תרומות ומעשרות

האם אפשר ללכת לים או לבריכה בשלושת השבועות? - האם בקריאת האור החיים הקדוש גם אם אדם לא מבין יש בזה מעלה כמו הזוהר? - יש אנשים שמרגישים שעשו להם עין הרע איך אפשר לדעת ואיך אפשר לחשוש לכישופים או להוציא כישופים? - האם אפשר להתקין מצלמה במפעל על מנת לגלות גניבות ויתכן שאדם שעובר יצטלם במצלמה הזאת בשבת?
הלכה למעשה בעניין תרומות ומעשרות על גידולי בית שאן וסביבתה.
איך מפרישים תרומות ומעשרות - תרומה גדולה - מעשר ראשון - מעשר שני / עני - ותרומת מעשר • ומתי אין מעשרין כללים - ועל מה מחללים מעשר שני
האמת על מנהיגי אומות העולם • ניהול משא ומתן מול שונאי ישראל • ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות • התפילה על האתרוג • הפרשת תרומות ומעשרות • פירות בשביעית • אוצר בית דין • מעלת פירות ארץ ישראל
מכות מצרים כלימוד לדורות • שינוי הטבע • ברכה על מאכלים מקמח • ברכה על מאכלים שיש בהם פירורי לחם וכדו' • ברכה על דייסה • מהלכות ט"ו בשבט • זמן הפרשת תרומות ומעשרות
נס קריעת ים סוף • מעלת יתרו על שאר הגויים • שינוי סדרי הטבע • ראש השנה לאילן • ט"ו בשבט כיום טוב • הפרשת תרומות ומעשרות מירקות ומפירות • סדר הקדימה בברכות *ברכה על מיני מזונות • סדר הקדימה בפירות

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה