הבקשה תוזכר ע"י תלמידי חכמים בציונו הקדוש של הראשון לציון מרן הרב מרדכי אליהו זצוק"ל ביום ההילולה שיחול השנה ביום חמישי כ"ד בסיון,  (27/6/19)

ביום זה נעלה כל מי שיכול יחד עם עוד רבים מעם ישראל לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים,
ונזכה בעז"ה שישמעו תפילותינו ויתקבלו ברצון לישועתכם ולישועת כל עם ישראל ויחד נראה בביאת משיח צדקנו במהרה!!

בשורות טובות!!
"דרכי הוראה לרבנים"