מבית דרכי הוראה לרבנים

רחל אימנו

"קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה" - תפילת רחל אמינו לדורי דורות.
מאיזה גיל כדאי להרגיל ולחנך את הילדים להתעטף בטלית גדול? - האם יש חיוב לישון עם טלית קטן? - לאחרונה ישנם שחקנים חרדיים שמופיעים בתאטרון ומפרסמים זאת לציבור החרדי האם מותר ללכת לתיאטרון כזה של הצגה חרדית? - ישנה סגולה שמכניסים מפתח בתוך תנ"ך ומקבלים תשובות האם מותר לעשות ככה?
בעת החורבן האמא שלנו רחל עמדה והתפללה היכן בניי?! • האמא שתמיד מלמדת על בניה זכות וההבטחה מאת הקב"ה לרחל • ושבו בנים לגבולם ! אמן
מקום קבורת רחל אימנו • ההבטחה של הקב"ה לרחל • סגולת משיח במוצאי שביעית • פירות שביעית • דיני עציץ נקוב ושאינו נקוב בשביעית • דיני טילטול עציץ בשבת • הפרשת תרומות ומערות מגידולים שגדלו בעציץ
שיעור מיוחד ונדיר שמסר מרן הרב לנשות ישראל הצדקניות ובו סוקר הרב דינים הלכות והשקפות נחוצות לכל אמא ובת בעם ישראל
מעשה אבות סימן לבנים • מעלת ביקור חולים • סדר התפילה על החולה • תפילה על החולה בתוך כלל חולי עם ישראל • ביקור חולים בשבת • הסנגוריה שמלמדת רחל אימנו על עם ישראל
אתר הרב מרדכי אליהו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה