קטגוריות: צדקה

האם מותר לספור את עם ישראל? ואם יש צורך לבצע ספירה כגון למניין או דברים שבקדושה או - מורה בכיתה - מרן הרב מפרט את האופנים המותרים - ובמעלת הצדקה
הזהירות והמחשבה בנתינת צדקה ובקבלת נדרים - ואימתי אף התרת נדרים לא תעזור - אין להחליף כסף שיועד למקום מסויים למקום צדקה אחר אלא בתנאים מיוחדים
אדם שנדב כסף צדקה בקופה של מוסד מסוים, האם מותר לו לקחת מהכסף הנמצא בקופה זו גם למוסדות אחרים ולמטרות אחרות
""גֹּמֵל נַפְשׁוֹ אִישׁ חָסֶד וְעֹכֵר שְׁאֵרוֹ אַכְזָרִי" (משלי יא יז) - איך אדם יכול לגמול חסד עם נשמתו עוד בעולם הזה?
מדוע נענש דניאל כשגילה לנבוכדנאצר על סודה של הצדקה? • מה למדים ממהלך חייו של מלך בבל עד יום מותו • כוחה של תשובה תפילה וצדקה שמעבירים את רוע הגזירה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה