קטגוריות: ארץ ישראל

האם בנסיעה מירושלים ליישובים הסמוכים יש לומר תפילת הדרך?
הלכה למעשה בעניין תרומות ומעשרות על גידולי בית שאן וסביבתה.
לא פעם חקלאים ואנשים פרטיים מוצאים את עמצם בשאלות מהותיות בקיום מצוות התלויות בארץ • שאלות שהעידן המודרני הציב לפתחינו החל מהכלאות מזנים שונים שנעשים במעבדות וכלה בהפרשת תרומות ומעשרות ודיני ערלה • וגם על חשיבות רמת הגולן
השאלה נשאלה לרב במלחמת נמפרץ בתקופת האיומים בסקאדים על ארץ הקודש..
האם מותר להקים חווה חקלאית או ישוב בידיעה מראש שלא יהיה שם מניין לתפילה?
בחלומו של יעקב - המלאכים קינאו ביעקב אבינו בעיקר מכיוון שהקב"ה ייחד את שמו ית' על יעקב אבינו ע"ה בעודו בחיים - חביב היה יעקב אבינו לפני בורא עולם שקיפל הקב"ה את כל ארץ ישראל תחת יעקב
לא לפחד מלפגוע בכל מחבל שמנסה לפגוע ביהודים ולחסלו פיזית - עוד לפני שמצליחים במזימתם - במקרה הזה אין לרחם לא על המחבלים או על בני משפחותיהם ועל הסביבה התומכת ולא לירא מאף גורם בעולם!
תפקיד הממשלה והעם זה לעסוק בבניין הארץ הן ברוחניות בהקמת יישובים חדשים ובהקמת ישיבות נוספות - ה' עוז לעמו ייתן !
דברים של מרן הרב על המצב בהר הבית - היה צריך לאסור על הישמעאלים להיכנס להר הבית כל זמן שיהודים אינם יוכלים להיכנס עד ביאת המשיח - שפחה כי תירש גבירתה - ומתי יש לכבוש את הר הבית לגמרי?
מרן הרב מעודד את כולנו לדעת שלמרות הכל הקב"ה שומר עלינו כבבת עינו אך מבקש מאיתנו "ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר" - להתנתק ממה יגידו בעולם ומהתחברות עם דעות שנוגדות את ערכינו כיהודים

חפש סרטון, סיפור, או שיעור