תגיות: הריון

לאכול סעודה רבעית במוצש"ק וכן להשתדל שגם הבעל יאכל
לקרוא כל יום שני פרקים ראשונים של התהילים מילה במילה
כשהיא בהריון, בעזרת ה` יתברך, תסיר מעליה כל תכשיט מזהב.
רבקה אימנו ע"ה כאשר הילדים מתרוצצים בבטנה במקום ללכת לקופת חולים פונה ל... בית המדרש • מה התשובה שביקשה משם בנו של נח? • ומה ביקשה רבקה ללמד לדורות
יהודי חולה - הולך קודם לחכם שיתפלל עליו • למה נהוג לאחל למי שהתעטש "לבריאות"? • איזה תפילה אומרים לפני נטילת או עשיית רפואה ברכת הגומל לחולה שהתרפא • רק בריאות ונחת
כל ילד/ה יהודי/ה היא נשמה גבוהה שיש לה ייעוד בעולם! גם אם הם עוברים במעי אמם - על חומרת ההפלות וחשיבות אירגון "אפרת"

חפש סרטון, סיפור, או שיעור