מבית דרכי הוראה לרבנים

אקטואליה

סיפור היסטורי ומיוחד על הגבאים של בית הכנסת "עדס".
מעלת ארץ ישראל ומה זוכה מי שקונה דירה בארץ?
למה אברהם אבינו נפטר חמש שנים לפני הזמן?
אצל רשעים גם שלא הורגים אותך צריך לשלם....
חוכמתו של אברהם אבינו בעסקים וסיפור מדהים על פיקחות בבית משפט.....
ביקור חולים אצל גוי סיפור מדהים על מרן הרב עם השייח טריף...
מהו הדבר החשוב ביותר בתפילה על פרנסה?
כל הלכות ברך עלינו בסיכום קצר ומיוחד מפי מרן הרב זצ"ל
חינוך ילדים. מה הבסיס להתנהגות טובה של הילדים?
"בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורוחתיך" איך הולכים בדרך הנכונה?
הסוד המיוחד שבארבעת המינים.....
למה אנחנו באים ביום הדין מלובשים יפה למשפט לפני בורא עולם? סיפור קטן שמסביר הכל....
איך מכינים את עצמנו לראש השנה? ועצה מיוחדת איך נזכה לשנה טובה וברוכה.
"אתם נצבים היום" ידוע שזה רומז לעניין המשפט בראש השנה. שואל האור החיים הקדוש איך באים למשפט לפני בורא עולם בקומה זקופה?
רבי חנינא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות צריך להבין אם הקב"ה כל כך אוהב אותנו אז למה נתן לנו הרבה מאוד מצוות יזכה אותנו במצווה אחת?
הכל בחיים עניין של הסתכלות אם מסתכלים תמיד על הטוב אפשר להיות מאושרים כל החיים....
הגאונות של מרן הבן איש חי ואיך הסתיר אותה בענווה מיוחדת
עם מי למד מרן הבן איש חי בעליית הגג סיפור מדהים
אנחנו מצפים לדברי הנביא "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".
אפשר לתקן את החורבן על ידי מצוות ומעשים טובים שנעשה בימים האלה של בין המצרים.
גדלתו של האור החיים הקדוש בתקופת הגלות שגזר על עצמו סיפור מדהים!!!!
הדרך הנכונה בלימוד תורה, וסגולה מיוחדת לשינה טובה.
חכמת נשים בנתה ביתה זה אשתו של און בן פלת שהצילה אותו מהמחלוקת עם משה רבינו בחוכמתה הגדולה.... מסר לדורות!!!
הרב במערת המכפלה בתפילה ותחנונים לבןרא עולם שישמור ויציל את עם ישראל.....
הצוואה של יעקב אבינו לבניו זה להתאחד וזה מה שמוטל עלינו בכל הזמנים לאחד את עם ישראל לנצח נצחים....
מהי ההכנה האמיתית לחג מתן תורה?
הניסים הגדולים שנעשו לעם ישראל במלחמת ששת הימים קרו בזכות דבר אחד - אחדות ישראל....
שקידתו העצומה של רב רבנן (כלשונו הטהורה של מרן הרב זצ"ל) הגאון רבי עזרא עטייה ראש ישיבת פורת יוסף.....
"צדיק גוזר והקב"ה מקיים" כוחו של רבי שמעון בר יוחאי על מלאך המוות סיפור חזק!!!
סיפור חזק על רבי מאיר בעל הנס והסגולה הגדול באמירת אלהא דרבי מאיר.....
כמה חשוב לנשק מזוזה עד כדי כך שיכולה הנשיקה הזאת להציל מן החטא, וממאכלות אסורים, וכמעשה שהיה לאחר השואה עם משלחת הרבנים.
סיפור על חוכמתו של מרן הרב זצ"ל במציאת פתרונות הלכתיים יצרתיים. חזק ביותר!!!!
לזכור תמיד את חללי ישראל שנפלו על קדושת השם ומעלתם הרבה והטוב הצפון להם בגן עדן....
בזוהר הקודש הביא סגולה נפלאה במיוחדות וחשיבות של ימי ספירת העומר ומה ניתן להשיג בהם.....
המסר החשוב ביותר מזיכרון השואה והגבורה של עם ישראל בתקופתו של הצורר הנאצי ימ"ש.
סיפור אדיר על שירת חייו של מרן השולחן ערוך הגאון העצום רבנו יוסף קארו זיע"א
נוהגים לעשות סעודה שלישית בשביעי של פסח מה טעם הדבר ולמה אנו מייחלים?
הדבר שצריך ללוות את האדם בימי חייו זה הענין של הגאולה וציפייה שנזכה לכך בקרוב ממש בעז"ה.....
הזהירות של הרב מחמץ ואיך ראה את הנולד בשטריימל של אדמו"ר מפורסם חזק ביותר!!!!
דרכו המיוחדת של מרן הרב זצ"ל בחינוך ילדים וסיפור מדהים על התקופה בה היה מלמד בתלמוד תורה מגן דוד.
סיפור חזק על אימו של הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל על התבלין המיחד ששמה בחמין שיצא לו טעם גן עדן.....
סיפור יפה על איך שבשר נהפך היות תפוח אדמה?
בתורה נאמר "וזאת החיה אשר תאכלו" ומובא במדרש שעמד משה והראה להם כל חיה וחיה איך היא ניראת שבאו אליו כל החיות בנס. מדוע זכו עם ישראל לנס הזה?
זעקתו של מרן הרב על המכשירים גיורים רפורמים, ומקעקעים את טהרת היהדות של עם ישראל.
המן שיחק עם אשתו בקוביה , אמרה לו אשתו תבדוק את המזל שלך, בדק ויצא שהמזל שלו למעלה ושל דוד המלך למטה .....
אורה זה תורה ומה שבסופו של דבר גרם להצלתם של היהודים מהמן הרשע זה זכות התורה שלימד מרדכי הצדיק את ילדי ישראל הטהורים.
סיפור על הגאון רבי יהודה צדקה שבזמן שביקר בלונדון אצל נדיב אחד ראה שכתוב על החנות 24/7 מה בחר לעשות?...
סיפור מדהים על הגביר ר' יצחק שלום ע"ה בפגישתו עם הגאון רבי עזרא עטיה זצוק"ל ראש ישיבת פורת יוסף בעת ביקורו בישיבה.
יש נתינה שאדם נותן אבל זה לא בשמחה אלא משום שלא נעים לו וכד' ויש נתינה שהיא בשמחה ובעין טובה ומי שזוכה לזה שכרו עצום מאוד.
תפילה אינה החתמת כרטיס העיקר בתפילה זה הכוונה והלב שאדם נותן לבוראו ובכך זוכה שתפילותיו יתקבלו בעז"ה.....
"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" מהו הרכוש הגדול שהקב"ה הבטיח לעם ישראל האם זה כסף זהב ויהלומים או משהו גדול ונצחי יותר?
כשהרב היה בכנס של שופטים היו שטענו שרבנים לא מכבדים נשים הרב הוכיח להם בחכמתו איך מכבדים נשים בצורה הראויה ביותר.....
לאדם יש קשיים בחיים של פרנסה או זיווג וכד' מה הפתרון שיכול להועיל לו להיוושע מצרתו?
"מי כעמך כישראל" אין עם מיוחד כמו עם ישראל.....
מהי הזכות המיחדת שבגינה זכה רבי ישראל אבוחצירא (הבבא סאלי) שברכותיו יתקבלו בשמים?
תפילתו של הבבא סאלי הייתה מתקבלת בשמים איך זכה לכך? סיפור קטן שמסביר הכל.....
איך היה הבבא סאלי מתכונן לשבת המלכה?
משל ממרן הבן איש חי על הדוגמא האישית שאבא צריך לתת לבנו כדי שילך בדרך הנכונה.
הדאגה של הרב לכל אחד סיפור מדהים על סוכריה קטנה....
הרמב"ם ברח מספרד והגיע למצרים כשניסה להיפגש עם המלך לא נתנו לו. איך בחוכמתו הרבה גרם לזה שהמלך יחפש אחריו?
שירת חייו של רבינו משה בן מימון.....
געגועים של מרן הרב, ליהונתן פולארד ותפילתו שהתגשמה שיבוא לארץ ישראל.
סיפור על חכם אברהם ענתבי בעל "היושב אוהלים" שבביקרו אצל המושל דאג לכבוד אישה, ובזכות זה הציל את ישראל מגזירה קשה.
השאלה הראשונה שישאלו את האדם בשמים היא האם קבעת עיתים לתורה? מה יעשה האדם כדי שיוכל לענות שקבע עיתים לתורה?.....
מילה טובה ופירגון עושה טוב יותר מכל ממון שבעולם.....
תפילה ולימוד תורה הם מקור השפע לפרנסה טובה.
כשעם ישראל עושה הידור הקב"ה אומר אני יושיע אתכם אני יגאל אתכם.....
בחג החנוכה מתנצץ אורו של משיח אם נהיה ראויים ע"י שנקדש את עצמנו נזכה לגאולה.
בימים ההם בזמן הזה כמו שנושענו בימי החשמונאים כך מצפים היום לביאת המשיח.
סיפור חזק על הרב מבריסק שהדליק חנוכייה בשעה מאוחרת כדי לפרסם הנס ומה קרה בזכות זה.....
על ידי הדלקת נר מצווה, הנר של חנוכה, זוכים לאור תורה, שמעט אור דוחה הרבה חושך.
בית המקדש השלישי ירד מן השמים בנוי ומשוכלל מה חלקנו בבניתו?
מהו הזמן הנכון ביותר להדלקת נרות חנוכה לפי כל הפוסקים והשיטות.
מה אמר החכם לאדם שלא רצה להשלים מנין בתפילת המנחה?
תמיד אדם צריך להזכיר לעמו את הדברים הטובים שעשה ולא ח"ו דברים שאינם טובים.
ממון בגימטריה סולם בכסף אפשר לעשות מעשים טובים ומאידך להגיע לשאול תחתית....
גדולתו של חכם אפרים הכהן ודאגתו לתלמידיו שימשיכו את שולשלת הדורות....
כתוב אשת חיל מי ימצא משמע שאין נשות חיל ואחרי זה כתוב רבות בנות עשו חיל משמע שיש הרבה נשות חיל....
הדבר החשוב ביותר הוא תפילה יותר מכל הרופאים והתרופות שבעולם....
שני סוגי רופאים יש אחד שמקבל שכר עבור כל חולה ואחד של קופת חולים, הרופא הראשון מתפלל שיהיה לו כמה שיותר חולים, ומעשה שהיה שהרופא הנ"ל הגיע בנעילה להתפלל ומנעו ממנו להיכנס, לעומת זה אם נתנהג כשורה ה' שהוא הרופא ימנע ממחלה לבוא
החוכמה של הרב שהצילה משפחה מגירושין.....
ישנם הרבה סגולות... - אך מהי הסגולה האמיתית לזיווג הגון?
לא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה חשיבותה ומעלתה של תפילת מנחה והשכר העצום למי שמוסר נפשו להתפלל אותה עם כל הקושי...
בבית אלוקים נהלך ברגש - ברד גשם שלג -המלחמה ביצר הרע בכל מזג אוויר
הרב בביקורו בבית החולים הדסה פגש ערבי המבקש ברכה לרפואה ....
דאגתו ואהבתו של הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל לילדי ישראל ושאיפתו שיהיו מורי הוראות בישראל סיפור קטן מתוך רבים....
"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה" - תפילת רחל אמינו לדורי דורות.
כל השפע שיש בעולם גם לאומות העולם הכל בזכות עם ישראל.
סיפור חזק על הגאון רבי צדקה חוצ'ין זצ"ל בזמן שהיה מאושפז בבית החולים הדסה.
בתקופתו של חזקיה מלך יהודה לא היה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא היו בקיאים בקודשים וטהרות ובזכות סגולת התורה הקב"ה עשה להם ניסים ונפלאות.
סיפור על השר רחבעם זאבי הי"ד בפגישתו עם מרן הרב בעמק הירדן וההסתכלות הנכונה על השבת שטחים מאויבינו .
איך אפשר לאכול לישון ולטייל ולקבל על זה שכר? סיפור על מרן הבן איש חי שקיים מצות הרופאים לטייל ...
~עיקר בריאת העולם היא בשביל שהאדם יקיים מצות ומעשים טובים~
סיפור על הגאון רבי אברהם ענתבי ~ חג הסוכות וקבלת האושפיזין בסוכה.
אתר הרב מרדכי אליהו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה