שהיה לאחר השואה עם משלחת הרבנים.
סיפור על חוכמתו של מרן הרב זצ"ל במציאת פתרונות הלכתיים יצרתיים. חזק ביותר!!!!
לזכור תמיד את חללי ישראל שנפלו על קדושת השם ומעלתם הרבה והטוב הצפון להם בגן עדן....
בזוהר הקודש הביא סגולה נפלאה במיוחדות וחשיבות של ימי ספירת העומר ומה ניתן להשיג בהם.....
המסר החשוב ביותר מזיכרון השואה והגבורה של עם ישראל בתקופתו של הצורר הנאצי ימ"ש.
סיפור אדיר על שירת חייו של מרן השולחן ערוך הגאון העצום רבנו יוסף קארו זיע"א
נוהגים לעשות סעודה שלישית בשביעי של פסח מה טעם הדבר ולמה אנו מייחלים?
הדבר שצריך ללוות את האדם בימי חייו זה הענין של הגאולה וציפייה שנזכה לכך בקרוב ממש בעז"ה.....
הזהירות של הרב מחמץ ואיך ראה את הנולד בשטריימל של אדמו"ר מפורסם חזק ביותר!!!!
דרכו המיוחדת של מרן הרב זצ"ל בחינוך ילדים וסיפור מדהים על התקופה בה היה מלמד בתלמוד תורה מגן דוד.
סיפור חזק על אימו של הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל על התבלין המיחד ששמה בחמין שיצא לו טעם גן עדן.....
סיפור יפה על איך שבשר נהפך היות תפוח אדמה?
בתורה נאמר "וזאת החיה אשר תאכלו" ומובא במדרש שעמד משה והראה להם כל חיה וחיה איך היא ניראת שבאו אליו כל החיות בנס. מדוע זכו עם ישראל לנס הזה?
זעקתו של מרן הרב על המכשירים גיורים רפורמים, ומקעקעים את טהרת היהדות של עם ישראל.
המן שיחק עם אשתו בקוביה , אמרה לו אשתו תבדוק את המזל שלך, בדק ויצא שהמזל שלו למעלה ושל דוד המלך למטה .....
אורה זה תורה ומה שבסופו של דבר גרם להצלתם של היהודים מהמן הרשע זה זכות התורה שלימד מרדכי הצדיק את ילדי ישראל הטהורים.
סיפור על הגאון רבי יהודה צדקה שבזמן שביקר בלונדון אצל נדיב אחד ראה שכתוב על החנות 24/7 מה בחר לעשות?...
סיפור מדהים על הגביר ר' יצחק שלום ע"ה בפגישתו עם הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל ראש ישיבת פורת יוסף בעת ביקורו בישיבה.
יש נתינה שאדם נותן אבל זה לא בשמחה אלא משום שלא נעים לו וכד' ויש נתינה שהיא בשמחה ובעין טובה ומי שזוכה לזה שכרו עצום מאוד.
תפילה אינה החתמת כרטיס העיקר בתפילה זה הכוונה והלב שאדם נותן לבוראו ובכך זוכה שתפילותיו יתקבלו בעז"ה.....
"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" מהו הרכוש הגדול שהקב"ה הבטיח לעם ישראל האם זה כסף זהב ויהלומים או משהו גדול ונצחי יותר?
כשהרב היה בכנס של שופטים היו שטענו שרבנים לא מכבדים נשים הרב הוכיח להם בחכמתו איך מכבדים נשים בצורה הראויה ביותר.....
למה יתרו היה צריך לבוא למדבר אל משה רבינו ע"ה?
לאדם יש קשיים בחיים של פרנסה או זיווג וכד' מה הפתרון שיכול להועיל לו להיוושע מצרתו?
"מי כעמך כישראל" אין עם מיוחד כמו עם ישראל.....
מהי הזכות המיחדת שבגינה זכה רבי ישראל אבוחצירא (הבבא סאלי) שברכותיו יתקבלו בשמים?
תפילתו של הבבא סאלי הייתה מתקבלת בשמים איך זכה לכך? סיפור קטן שמסביר הכל.....
אתר הרב מרדכי אליהו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה