תגיות: בריאת העולם

בפסח מזכירים יציאת מצרים. אך מדוע מדי שבת בשבתו אנחנו מזכירים יציאת מצרים ולא בריאת העולם?

חפש סרטון, סיפור, או שיעור