נגן וידאו

יום העצמאות – להכיר בחסד הבורא ולהתחזק בשמחה ובעבודת ה' – שנת ה-49 למדינת ישראל

דרשה מרגשת, מטלטלת, וחוצבת להבות שמסר מרן הרב זצוק"ל לרגל שנת ה-49 למדינת ישראל • מרן הרב מתריע שמהות היום מטרתו שנהפך בו ליותר רוחניים ולהכיר בניסיו של הקב"ה שעשה עמנו • לא להיגרר אחרי "כוחי ועוצם ידי" • יום של הודאה על העבר ותפילה על העתיד

אורך הוידאו:

14:20

דבר תורה ל

דברי מרן הרב זצוק"ל:

שלום למאזינים.

כבוד מעלת הרבנים היקרים, הגבאים הנכבדים שעושים הרבה להגדיל תורה ולהאדירה במקום הזה, שברוך ה' יומם ולילה קול התורה לא פוסק מהמקום הזה גם תורה לבעלי בתים וגם תורה לכלל עם ישראל וגם ברוך ה' ישיבה במקום, כבוד החזנים והפייטנים הקבועים והאורחים, קהל קדוש ונכבד, קהל המאזינים.

אנחנו נמצאים בשנת מ"ט לקום מדינת ישראל. שנת מ"ט אני מדבר לשבח, יש מ"ט שערי קדושה. ובשנה זו אנחנו צריכים לקוות שנכנס לתוך מ"ט שערי קדושה.

הבה ונראה מה כתב דוד המלך בספר תהילים בפרק מ"ט:

"לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קֹרַח מִזְמוֹר. שִׁמְעוּ זֹאת כָּל הָעַמִּים הַאֲזִינוּ כָּל יֹשְׁבֵי חָלֶד. גַּם בְּנֵי אָדָם גַּם בְּנֵי אִישׁ יַחַד עָשִׁיר וְאֶבְיוֹן".

אחר כך (ו'-ז') כתוב: "לָמָּה אִירָא בִּימֵי רָע עֲוֹן עֲקֵבַי יְסוּבֵּנִי. הַבֹּטְחִים עַל חֵילָם וּבְרֹב עָשְׁרָם יִתְהַלָּלוּ".

אנחנו, כשקוראים את הפרק הזה, קוראים אותו… אבל כשמתחילים להתבונן בו אנחנו רואים דברים נפלאים. אומר רש"י: "המזמור הזה מיוסד על בני אדם הבוטחים בעושרם ואמר: "כל העמים" שכל העמים צריכים מוסר".

אומר מצודות: "מפני שהמזמור הזה הוא צריך לכולם, לכן הזכיר "כל העמים".

אבל אני מדגיש מה שאומר האבן עזרא דבר הפלא ופלא. המזמור הזה הוא מזמור נכבד מאוד! האם פעם שמנו לב? "מזמור נכבד מאוד!". למה? "כי בו מפורש אור העולם הבא ונשמת החכמה שלא תמות".

אומר המלבי"ם: "המזמור הזה – תוכחה מגולה לבוטחים בעושרם ולעובדים את גופם ושוכחים את נשמתם". מחליפים עולם קיים בעולם אובד. מחליפים רוחני בגשמי, הנקלה בנכבד. זו תוכחה מגולה! "שמעו זאת כל העמים". ממלכות כמו ממשלות, וכן יחידים היושבים – יושבי חלד.

המזמור הזה הוא מוסר גדול לכל העולם וגם לנו, לעם ישראל. ששנת מ"ט צריכה להפך לשנה כמו שכתוב בדוד המלך עליו השלום: "לשנה רוחנית", לא עושרם, לא חילם, לא כח ולא גבורה, אלא קדושה! טהרה! יראת שמים! לזה אנחנו מצפים. אמר דוד המלך, "למה אירא בימי רע, עון עקבי יסובני". דוד המלך אומר: "אני לו פוחד ממלחמות! ה' עוזר לי! אויבים מסביב – ה' מסייע לי! אני חושש מעוון עקבי – עוונות שאדם דש בעקביו.

מורי ורבותי!

אנחנו נמצאים בשנת מ"ט, שנת תש"ח היא שנה שהקב"ה עשה עמנו נסים ונפלאות. עד היום אנחנו לא מסוגלים להבין את הנסים והנפלאות שהקב"ה עשה עמנו.

הלאה – מלחמת ששת הימים, מלחמת מדבר סיני, מלחמת הסקאדים, נעשו לנו ניסים ונפלאות, אנחנו מעכלים את זה?! מבינים את זה?! חיינו את זה!! הספקנו לשכוח?! האויבים עמדו מסביבנו וביקשו להשמיד ולכלות את כל כלל עם ישראל, ואם פעם אמרו לזרוק את עם ישראל לים, אז אחר כך חשבו להשמיד אותנו ולהפוך אותנו לעפר ולאפר! והקב"ה הפר עצתם וקלקל מחשבתם, ולא עשה ידיהם תושיה ולא מחשבותיהם יצאו לפועל! בקום המדינה בטחנו בעושר?! בטחנו בחיל?! לא היה! אוכל לא היה! ירושלים היתה במצור! מים לא היה! נשק לא היה! במה הצלחנו? בבטחון בבורא עולם! בבטחון בצור ישראל וגואלו! רק זה עזר וזה סייע לנו.

במלחמת ששת הימים מוקפים היינו מכל האויבים! כל האויבים שמסביב, מצפון ומדרום וממזרח וגם ממערב התקיפו אותנו, מצרים, סוריה, לבנון, עמון, כולם נכשלו, הקב"ה עזר לנו, כבשנו והחזרנו לנו את אדמותינו הקדושות, החזרנו לנו את המקומות הקדושים, קברי אבות, קבר רחל אמנו, מקום המקדש, כותל המערבי, שהיו שבויים בידם, והכל בסייעתא דשמיא.

יש לי מברק של רבין שהיה אז הרמטכ"ל, שלח בסיום המלחמה: "רק סייעתא דשמיא עזרה לנו". שימו לב, הרמטכ"ל של אותה תקופה, ההתרגשות של הניסים ונפלאות! הוא מודה שזה "סייעתא דשמיא".

ראינו את הסייעתא דשמיא, אנחנו, בכל המלחמות אנחנו לא "הבוטחים על חילם וברוב עושרם התהללו"! אנחנו עם שהיינו חרדים! מלוכדים! במלחמת ששת הימים היינו עם נשבר, לב נשבר ונדכה, האמננו רק: "לה' התשועה". ראינו: "עין בעין" את תשועת ה'.

הרי אז ראשי הציבור וראשי העם גמגמו בדבריהם! חששו! ראשי הצבא המתינו! והקב"ה נתן כח ותעצומות! מה יכולנו לעשות במלחמת הסקאדים? להתחבא! להתחבא בחדר אטום! אבל שם בחדר האטום התפללנו! זעקנו! בכינו! התפללנו לפני בורא עולם! "יחד עשיר ואביון"

 היו בחדר אטום! "גדול וקטן שם הוא"! הלוא שמה שמענו: אזור א' ואזור ב' וגם לזה חששנו! גם לזה אמרנו: "רבונו של עולם! תציל אותנו מהחדרים החשוכים והאטומים האלה! לב נשבר היה לנו! ידענו שאין לנו מי שיעזור ואין לנו מי שיסייע! רק בורא עולם! רק התפילות עזרו לנו!

מה עושה הקב"ה? כולא דיליה הוא! מסכסך את כווית עם עיראק ועם סעודיה ועם האמריקאים, והאמריקאים חוששים לעצמם והם הולכים ולוחמים הם ביניהם ואנחנו ניצלנו! ט"ל טילים זרקו עלינו, אבל אנחנו במעשינו הטובים, ב"לב נשבר" שלנו, לב נשבר ונדכה אלקים לא תבזה! זעקנו אל ה', "ויזעקו אל ה'!" – "ויושע ה' את ישראל ביום ההוא".

המזמור מ"ט מוסר לכל העולם. יש לך עושר? יש לך כח? ניתן לך לעזור לאנשים אחרים! לעזור לעניים! לעזור למקומות שאין אוכל! אבל לא לנצל את העושר לשכנע ולהשפיע ולהשפיל אומה אחרת! לא בכח העושר שה' נתן לכם אתם תשפילו את כלל עם ישראל! הכח ניתן לשלוט ולהציל עשוק מיד עושקו! ולא להכשיל כלל את עם ישראל!

"אבל, לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים". אנחנו בנים להקב"ה! העול שלנו לפני בורא עולם! עבדים לפני הקדוש ברוך הוא! שום אומה ולשון אנחנו לא כפופים לה! כולם כפופים לבורא עולם! "למה אירא בימי רע עוון עקבי יסובני"!! יש עוון ממלכתי, עוון ממשלתי, עוון פרטי!! עוון עקביי – דברים קטנים, גם על אלה אנחנו צריכים לחזור בתשובה ולהכין את דרכינו!

אומר המלבי"ם לא להמיר את הרוחני בגשמי! לא ליהפך לאנשים גשמיים! לא להפוך את הנכבד בנקלה! לא את העומד בעובד! כלשון המלבי"ם. עצמאות שלמה זה עם בטחון ובקדושה, "בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז – היתה יהודה לקודשו", יש קדושה בעם ישראל, אז "ישראל ממשלותיו".

ממתי נהפכנו לזוללים וסובאים? להפוך את היום של ניסים ונפלאות לצלי על האש?! ל"מנגלים"? במקום הודאה להקב"ה! במקום תפילה לבורא עולם! במקום תורה להוסיף? הבשר על האש זה יציל אותנו? הצלי הזה זה יציל אותנו? הרי אם אנחנו נהפכים לאכילה, לזוללים, אנחנו הופכים את הרוחני בגשמי? אנחנו ממירים את באר מים חיים בבורות נשברים אשר לא יכילו המים? לזה אנחנו מצפים?

לא!! היום הזה הוא יום חשבון נפשי – מדיני, יום חשבון כלל עם ישראל. לאן מתקדמים אנחנו? אנחנו צריכים מוסר!! מוסר של הנביאים!! מוסר של הפלא יועץ!! מוסר של מסילת ישרים!! מוסר של חובות הלבבות!! זה מוסר! גם הגאון היה צריך ללמוד מוסר! איך אומר המלבי"ם? איך אומר רש"י? המוסר הזה הוא גם לאומות העולם! שמעו זאת כל העמים.

מורי ורבותי!

שנת מ"ט נהפוך אותה לשנה קדושה! שהחיילים יהיו יותר קדושים! יכניסו בהם יותר תורה! יאפשרו להם להכניס תורה לתוך מחנות הצבא! שבבתי ספר החילוניים ילמדו תורה!! בבתי הספר הדתיים יגדילו תורה! כך אומר דוד המלך במזמור מ"ט! להפוך יותר לרוחני! לעזוב יותר את הגשמיות.
בשנה זו אנחנו נגביר חייל. במה? בתורה! באהבה! לא בדיבור באהבה… נעזור ונסייע איש את רעהו, ברוחניות ובגשמיות! לא נשאיר אותו בודד! לא נשאיר יהודי אחד עם סבל של חוסר אוכל גשמי או רוחני.

אנחנו מצפים לבורא עולם, עשית עמנו ניסים ונפלאות, אתה עושה עמנו ניסים ונפלאות, רבונו של עולם תמשיך לעשות עמנו ניסים ונפלאות.

אנחנו נדע בשנה זו לראות את הטוב שבאחרים ואת הרע שבנו ולתקן את זה. בשנה זו הקב"ה ידבר שונאינו תחתינו. ו"תיפול עליהם אימתה ופחד". לא יהיו עוד משחיתים ולא מחבלים לא באוטובוסים ולא בדרכים ולא בכל שיטה אחרת. שהקב"ה יכניע את לבבם וכולם אלה שנמצאים בתוכנו ובסביבנו ידעו כי ה' הוא האלקים.

יש לנו שבויים, יש לנו נעדרים, יש לנו חולים, שהקב"ה יחזיר את השבויים ואת הנעדרים לביתם בריאים ושלמים, וכל החולים וכל הפצועים ה' ישלח להם רפואה שלמה.

וחיילי צבא הגנה לישראל ילכו ויחזרו לביתם בריאים ושלמים ועטורים בעטרת הוד ונצחון בבחינת ה' ישמור צאתם ובואם.

יש לנו היום מכה של הולכי דרכים, מכה של תאונות דרכים שהקב"ה ישמרו כל אדם ואדם שיוצא מביתו שיאמר תפילת הדרך, וגם כל אלה שיוצאים ואוחזים בהגה בכל יום ויום יאמרו תפילת הדרך בלי שם ומלכות והקב"ה ישמור צאתנו ובואנו מעתה ועד עולם.

כל המחלות, כל המלחמות, כל התאונות, הקב"ה יסיר אותם מאתנו, וכמו שכתוב: "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך".

ישיב הקב"ה לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. ונזכה בשנה זו שעם ישראל ישב שקט ושאנן ואין מחריד. ונזכה לביאת הגואל ולבנין אריאל, לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. 

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

הראשון לציון הרב מרדכי אליהו
אקטואליה

הגאולה תבוא רק באחדות ישראל

הדבר היחיד שיכול לאחד את עם ישראל בכל קצוות תבל זה ע"י התורה והעלייה לארץ ישראל או לכל הפחות ירגישו שייכים לארץ ישראל

מרן הרב מספר על הבבא סאלי
גדולי ישראל

מרן הרב מספר על הבבא סאלי

הקשר המיוחד שהיה למרן הרב עם סידנא בבא סאלי היה מן המפורסמות • בוידאו שלפניכם אנו מביאים לראשונה את מרן הרב בקולו מכלי ראשון מספר על הבבא סאלי • החל מסיפורי מופת נדירים, עד מעמד ההכתרה לראשון לציון

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה