לג בעומר

הקדושה והמעלה הרוחנית בעליה ביום ההילולא לציון רשב"י - כאשר קם בבוקר ומיד צריך לנקביו ומתי יטול ומתי יברך? - האם מותר לאישה נשואה לחבוש פאה נוכרית? - האם מותר להתארח במלון מחלל שבת? -- איך פותרים לטובה חלום שאינו טוב? - "מקובלים" אשר גורמים לתקלות ולעיוות ולנזקים - קדושהת ארץ ישראל והתוכנית ההרסנית שנקראת ההיתנקות
מעלת רשב"י והאם יש עניין לשבות שבת במירון לפני ל"ג בעומר? - הדרכה בעניין הדלקת המדורות בל"ג בעומר שחל במוצ"ש - האם מותר לתלות שלט במקום ציבורי שהחפצים בו הפקרלאחר שלושים יום? - האם מותר לצפות בסרטים הנקראים "חינוכיים"?
סדר הלימוד והתיקון המיוחד לליל ל"ג בעומר - האם אברכים ובני ישיבות יעלו בל"ג בעומר לציונו של רשב"י זיע"א? - נסיעה לקברי צדיקים בארץ ובחו"ל - ומדוע אין הלכות לשון הרע בשולחן ערוך
מה המקור ל: הילולת רבי מאיר בעל הנס? ומנהגים שנוספו במהלך הדורות בפסח שני? נתינת ח"י רוטל בהילולת רשב"י? אמירת זוהר ע"י נשים? - המעלה הגדולה שיש למגיעים לציונו הקדוש של רשב"י וממה צריך להימנע - וכשרות הטחינה וביצים המשווקות כיום
בין האירועים המרגשים שהורים ובעיקר הילדים חווים הוא מנהג התגלחת בגיל שלוש - ה"חלאקה" בלשון העם - מהו מקור וטעם המנהג? • בזכותיה דבר יוחאי עננו
בסרט וידאו שלפניכם הרב מתועד בביקור בציון רבי שמעון בר יוחאי בשנת תשס"ז ובציון רבי יהודה ברבי עילאי
מהי מעלתו של התנא הקדוש רבי יהודה ברבי עילאי • מה היה שותה בליל הסדר למצוות ארבע כוסות • איך היה מתפרנס • ממה צריך להיזהר בקידוש של ליל ויום השבת שעורכים בבית הכנסת
זמנה של קריאת שמע של ערבית • מה יעשה אדם שהיה עסוק בלימוד והגיע זמן קריאת שמע • אם עבר זמן קריאתה - האם חייב לקוראה מיד שיכול להמתין • האם דין זה הוא גם לגבי ספירת העומר • מעלתו החשובה של יום ל"ג בעומר
מעלתו הגדולה של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע"א • מדוע נאלץ רשב"י לחזור לעוד שנה במערה • איזה אדם אינו פטור מלעבוד לפרנסתו • איך זה אפשרי לקיים מצוות תלמוד תורה גם בבוקר וגם בערב • באיזו מידה דבק רשב"י?

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה