נגן וידאו

מעלת כיבוד אב ואם

מצוות ומעלת כיבוד אב ואב • כיבוד הורים כמוה ככיבוד השכינה • דאגה להורים גם בזקנתם • מחילת אב על כבודו• לא יסתור הבן או הבת דברי הוריהם • רופא שצריך לרפא את אביו • הזכרת שם אביו ואמו במותם או בחייהם

אורך הוידאו:

1:23:58

מספר:

210

נמסר בחודש

אב

תשס"א

בפרשת:

ואתחנן

• מצוות כיבוד אב ואם מופיע בעשרת הדיברות. מצווה זו היא חלק ממצוות שבין אדם למקום. ייחודה של מצווה זו הוא שהתורה אמרה מהו השכר שאדם שמקיים אותה מקבל ("למען יאריכון ימיך").

• התורה השוותה את מצוות כיבוד אב ואם למצוות מורא מהקב"ה ובאמת ראינו שחז"ל הפליגו בשבח מצווה זו והיו חכמים שמסרו את גופם ממש כדי לקיימה.

• גם בשמן הזקנה של ההורים אדם חייב ביותר לכבדם ולדאוג להם למקום שבו יהיה להם נח, וגם אם אין לו ממון שיכול לכבדם- יכבדם בגופו. אמנם אב יכול למחול על כבודו אך לא בדיני שמיים, וטוב שהאב והאם לא יכבידו יותר על המידה על הילדים.

• ישנם דברים שאסור לו לעשות לאביו לדוגמא: אם שומע מאביו דבר שאינו נכון אסור לו לסתור את דבריו, או אם צריך לרפא את אביו אסור לו לעשות בו חבורה, בדיקת דם וכדו' כיוון שזה פוגע בכבודו. כמו כן אסור להזכיר את שמו של אביו בלי תואר לפני זה ולכן כששואלים אותו לשמו של אביו צריך להיזהר בזה מאוד.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

מעלת מצוות ביקור חולים? פרשת וירא

מעלת מצוות ביקור חולים | פרשת וירא

לשם מה הקב"ה שולח 3 מלאכים דווקא ולא מלאך אחד בלבד • אם הקב"ה ביקר את אברהם אבינו ע"ה לשם מה היה צריך לשלוח את רפאל לרפואתו ולא ריפה אותו הקב"ה בעצמו? • והלכת בדרכיו – ולדבקה בו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור