מבית דרכי הוראה לרבנים

שבת

יום ז` באדר • עניינו של האפוד • בגדי הכהן גדול • קביעת המועדים על ידי עם ישראל • השראת שכינה מתוך המשכן • קשר האסור והמותר לעשות בשבת • דיבורי חול בשבת • ברכה על מאכלים שנשתנה צורתם • חשיבות לימוד ההלכה.
מצוות השבת • קדושתה של השבת • הוספה מחול על הקודש • מנוחה בשבת • לימוד תורה בשבת • מלאכות השבת שנלמדו מהמשכן • סעודת שבת • סחיטת פירות בשבת • קצת מהלכות בורר
מעלתה של השבת ומדוע דווקא משה הוא אשר ציווה עליה • מה מיוחד ביום המנוחה לעם ישראל יותר מאשר לאומות העולם • מה כולל איסור הבערת אש בשבת • צורת הכנת תה וקפה בשבת • מאיזה מלאכות שרגילים בהם בימי החול עלולים להיכשל בשבת
מעלתה של ארץ ישראל מעולה ומיוחדת עד שאפילו העצים והאבנים של ארץ ישראל קדושים • החיבה שרחשו מיוחדת האמוראים לארץ ישראל • חטאו של המקושש עצים בשבת • כוונה בקיום המצוות • קיפול בגדים בשבת • תליית בגדים לייבוש
מסע הלויתו של יעקב אבינו ממצרים לארץ ישראל • לווית המיטה על ידי הבנים • נוכחות מלכי אומות העולם במסע הלווית יעקב אבינו • טלטול כלים ושברי כלים בשבת • דינים שונים בכוס חד פעמית • טלטול מטריה • שימוש בסטנדר בשבת • חובת לימוד הלכות שבת
שעבודם של עם ישראל בעבודת פרך על ידי המצרים • ההתעללות של פרעה בישראל ועונשו • תפילה מעומק הלב - בדמעות - תפילת עניים • תפילות כנגד קורבנות והאבות • לא התפלל – מזיד ושוגג • מהי תפילת תשולמים ומהי תפילת נדבה • עשיית מלאכות שבת בצורה המותרת
הנס העצום של קריעת ים סוף • יתרו לומד על הנהגת הקב"ה ובא לחסות במדבר עם ישראל • עזיבת עבודה זרה • הודאה על הניסים • מעלת עם ישראל ותורת ישראל • איסור בישול בשבת והכנת וחימום מאכלים בשבת
ארון קודש שבפתיחתו נחתכים אותיות, וכן ספר שבצידיו ישנם אותיות האם מותר לפותחם בשבת? דיון הלכתי מיוחד ביותר!!!
ערב פסח שחל בשבת הוא דבר נדיר. כיום שקובעים את השנים לפי סדר ערוך ומסודר וידוע מראש, אין כל הפתעה בשנה שחל בה ערב פסח בשבת, גם אם הדבר לא מצוי כל כך, אולם בתקופת חז"ל היה הדבר נדיר. רבים הם ההלכות לשבת זו.
סיפור חזק על אימו של הגאון רבי יהודה צדקה זצוק"ל על התבלין המיחד ששמה בחמין שיצא לו טעם גן עדן.....
סיפור על הגאון רבי יהודה צדקה שבזמן שביקר בלונדון אצל נדיב אחד ראה שכתוב על החנות 24/7 מה בחר לעשות?...
האם מותר לגדל חיה שאינה טהורה בבית כגון" כלבים או חתולים? - האם יש להקפיד שבכל בית יהיה כיור חלבי ובשרי בנפרד? - איך בוחרים חתן מוצלח? - האם המתארחת אצל אחרים האם צריכה להדליק נרות שבת?
מאיזה גיל כדאי להרגיל ולחנך את הילדים להתעטף בטלית גדול? - האם יש חיוב לישון עם טלית קטן? - לאחרונה ישנם שחקנים חרדיים שמופיעים בתאטרון ומפרסמים זאת לציבור החרדי האם מותר ללכת לתיאטרון כזה של הצגה חרדית? - ישנה סגולה שמכניסים מפתח בתוך תנ"ך ומקבלים תשובות האם מותר לעשות ככה?
מצוות ומעלת טבילת כלים כהלכתה - האם מותר להניח מאכל יבש ישירות על הפלאטה כגון לחם? - האם אשפר לברך ברכת הדרך וברכת הרעמים בתוך תפילת שמונה עשרה? - קבלת שבת השלימה במחשבה דיבור ומעשה והכנות לשבת קודש
בצק שמעורב בו חלב האם ברכתו "מזונות" או "המוציא"? - הדלקת נרות שבת בשמן זית או בנרות? - האם מותר לחמם במיקרוגל דברי מאכל בשריים וחלביים? - האם מותר לקחת ויטמנים ותוספי תזונה בשבת? - ברכת שבע ברכות האם מברכים את כל הברכות כולם ללא יוצא מן הכלל?
האם ראוי ללכת עם כל הטלית קטן מעל הבגדים? - אשה שמכינה מספר עיסות האם יכולה לקחת הפרשת חלה מכל עיסה ורק לאחר שתאפה את הכל תברך על ההפרשה? - אדם שעשה קידוש ולאחר מכן הוציא יין בזמן הסעודה בליל שבת, האם צריך לברך על היין או שהקידוש פטר את היין שבתוך הסעודה?
האם מותר לאכול חרגולים/ארבה לאלו שיש להם מסורת או לא? - האם מותר להשתתף בפאנלים בתקשורת על מנת להגן על ציבור שומרי תורה ומצוות? - האם בארץ ישראל יש להקפיד על זמן ר"ת? - זמן תפילת ערבית
מתי מתפללים תפילת מנחה בערב שבת חנוכה? - מה הברכה האחרונה על אכילת עוגות וסופגניות? - השימוש בסלולרי יש בו משום עבודה זרה ומה הדין להשתמש בו בתור שעון מעור בשבת קודש? - קניות ורישות במקום מחלל שבת מותר או אסור?
צום עשרה בטבת מי החייבים בו ומי הפטורים בכלל? - נרות חנוכה - האם הדלקת נרות חנוכה במקום ציבורי מאפשרת הדלקה בברכה? - הדלקת נרות לפי שיטת ה"בן איש חי" - האם עלייה כשליח ציבור עושה נחת רוח לנפטר?
איך נוהגים עם החלה שהופרשה מהבצק? - האם בחור ישיבה ספרדי יוצא ציציות מחוץ לבגדיו בישיבה אשכנזית? - מה המתיקון למעוברת שביצעה הפלה שלא במקום צורך והיתר? - האם יש להימנע מלכוש מוצרים לתינוק קודם שנולד?
מהו המקור לעין הרע והסגולות להינצל ממנה? - האם הבעל יכול להצטרף לנסיעה בשבת עם אישתו היולדת והאם מותר לו להסיעה ברכבו הפרטי? - האם מותר ליהודי שומר תורה ומצוות להיות שותף בתחנת דלק הפתוחה בשבת והאם מותר לתדלק בתחנות אלו?
מעלת רשב"י והאם יש עניין לשבות שבת במירון לפני ל"ג בעומר? - הדרכה בעניין הדלקת המדורות בל"ג בעומר שחל במוצ"ש - האם מותר לתלות שלט במקום ציבורי שהחפצים בו הפקרלאחר שלושים יום? - האם מותר לצפות בסרטים הנקראים "חינוכיים"?
הדלקת נרות מדליקים ואחר כך מברכים - האם שליחי ציבור צריכים שיהיו עם חתימת זקן ומה לגבי שידוכים? - אם נגזר על האדגם להיות ח"ו עני או עשיר מה יועילו התפילות?
מהי הסגולה לזכות לבנים זכרים? - קדושת ה"אור החיים" הקדוש - האם מותר במסגרת האומנות לעשות דמות פסלים ומה הדין להתפלל לידם וכדו'? - האם ראוי להחליף רב מכהן כרב בית כנסת כל תקופה מסויימת?
מרן הרב זצוק"ל מחזק את עם וחיילי ישראל בעת המלחמה בדרום ובצפון - יולדת שרוצה שאמא שלה תהיה נוכחת בלידה שמתקיימת בשבת - והאם מותר לאכול לפני התפילה?
האם אזור מלחמה שמטווח בטילים ע"י אירגוני המחבלים ימ"ש צריכים לעזוב את בתיהם? - מנהגי האבילות בימי בין המיצרים - האם השם גורם להצלחת האדם או גם דברים אחרים? - הכנת דברים לתינוק קודם שנולד - והאם בקפה יש משום בישולי גויים וכשרות קפה
מה הדין בצוואה שנכתבה שלא על פי דין תורה? - האם מותר לברך ולתפלל בבריכה או בים? - ומתי הזמן הנכון לעשות סעדות הודיה? - זמן יציאת השבת ורחיצה ביום השבת - האם יש חובה ליהודי לגדל זקן?
מצוות ומעלת שניים מקרא ואחד תרגום - מה המנהג אם ח"ו נפל ספר תורה? - מה דין דפנות והסכך שהיו בסוכה לאחר חג הסוכות? - מעלת הלומד והשונה הלכות בכל יום ידיעת ההלכה על בוריה
מעלת לימוד תורת הקבלה והחיבור עם תורת הפשט - עד מתי מותר לעשות מלאכה בערב שבת - האם מותר ללבוש בגד עם חשש שעטנז? - ואיך נוטלים נטילת ידיים כהלכה?
טבילה והרה במקווה מעלתה וסגולתה והאופנים הראויים לכך - סגולות משמן חנוכה - להסתפר או לגזוז ציפורניים בלילה - לעבור לדירה בבניין שהשכנים בו מחללים שבת - ולגור בדירה שמעל בית כנסת
מה עושים עם הבצק שהופרש מהפרשת חלה? - דיני ברכות במקרה שיש היסח הדעת או תפילה או חתונה באמצע - שיני שובבי"ם ופדיון נפש בימים מיוחדים אלו
מתי להתחיל לימוד קבלה לאחר שלמד תורה וש"ס ופוסקים? - האם מותר לקרוא בלילה "פרק שירה"? - ט"ו בשבט שחל בשבת מתי עורכים את סדר ט"ו בשבט - קריאת תהילים בלילה
מה מברכים על מצה במהלך השנה? - האם מותר להשתמש בשבת בקוצץ ירקות? - חזנים שהולכים בחו"ל ללא כיפה בגלל הפחד מוציאים את הקהל ידי חובה? - האם מותר לצלות כבד בתנור/מיקרוגל
מדוע קוראים פרשת שקלים ומהות וערכת מצוות מחצית השקל אז והיום - מה דיינו של מי שפונה לבתי משפט וערכאות - האם מותר לגבר ללחוץ יד מתוך נימוס לאישה שאינה אשתו - האם מותר לעבור בשער המוגרבים - תיקון ליהודי ששם נפשו בכפו - לימוד תורה בצורה הראויה
האם יש להישמע למצוות הרופא כשאומר שיש לתת לילד ריטלין? - האם מותר להעתיק תוכן שמוגן בזכויות יוצרים - האם מותר לעשות בפורים "רב פורים" - מיהו העמלק בדורינו - המנהג בקריאת המגילה שחל במוצאי שבת
איך מכשירים את כלי ואביזרי המטבח לקראת חג הפסח? - מה המקור לעמידה בקבלת שבת? - בהבדלה בין בשר לדגים באכילה ובבישול - ולהחזיק ולגדל בבית בעלי חיים
הכשרת כלים לקראת חג הפסח - במהות המנהגים והחומרות בפסח לאשכנזים וספרדים - מעלת נתינת קמחא דפסחא - איך נוהגים עם חמץ בשבת הגדול שסמוכה מאוד לחג הפסח? - האם יש להימנע ממכירת חמץ ולהעדיף לסלק את כל החמץ מרשותינו?
מוצרים שלא נמכרו במכירת חמץ מה דינם? - את מי אסור להזמין אלינו לבית? - מה הדין לגבי ילד שנולד מהול? - כשרות העופות בזמן שלנו - שמות מומלצים לבנות
תיקון למי שאכל חמץ בפסח - איך נזהרים מלשון הרע? - מנהגי האבילות בימי ספירת העומר - האם יש לנשים בהריון להימנע מלהשתתף בהלווית המת? - אמירת תחנון והלל ביום העצמאות - מכירת חמץ כהלכה בעסק ובבית הפרטי - ספירת העומר כהלכה
האם יש בבישול חומוס בעיה של בישולי גויים? - האם לרכוש לנער בר מצווה תפילין בגודל קטן או גדול והנחת תפילין ר"ת - האם מותר לגדל יונים - דין מתג חשמלי ושעון שבת ומגבונים לחים בשבת - והאם מותר למכור דירה לגויים בארץ ישראל
נסיעה בטרמפים הזהירות הנדרשת ברוחניות ובגשמיות - סדר התפילה בערב שבת, וקבלת השבת מוקדם - האם אפשרי שבת כהן תתחתן עם ישראל - מהו מקור המנהג לא לבשל בצל ושום יחד - ודיני ברכת המזון
הנהגות מיוחדות בזמן מלחה ועל כל צרה שלא תבוא - דעת מרן הרב בגיוס בנות, שירות לאומי - הודעה לצד המשודך על נטילת כדורים פסיכיאטרים - דעת הבן איש חי ורבני בגדד על חברת כל ישראל חברים אליאנס
מעמד קניין רוחני ביהדות - ספורט בשבת - היחס הנכון למצעדי תועבה בארץ ישראל ובפרט בירושלים עיר הקודש - פתיחת קופסאות שימורים בשבת - שימוש בכיור אחד לבשרי וחלבי
סגולות לרפואת החולה - ממתי קונים לילד טלית, איך ינהג מי שאין לו טלית? - גדלותו של הרב מאיר כהנא הי"ד - מתי להחליף מתפילין רש"י לר"ת ומה עדיף לכתחילה - ועמדת ההלכה בעניין תרומת איברים
מתי הזמן הנכון לספירת העומר - האם מותר לכהנים להיכנס לקברי אבות וקבר רחל, כניסתם לקברי תנאים וכדו'? - האם חתן יכול ללכת תוך ארבעים יום לחתונתו של אחר? - האם מותר להנחות אדם שנוסע בשבת ברכב אל מחוז חפצו? - האם מותר לומר לגוי שידליק מזגן בשבת?
האם שיעור תורה מחייב הפרדה בין גברים לנשים? - שם משפחה לאשה שהתגרשה ולאחר נישואין שניים - חוששים ממגורים בדירה שלדיירים הקודמים היו מקרים רעים כיצד ינהגו? - מאיזה גיל יש לחנך ילדים קטנים להמתנה בין בשר לחלב
סדר הלימוד והתיקון המיוחד לליל ל"ג בעומר - האם אברכים ובני ישיבות יעלו בל"ג בעומר לציונו של רשב"י זיע"א? - נסיעה לקברי צדיקים בארץ ובחו"ל - ומדוע אין הלכות לשון הרע בשולחן ערוך
הדלקת נרות שבת כהלכתה - מקום קבורת מלכי ישראל וכשרות הפיאות הנכריות - הסכנה במסירת שטחי ארץ ישראל לאויב הערבי - אשה שלא מסתדרת עם כיסוי ראש ממטפחת איך תלבש את הפאה?
האם כהנים יכולים להיכנס למערת המכפלה? - האם מותר לעקור עץ עושה פירות - האם ביום טוב מותר להוסיף למיחם חשמלי שפועל מים קרים מהברז? - מה הברכה על פרכיות אורז
האם אפשרי לתת מעשר כספים על חשבון משכורת של חודש הבא? - מדוע תיקון חצות מכונה בשם "תיקון רחל/לאה"? - האם יש ענייין שהשולחן צריך להיות על ארבע רגליים? - הורים שאינם שומרי שבת האם מותר להזמין אותם לסעודת שבת בערב שבת למרות שהם נוסעים בשבת
האם מומלץ לאבי הבן לשמש כסנדק לבנו למרות שבמקום נמצאים גדולים ממנו? - האם מותר לאכול את ביצים שהיו מקולפות בתוך החמין ועבר עליהם לילה? - האם יש איסור בורר באכילת קסטה?
שמן של נרות חנוכה שנשפך האם אפשר להשתמש בו? - איך לנהוג עם בעל שבגלל קשיי פרנסה לא קובע עתים לתורה? - האם יש איסור הליכת אישה לבית העלמין? - איך ינהג יהודי שנותן אוכל ליהודי שלא מברך?
האם חתן וכלה ששם שניהם יונה ינשאו? - האם מותר להחזיק בבית מילון אבן שושן? - האם יש להתייחס לעניין המזלות? - האם מותר לכוון ע"י שעון שבת אופה לחם בשבת? - מה מועיל לנשמת הנפטר
כל כך גדולה ל"בבא סאלי"? - איך קובעים מועד לאזכרה - ומאיזה מאכלים יש להיזהר ולהימנע מלאכלם - מהי סגולת קריאת שמע בשחרית ערבית ועל המיטה? - ובאיזה מקום יש להניח ספר תורה
האם יש סגולה בלבישת גלימת הצדיק? - איך לנהוג כאשר הורי אחד הצדדים אינו מעוניין בנישואי בנו/בתו לבן/בת הזוג? - כשרות תרופות הומיאופתיות - מכר את דירתו איך ינהג עם המזוזות? - משקל הקמח להפרשת חלה
מדוע זכה מרן הרב בקרבה כל כך גדולה ל"בבא סאלי"? - איך קובעים מועד לאזכרה - ומאיזה מאכלים יש להיזהר ולהימנע מלאכלם - מהי סגולת קריאת שמע בשחרית ערבית ועל המיטה? - ובאיזה מקום יש להניח ספר תורה
האם נשים יוכלות להתפלל תפילת מוסף? - האם מותר לקבוע תמונת הנפטר ע"ג המציבה? - שמות מומלצים לבנות - הלכות פורים
האם יש לחשוש לשם של חתן או כלה כשם חמיו או כשם חמותה? - האם יש בעיה להסתפר ביום שישי אחרי חצות? - גרושה צעירה שקשה לה ללכת עם כסוי ראש האם יש איזה תקנה בשבילה? - האם במדיח כלים אפשר להשתמש גם בכלים בשריים וגם בכלים חלביים?
הנהגות וברכת החמה אחת ל 28 יום ומהו "ליקוי חמה" - האם מותר לעשות מנוי משפחתי למקום שמחלל שבת - האם מותר לברך ברכת האילנות בשבת? - האם מותר לאשה נשואה לברך בלי כסוי ראש? - לאחרונה רבו המקרים המצערים של הנזקקים לצדקה, האם עדיף לתת לכל אחד סכום קטן, או שעדיף לתת למספר מועט של מבקשים סכום גדול?
האם מותר לקרוא שם לילד על שם של מישהו שנפטר ל"ע ממחלה קשה? - האם מותר להשליך לחם ומוצרי מאפה לאשפה? - מותר להשתתף באירועים שמומן ע"י הרפורמים - ודין מעלית שבת
יהודי שלא מאמין בתורת הזוהר מותר לו לעלות שליח ציבור? ומה החשש עבודה זרה שיש בפיאות נכריות? והאם ילדה מעל גיל 12 תדליק נרות שבת?
האם יש ענין לא לשאול בבבדיקת אולטראסאונד אם העובר זכר או נקבה? - והאם מותר לגזור צפרניים לתינוק כשהוא ישן? - וכיסוי הראש לבנות ובחורות רווקות
איך עורכים פדיון נפש לחולה? - שעון שבת בשבת - דייר שומר תורה ומצוות האם יכול לחייב את שאר השכנים במזוזה בפתח הבניין המשותף? - ואיך ינהגו בעניין בישולי גויים כשיש בבית עוב/ת סיעודי שאינו יהודי ומה עמדת ההלכה לעניין תרומת איברים
מדריך למכונות גילוח כשרות ומאיזה יש להיזהר מחשש תער? - מי שגר בקומה הראשונה ולא משתמש במעלית אם צריך לשלם ועד הבית - האם יש מצווה לקום בפני אישה מעוברת והאם מותר להשכיר מקום או חפצים ליהודי שאינו שומר שבת
פסיקת ההלכה בארץ ישראל - האם בארץ ישראל יש להמשיך לפי פסיקתו של מרן הבן איש חי או לשנות כדעת מרן השולחן ערוך? - עד כמה חייבים להוציא הוצאות לכבוד שבת קודש - אפו עוגה מקמח שאינו מנופה - מה דינה של העוגה - שעון שבת בפלאטה ובתאורה
מנהגי אלול וראש השנה - הכנת השולחן,שניים מקרא ואחד תרגום,תענית דיבור,סליחות,מאכלים בראש השנה,קברות צדיקים,שמיעת ותקיעת שופר,שמחות בימים הנוראים ועוד
מהי הדרך הנכונה ללמוד לעילוי נשמת הנפטר ולעשות לו נחת רוח? מה עושים כשיורד שלג בשבת ועשיית בובות שלג? האם מותר לקרוא לאדם בשם חיבה? ואיך מחממים אוכל ומכינים תה בשבת?
שמיעת חדשות מיד בצאת השבת כאשר הכנת החדשות נעשתה בשבת והאם מותר לשמוע חדשות - שימוש בתוכן שעלה לאינטרנט או העתקת וידאו וקניין רוחני - מנהגי אבילות בשנת לפטירת ההורים - קידש בשבת
הדלקת נרות וקידוש בשבת - היחס לביטוח לאומי ולערכאות המשפט בישראל - מהי פלאטה ירושלמית וההידור המיוחד שקיים בה - מטפלת בילדים הנהגה ראויה
האם גידול פרחים ועציצים חיים בבית מעכב זרע של קיימא? ומה המקור שאסור לשלב אצבעות? ביום ירושלים אומרים או לא אומרים תחנון? ההנהגות לערב שבועות וחג השבועות
האם יש גניבת דעת בנקיבת מחיר 99 אג'? האם אשה בלידה תוציא מעליה את תכשיטי הזהב? - סגולה לזכירה ובליעת ערלת התינוק בברית מילה - צניעות לנשים עד היכן - מנהג "שבת כלה" שבת ערב שבועות
יש מקומות שאם חל הברית ביום שבת אז המשפחה חוששת מחילול שבת,ומחליטים לדחות את הברית ליום ראשון. ולפעמים זה הפוך, כשנולד ביום ראשון, ואנשים חסים על יום עבודה וחוששים שמא לא יבואו ביום ראשון לברית, אז עורכים את הברית ביום שלפני הברית – ביום שבת! מה עושים?
הגדלות של כהן גדול בערב יום הכיפורים - שאומר שבזכות התורה יוכל להיכנס וללמד זכות על כלל עם ישראל - והאם מותר לאכול קודם התפילה ולפני מצוות חשובות ויקרות כגון ברית מילה
קידוש על היין זה נקרא מצוה, ונכון שמדין תורה הקידוש הוא רק בדברים וקידוש על היין מדרבנן, אבל כל כך חז"ל החמירו בדבר הזה ועל כן צריך להתאמץ ולשתות יין בקידוש, ואם לא יכול לשתות יין אז יקדש על היין ויטעם מהיין ויתן לאחר לשתות שיעור של מלא לוגמיו לפחות
רצוי שנרות חנוכה שהודלקו בערב שבת יחזיקו עד שיחזור הבעל מבית הכנסת - הזזת החנוכייה ממקומה לאחר שכבתה בשבת וביום חול ובאיזה תנאים - ודין יולדת בשבת
הדלקת נרות בבית בליל שבת עיקרה בשביל שלום בית. ואף אם יאמר אדם היום ישנו חשמל ושאר סוגי אורות אחרים אף על פי כן התקנה הזאת נתקנה ויש חיוב להדליק נרות!
איזה דברים אסרו חכמים בשבת עצמה על מנת שלא נמנע את עצמינו ממצוות עונג שבת - האם בזמן הזה יש מצווה לעלות לארץ ישראל - ואם אני תושב חו"ל שבא לבקר בארץ ישראל האם מקיים מצווה? - והחיוב שבזהירות בשמירת שבת בשבתות החורף הקצרות
החובה הקדושה ללמוד הלכות שבת שנבראים מלאכים ששומרים על היהודי מלחלל שבת - ההבדלים בין אבות לתולדות מלאכות בשבת כגון: מלאכת טוחן ודיבור חול בשבת
ההכנות להלדקת נרות חנוכה ושבת - וההדלקה וזמנה בערב שבת ובמוצאי שבת - וברכת המדליק בבית הכנסת שמדליק שוב בבית
שימוש במים חמים שבאים מדוד שמש בשבת לרחיצה ולשטיפת כלים וכדו'
לשון מרן הרב זצוק"ל : להוסיף בע"ש עוד שני נרות, א) רבי מאיר בעל הנס ב) רבי שמעון בר יוחאי. זכותם תגן
האם מותר להפריד בשבת גביעי חלב או מעדנים בשבת או שיש בעיה של "מחתך" שחותך לפי מידה?
הזמן הראוי להדליק נרות חנוכה בערב שבת ומשך זמן שצריכים להיות דולקים • ומה דין הדלקת נרות שבת קודש בחנוכה • מי קודם למי - נרות שבת לחנוכה או להיפך?
מתי הזמן הראוי להדלקת נרות חנוכה יחד עם נרות שבת ? • דעות הראשונים בנושא זה הרמב"ם ר"ן ומרדכי • הדלקת נרות חנוכה ביום חול
מה הדינים המיוחדים ששונה שבת זו מכל שבת מברכים רגילה? • מה הפירוש "בכסה ליום חגנו"? • והרמזים מיום שבע הברכות לחתן וכלה - לסוף השנה
איך אפשר להגיע לראיית השבת בחוש ממש • כמה זמן נשארו לעם ישראל המצות משעת יציאתם ממצרים • ואיך לימוד תורה ותפילה מסייע בלחימה בעמלק גם בימים אלו
מה היה הצורך הדחוף להקהיל שוב את כל עם ישראל ולצוותם על שמירת השבת? • מדוע יש צורך נוסף שוב להזהיר אם כבר עם ישראל הוזהר על כך במעמד הר סיני • והאם מלאכת המשכן דוחה את השבת
משה רבינו מלמד את עם ישראל עוד במצרים הלכות שבת ואמונה בתחיית המתים • המצרים מלגלגים על עם ישראל ועל דברי משה • כאשר מכת ארבה באה המצרים כבר הפסיקו לצחוק ועם ישראל התחזק והאמין • שמעו ותחי נפשכם
האם שמירת השבת באה לידי ביטוי דווקא במלאכות שיש בהם טרחה? • והאם התקדמות הטכנולגיה מונעת מאתנו לשמור שבת או דווקא להיפך • הברכה שיש בשמירת השבת
האם כדאי לסעוד או לטעום בקידוש שעושים בשבת אחרי התפילה? ומה סיפרה הרבנית צדקה ע"ה אימו של הגר"י צדקה למרן הרב?
"אמר רבי חנינא לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת אע"פ שאינו צריך אינו לכזית " - הלכות וסגולות לסעודה רביעית
מתי הזמן המובחר והמהודר ביותר להדליק נרות שבת? ואיך מקיים מצווה זאת בהידור ועל ידי כך זוכים לבנים צדיקים
משה רבינו יוצא ורואה "בסבלותם" של עם ישראל - מהו "סבלותם" ? - המנוחה המיוחדת שיש בשבת קודש - לא עושים עסקים על כבוד שמירת השבת !
בימים שבהם שמירת השבת אינה דבר מאליו,לצערנו בעיקר מחמת אי ההכרה בברכה הטמונה בשמירת שבת כהלכתה - לקְרַאת שַׁבָּת לְכוּ וְנֵלְכָה כִּי הִיא מְקור הַבְּרָכָה!
עבודת הרכבת בשבת גרמו לפולמוס המוני סביב שמירת השבת - דעת מרן הרב על חילולי שבת המוניים והצורך בשמירת השבת במרחב הציבורי
איך הייתם נוהגים אילו האשה בבית הייתה מאחרת להדליק נר שבת? • רב יוסף בחר בדרך הכי טובה להעיר לרעייתו • לומר כל דברינו בנחת עם הבריות ולא פחות ובעיקר אצל האישה בבית
הקשר המיוחד שהיה למרן הרב עם סידנא בבא סאלי היה מן המפורסמות • בוידאו שלפניכם אנו מביאים לראשונה את מרן הרב בקולו מכלי ראשון מספר על הבבא סאלי • החל מסיפורי מופת נדירים, עד מעמד ההכתרה לראשון לציון
יש לי נסיונות קשים בעבודת ה' ובעבודה על המידות איך מנצחים את היצר? - גדולה מעלת התשובה שזוכים בא למעלות רבות ולירש את ארץ ישראל - דיני מוקצה ממה יש להיזהר?
מהי מצוות קידוש החודש ומדוע אינה נוהגת כיום? - מדוע ראש השנה נחוג יומיים מה שאין כן שאר ימים טובים בארץ ישראל? - מעלת מצוות ברית המילה ואיך נוהגים בחשש חילול שבת עקב הברית - והאם יש היתכנות לתקיעת שופר כשראש השנה חל בשבת?
מדוע נמשל עם ישראל לאריה • ביאור דברי בלעם • זאת התורה לא תהא משתנה או מוחלפת • שבת קודש זכר ליציאת מצרים • טלטול ומוקצה בשבת • פתיחת בקבוקים והפרדת גביעים • מוקצה בכלים חד פעמיים • טלטול תיק ליולדת.
אתר הרב מרדכי אליהו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה