רפואה

סגולות לרפואת החולה - ממתי קונים לילד טלית, איך ינהג מי שאין לו טלית? - גדלותו של הרב מאיר כהנא הי"ד - מתי להחליף מתפילין רש"י לר"ת ומה עדיף לכתחילה - ועמדת ההלכה בעניין תרומת איברים
האם מומלץ לאבי הבן לשמש כסנדק לבנו למרות שבמקום נמצאים גדולים ממנו? - האם מותר לאכול את ביצים שהיו מקולפות בתוך החמין ועבר עליהם לילה? - האם יש איסור בורר באכילת קסטה?
האם חתן וכלה ששם שניהם יונה ינשאו? - האם מותר להחזיק בבית מילון אבן שושן? - האם יש להתייחס לעניין המזלות? - האם מותר לכוון ע"י שעון שבת אופה לחם בשבת? - מה מועיל לנשמת הנפטר
יהודי שאינו בריא בנפשו רח"ל - האם ישנה אפשרות שיש בו ח"ו רוח המכונה "דיבוק"? - האם להמשיך לעבוד במקום שמאחרים בתשלום המשכורת החודשית? - נשים בבית קברות לעלות או להימנע? - עריכת חופה וקידושין לזוג שאינו שומר אמונים אחד לשני - מה כוחה של האישה היהודית בקירוב הגאולה
האם יש מקור למנהג שיולדת לא יכולה לגור ארבעים יום עם כלה חדשה? - האם אפשר לתת לילד שם על שם דוד או קרוב מסוים שנפטר? - האם ציבור דתי צריך להזמין ציבור חילוני להתארח בשבת גם כאשר הדבר גובל בבעיות של צניעות וכדו' - חייל שגוייס ונולדה לו בשעה טובה בת, היכן עדיף שיקראו את שמה בביתם היכן שהם גרים או במקומו בצבא?
אנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בתפילה והרופא הוא רק שליח
לבדוק בביתו מזוזות ותפילין ואם בדקו בחצי שנה שלפני לבדוק שהמזוזות והתפילין הוכנסו כסדרם ולא הפוכים ח"ו.
לשון מרן הרב זצוק"ל : שיעשו לו כפרה על הראש בכסף שיקראו תהילים של החיד"א על שמו
לשון מרן הרב זצוק"ל : "שתעשה שינוי השם באמצעות רב"
לשון מרן הרב זצוק"ל : להוסיף בע"ש עוד שני נרות, א) רבי מאיר בעל הנס ב) רבי שמעון בר יוחאי. זכותם תגן
בשם הרב חיד"א מובאת סגולה נפלאה לחולה בעת חוליו
בדרך כלל שאדם חולה הוא נזעק לרופא לקבל מזור למחלתו - כשיהודי חולה הוא הולך גם לחכם שיתפלל עליו ויזכיר אותו בתפילתו
סגולה נפלאה בדוקה ומנוסה לרפואת חולה ע"י עשיית כפרות בכסף או בתרנגולים
אדם או ילד שלא מדבר או ח"ו מגמגם יניח אביו כל בוקר יד ימין על פיו ויגיד את הפסוק "ה' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך"
לשם מה הקב"ה שולח 3 מלאכים דווקא ולא מלאך אחד בלבד • אם הקב"ה ביקר את אברהם אבינו ע"ה לשם מה היה צריך לשלוח את רפאל לרפואתו ולא ריפה אותו הקב"ה בעצמו? • והלכת בדרכיו - ולדבקה בו
יהודי חולה - הולך קודם לחכם שיתפלל עליו • למה נהוג לאחל למי שהתעטש "לבריאות"? • איזה תפילה אומרים לפני נטילת או עשיית רפואה ברכת הגומל לחולה שהתרפא • רק בריאות ונחת
מה הקב"ה רצה ללמד אותנו בזה שביקר את אברהם אבינו ע"ה • האם מכיוון שהקב"ה ריפא את אברהם אז רק רופא מחוייב בביקור חולים • ומדוע מצוות ביקור חולים כה גדולה
חייו של יהודי מלאה בעבודת ה' - משה רבינו נקרא עבד ה'! - אנו מבקשים מהקב"ה בריאות ופרנסה ונחת ברכה שלימה - על מנת שנוכל לעבוד את ה' בשלימות בפרט ובכלל
מה ה"עזרה ראשונה" שצריך כל יהודי מאמין לעשות בשעת צרה חס ושלום • לשונו הטהורה של הרמב"ם בהדרכה הלכתית למצבים קשים רחמנא ליצלן • זעקה ותשובה, מסירה מעל ישראל את הצרות ונזכה לישועות אמן
מצוות ומעלת כיבוד אב ואב • כיבוד הורים כמוה ככיבוד השכינה • דאגה להורים גם בזקנתם • מחילת אב על כבודו• לא יסתור הבן או הבת דברי הוריהם • רופא שצריך לרפא את אביו • הזכרת שם אביו ואמו במותם או בחייהם
מעלת התפילה מעומק הלב • תפילה על החולה • רפואה רק מאיתו ית' • דיני ראש חודש שחל ביום ראשון • "רצה" ו"יעלה ויבוא" • מידת הגבורה שביצחק אבינו • הבארות שחפר אברהם וסתמום פלישתים

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה