פרשת שבוע: ויצא

מתי מותר לפנות לבתי משפט וערכאות? - מה מברכים על פיתה קשה וצנימים? - הסגולות לזכות בזרע קודש בר קיימא - האם מותר להשתמש מבחינה הלכתית בחומרים כגון: קנאביס וחגיגת ודומיהם? - תמצית דיני ראש חודש וסעודה רביעית
מעלת לימוד תורת הקבלה והחיבור עם תורת הפשט - עד מתי מותר לעשות מלאכה בערב שבת - האם מותר ללבוש בגד עם חשש שעטנז? - ואיך נוטלים נטילת ידיים כהלכה?
על יציאתו של יעקב אבינו מארץ ישראל והליווי של המלאכים כשמלאכי ארץ ישראל עולים ומלאכי חוץ לארץ ירדו ללוות אותו. ובינתיים: "והנה ה' נצב עליו" לשומרו. מה זה "מלאכי ארץ ישראל"? מה אתם ממהרים הרבה? תשארו לשמור את יעקב אבינו עד שירדו מלאכי חוץ לארץ, למה הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולרדת ולשמור אותו בגלל שאתם יצאתם יותר מוקדם?
את תפילת ערבית קיבלנו על עצמינו כחובה - השוני שיש בין שאר התפילות לתפילת ערבית - ודין תפילת ערבית וברכת "מעין שבע" בליל שבת קודש שמעלתה להוציא את היחיד ידי חובה
"הארץ המובטחת לאברהם אבינו, מקופלת תחתיך, ותהא נוחה לבניך להכבש". הקב"ה לא שם את מפת הארץ מתחת ליעקב אלא את הארץ ממש, כבר ראינו, שבני אדם לוקחים "מפות" מקצצים מרחיבים ומשנים, מפה אפשר למחוק, את הארץ המובטחת אי אפשר למחוק.
תפילות אבות תיקנום • מהות תפילת ערבית • שכינה שרויה במקום המקדש • קדושה במקום תפילת עראי • קדושת הר המוריה • קדושת בית כנסת ובית המדרש • בית כנסת - כבית המקדש
מוסר השכל מיעקב אבינו על הדרך בעבודת ה' • שמן של חנוכה • הנאה מהנרות • הדלקת נרות חנוכה משמן שביעית • גוף החנוכיה - תשמיש מצווה או תשמיש קדושה? • הדלקת נרות בערב שבת שחל בחנוכה
הבטחת הארץ ליעקב אבינו • משמעותו של חג החנוכה • שמירה על פח השמן הטהור לדורי דורות • קביעת ההדלקה לדורות • התלהבות בקיום המצוות • הכנה למצווה • אמירת "לשם ייחוד"
שפע ברכה שיורד לעולם בזכות הצדיקים • מעלת מלאכי ארץ ישראל על פני מלאכי חוץ לארץ • איסור נולד בשבת • שימוש בסבון מוצק ונוזלי בשבת • כללים והגדרות במלאכת " ממרח" • שימוש בשקיות חימום

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה