נגן וידאו

חינוך ילדי ישראל | פרשת חוקת

האם מצוות שכליות ככיבוד הורים גם מחייבות הכרה במי שציוה אותם? • ומה הדאיג את מרן הרב באופן חינוכם של ילדי ישראל • בחינוך של מי צריך היום להשקיע יותר של המורים או של התלמידים?

אורך הוידאו:

2:14

דבר תורה לפרשת

דברי מרן הרב זצוק"ל:

כל התורה כולה נקראת חוקה.

כל מה שאדם מקיים מהמצוות שבתורה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה,. מצוות שבין אדם למקום ומצוות שבין אדם לחברו, הכל זה חוקה. אדם לא יאמר אני מקיים מצות "לא תגנוב" כי זה לא מוסרי לגנוב, אלא יאמר:

אני לא גונב מפני שהתורה ציוותה! וכן: אני נותן צדקה לעני מפני שהתורה אמרה (ולא רק מפני שאני מרחם עליו) ! כל התורה כולה חוקה! תקיים את כל התורה מבלי שתבין אותה!

אם תרצה אחר כך להתבונן ולהבין את כל המצוות שבתורה, תוכל להתבונן, חוץ ממצות פרה אדומה, שרק נתגלתה למשה רבנו עליו השלום. אומות העולם מונים את ישראל.

פעם היו האומות העולם והיצר הרע לועגים על ישראל:

מה אתם מקייימים את התורה?! היום לצערנו הרב יש גם בתוכנו שלא מבינים את התורה. ואין הכי נמי! תקיימו את התורה גם בלי הבנה.

כתוב (משלי כ"ט, י"ח): "באין תורה יפרע עם", באין תורה יפשע עם! כשאין תורה – יש כבר אנשים "מופרעים"; יש אנשים פושעים. כשאין חינוך של תורה, אין חינוך של "ואהבת לרעך כמוך" מפני שה' ציווה, ולא מחנכים בדרך הזאת, ממילא התוצאות ש"מסכנים האנשים", אבלים, מתאבלים על הדבר הזה.

ועל כן היו צריכים – במקום לצעוק ובמקום לדבר לחנך את המורים איך יחנכו את הילדים, ואחרי מה שקרה, כבר קרו שני מקרים ושלושה מקרים, שהנוער כבר לא מתחנך בדרך התורה והיראה, היו צריכים לקבוע מחר, יום ראש חודש, בכל בתי הספר בארץ – דתיים ולא דתיים, לשבת ולקרוא כמה מזמורי תהלים, לשבת וללמוד מוסר, לשבת וללמוד את ההלכות שבתורה, ואולי הדבר הזה יחזיר אותם למוטב, כמו שאמרו חז"ל (איכ"ר פתיחתא ב'): "המאור שבה מחזירה למוטב".

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

סרטונים נוספים לפרשת

אולי יעניין אותך גם:

מי ראוי באמת להקים ולנהל בית מדרש? פרשת ויגש

מי ראוי באמת להקים ולנהל בית מדרש? | פרשת ויגש

כשצריך לפתוח ישיבות במקומות עם קשיים רוחניים צריך לשלוח דווקא את יהודה • האבות הקדושים למדו ולימדו תורה • כל ראש ישיבה צריך לדעת שבפתיחת ישיבה עליו לדאוג במסירות נפש לרווחתם של תלמידיו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור