קטגוריות: ארץ ישראל

השמחה בישיבת בארץ ישראל, ואהבת החכמים לארץ ישראל ומעלת העליה לארץ ישראל
על יציאתו של יעקב אבינו מארץ ישראל והליווי של המלאכים כשמלאכי ארץ ישראל עולים ומלאכי חוץ לארץ ירדו ללוות אותו. ובינתיים: "והנה ה' נצב עליו" לשומרו. מה זה "מלאכי ארץ ישראל"? מה אתם ממהרים הרבה? תשארו לשמור את יעקב אבינו עד שירדו מלאכי חוץ לארץ, למה הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולרדת ולשמור אותו בגלל שאתם יצאתם יותר מוקדם?
חשיבות ומעלת ארץ ישראל, קניית מוצרים הגדלים בה, וקניית קרקע בארץ
כל ההולך ארבע אמות בארץ ישראל נמחלים עוונתיו ומצוות ישוב ארץ ישראל
איזה דברים אסרו חכמים בשבת עצמה על מנת שלא נמנע את עצמינו ממצוות עונג שבת - האם בזמן הזה יש מצווה לעלות לארץ ישראל - ואם אני תושב חו"ל שבא לבקר בארץ ישראל האם מקיים מצווה? - והחיוב שבזהירות בשמירת שבת בשבתות החורף הקצרות
הסיבה שאברהם אבינו ע"ה עלה לארץ ישראל רק על מנת לקיים מצוות הבורא ללא נגיעות כלשהם - יישוב הארץ בזמן הזה רוב הפוסקים טוענים שהיא מצווה מן התורה - מעלת הדרים בארץ ישראל
האם בנסיעה מירושלים ליישובים הסמוכים יש לומר תפילת הדרך?
הלכה למעשה בעניין תרומות ומעשרות על גידולי בית שאן וסביבתה.
לא פעם חקלאים ואנשים פרטיים מוצאים את עמצם בשאלות מהותיות בקיום מצוות התלויות בארץ • שאלות שהעידן המודרני הציב לפתחינו החל מהכלאות מזנים שונים שנעשים במעבדות וכלה בהפרשת תרומות ומעשרות ודיני ערלה • וגם על חשיבות רמת הגולן

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה