ספרים לא לקישוט

פעם שוחח הרב עם נכדו על דרכי הלימוד, איך לומדים תורה? ובאיזו שיטה קונים ידיעות נרחבות בה?

מתוך הספר

אביהם של ישראל לילדים

הנכד רבי אלעד אליהו שליט"א, שמע מפי מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל כיצד רכש את ידיעותיו ב'ארבעה טורים', כאשר היה עדיין בחור שבקושי מלאו לו עשרים שנים. (הערה: הספר קרוי 'ארבעה טורים' – עם שם שהוא מחולק לארבעה חלקים: אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר, חושן משפט – אבל רגילים לכנותו 'טור'. הפירוש החשוב ביותר על ה'טור' הוא 'בית יוסף', למרן רבי יוסף קארו זי"ע, שבשלב מאוחר יותר חיבר את ה'שולחן ערוך' והוא מורה דרכנו עד ביאת משיח צדקנו).

באותן שנים, לא היו ספרי הטור נפוצים ומחירם היה יקר, הרבה מעבר למושגים וליכולת של בחור אביון כמותו. אבל הוא כל כך השתוקק וחשק להגות בטור, וחיפש כל דרך אפשרית להשיג את הספרים וללמוד בהם. בישיבות ובבתי המדרש לא היו סטים שלמים של 'ארבעה טורים', ולפעמים כשהיה מגיע לבית המדרש ומחפש כרך פלוני, היה מגלה שחכם אחר הקדימו והוא עוסק בו. "כך לא רוכשים ידיעות בטור", אמר הרב לעצמו והחליט לשכור את הספרים. כן, אם אין בידו כסף לרכוש את הספרים, אולי הוא יכול לשכור אותם. הוא נכנס לחנות ספרים ופנה אל המוכר ואמר: "אמנם אין לי כסף לרכוש לעצמי את ספרי הטור, אבל אוכל לתת לך גרוש אחד בכל שבוע ואתה תשכיר לי בתמורה כרך אחר". הסכים המוכר והרב לקח את הכרך הראשון. 'גרוש לשבוע' היה סכום משמעותי, והרב התאמץ מאד שהמבצע לא יארך מדאי הרבה זמן. לכן היה מתמיד ושוקד מאד על הספר השכור ובתוך שבועיים היה מסיים כל כרך.

לתמיהת הנכד, כיצד מסוגל אדם ללמוד כרך שלם של הטור בתוך שבועיים (ומדובר במהדורות ישנות, שהטור כולו נחלק לשמונה כרכים בלבד!), הסביר הרב: "ישבתי מהבוקר עד הלילה ולמדתי רק טור עם 'בית יוסף'". ועדיין התפלא הנכד, הרי גם הזמן שבין הבוקר והלילה קצוב הוא וכיצד אפשר לעכל היקף שכזה בתוך שבועיים. אך הרב המשיך והסביר: "כמובן שלא היה זה לי הלימוד הראשון של הנושאים, אלא הייתי מצוי כבר בגמרות ובראשונים ואפילו ב'שולחן ערוך' הספקתי ללמוד. התמקדתי אפוא רק בתוספות ובחידושים שיש בטור וב'בית יוסף' על כל מה שכבר ידעתי".

תריסר שבועות חלפו, במהלכם הספיק הרב לעבור על רוב הטור. ואז, כאשר הגיע הרב לחנות להחליף כרך, סח לפי תומו ואמר למוכר: "אין לך מושג כמה חשוב הוא הלימוד הזה, עד כדי כך שאם רק היה מחיר הספרים בר השגה, מתאמץ הייתי כדי לרכוש לעצמי את כל הכרכים. אך מה אעשה והמדפיסים קובעים מחיר גבוה שאין הדעת סובלתו".

המוכר לא השיב.

הרב לא ידע, כי בחנות ניצב באותה שעה המדפיס של ה'ארבעה טורים', והוא המשיך ואמר למוכר:

"המחיר שקובעים המדפיסים של הטור, כה גבוה הוא, עד שרבנו יעקב בעל הטורים בעצמו לא היה יכול לרכוש את ספרו"…

התפלא המוכר ואמר: "לאט לך, מי אתה שתגיד על אחד מן הראשונים אם היה לו כסף לקנות את הספרים שלו? וכי הכרת אותו?!" —

אך הרב פתח את אחד הכרכים, בתחילת הלכות שבת, והראה לו כתוב במפורש (בתחילת סימן רמב): "וכמה פעמים נשאתי ונתתי בדבר לפני אדוני אבי ז"ל (הרא"ש) – כמוני היום, שיש לי מעט משלי ואינו מספיק לי וצריך אני לאחרים, אם אני בכלל 'עשה שבתך חול' אם לאו, ולא השיבני דבר ברור".

התפעל המוכר מבקיאותו של הרב וקרא בקול: "אתה באמת צודק". ואז ניגש אליהם המדפיס, שהיה נוכח בדיוק במקום, והתערב בשיחה ואמר לרב: "מדוע שלא נרוויח היטב?! הרי אנשים רבים רוכשים את הספרים רק כדי לקשט את ארון הספרים ואם אדם מוכן לשלם הון בעד תמונה אומנותית, מדוע שלא ישלם בעד קישוט תורני לארון הספרים שלו"…

לשמע חילופי הדברים, פנה המוכר אל המדפיס וסיפר לו דברים כהווייתם, כי הסכם מיוחד נרקם בינו ובין הבחור מרדכי, שהוא מטובי הצורבים וממופלגי העילויים, שהוא הוגה בספרים בהתמדה עצומה, אך בקושי ידו משגת לשלם תשלום סמלי בעד שכירות. התפעל המדפיס והתעניין כמה שילם כבר הרב, ומששמע שעד כה שילם תריסר גרוש בעד ששה כרכים, אמר: "לצורבא דרבנן שכזה אני מוכן לתת את הספרים במחיר עלות ההדפסה, שלושים ושתיים גרוש בלבד. תשלם עוד עשרים גרוש וקח עתה את הספרים והם בחזקתך וברשותך לעד ולעולמי עולמים". לבקשת הרב, הסכים המדפיס שימשיך לשלם בתשלומים שבועיים של גרוש לשבוע, ובאותו מעמד קנה הרב את הספרים.

מעתה מובן, מדוע היו הספרים הללו אהובים על הרב במיוחד, שתמיד ביקש שיהיו לנגד עיניו ולא העבירם מחדרו עד סוף ימיו

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

סיפורים נוספים

ילדים זו שמחה

כבוד ה' הסתר דבר

. "עם מכון פוע"ה התייעצתם?" הוא מייד שאל. "לא", ענינו. "תתייעצו אִתם", אמר הרב, ולחש איזו תפילה. אחר כך סיים באמירת "ברכה והצלחה"

נקיות

חסר פניות

הכבוד הזה שהרב נתן להחלטות שלי כראש ישיבה מעולם לא עזב אותי. למרות שהוא רב כל כך גדול, אחראי על כל כך הרבה אנשים ורבנים וישיבות, ואני רק על ישיבה אחת – הוא כיבד תמיד את החלטתי. ואת זה לעולם אי-אפשר לשכוח!

סיפורים מהעולם הבא

קשר בין העולמות

הרב אמר לנו שאבינו היה איש חסד, ולכן נתנו לו מן השמים זכות לעשות חסד עם הבן החולה שלו. אשר על כן הם צריכים לעשות מה שנאמר להם בחלום שבהקיץ הזה. זה הפליא אותנו כי הרב ז"ל היה איש הלכה, ובדרך כלל הוא היה מבטל כל התייחסות לחלומות מסוג זה. רצה שנהיה אנשים עם רגלים על הקרקע ולא חיים בעולם של דמיון.

תורה

הרב אליהו בודק ההדסים

בצעירותו של הרב, לא מצא הדסים מהודרים כלבבו, ועמד ללכת לדוכן אחר לחפש שם, אמר לו בעל הדוכן: מה אתה מחפש כל כך הרבה? הרב אליהו בדק את כל ההדסים האלה ואמר שהם כשרים….

הנסיעות לקהילות ישראל

כאשר התמנה הרב לשמש כרב הראשי לישראל, הוא החליט שלא להסתפק ברבנות המקומית בארץ ישראל, אלא קיבל על עצמו לפעול בכל קהילות ישראל בעולם.

זריזות

בוץ של מצווה

הרב לא היה שולח מישהו שיקטוף בעבורו את האתרוגים שמצאו חן בעיניו, אלא היה הולך ומתכופף בעצמו על-מנת לקוטפם.לאחר הקטיף היינו מביאים את האתרוגים שקטפנו, והרב היה מנחה: "אתרוג זה לפלוני, אתרוג זה לאלמוני".

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה