תגיות: תפילה במניין

האם מותר להקים חווה חקלאית או ישוב בידיעה מראש שלא יהיה שם מניין לתפילה?

חפש סרטון, סיפור, או שיעור