נגן וידאו

הלכות ראש השנה החל בשבת

מצוות הבאת ביכורים לבית המקדש • איך נהגו במקדש כאשר חל ראש השנה בשבת לעניין תקיעת שופר • מדוע ביטלו חכמים ברוחב דעתם מצוות עשה של תקיעת שופר כשחל ראש השנה בשבת • מלאכת הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך וחומרת טילטול ללא עירוב

אורך הוידאו:

1:14:11

מספר:

166

נמסר בחודש

אלול

תש"ס

בפרשת:

כי תבוא

בנושא:

• הפרשה פותחת במצווה שמקיימים בארץ- מצוות ביכורים. מצווה זו תלויה בביאה לארץ. ועיקר העניין הוא שהמטרה בביאה לארץ היא בית המקדש שממנו נשפעה קדושה לכל ישראל.

• בזמן הבית היו תוקעים במקדש גם בשבת. וכיום לא תוקעים כלל בשבת. בשיעור ישנו הסבר נרחב על עניין תקיעה בשבת. אך אנחנו צריכים לדעת שהסיבה שבגלה לא תוקעים בשופר היא שדאגו שמא יהודי אחד יבוא ויטלטל שופר- שאפילו בגלל חשש ליהודי אחד כל כלל ישראל לא תוקעים.

• אחת מהמלאכות שאסורות בשבת היא מלאכת הוצאה מרשות לרשות. בהגדרת רשות הרבים ישנם כמה שיטות ובעניין העירוב במקום זה. בשיעור מובאות השיטות השיטות וההנהגה למעשה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

מעלת השבת האחרונה של השנה

מה הדינים המיוחדים ששונה שבת זו מכל שבת מברכים רגילה? • מה הפירוש "בכסה ליום חגנו"? • והרמזים מיום שבע הברכות לחתן וכלה – לסוף השנה

הלכות תקיעת שופר

הבאת ביכורים כתיקון לחטא המרגלים • מצוות ביכורים בשמחה ובטוב לבב • מצוות שמיעת קול שופר • אמירת הפסוקים קודם התקיעה • תקיעת שופר בתפילת מוסף בלחש ובחזרת הש"ץ

הלכות זכר למחצית השקל

שבת פרשת שקלים שחל גם בראש חודש – מהם המנהגים המיוחדים בענייני ספר תורה בשבת זו • כיצד אדם יכול לקיים בהידור מצוות זכר למחצית השקל • מה עושים עם דבר שאדם הקדיש אותו לבית המקדש בזמן הזה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור