נגן וידאו

הלכות סעודה ודיני ברכות

אורך הוידאו:

51:42

מספר:

57

נמסר בחודש

אב

תשנ"ח

בפרשת:

ראה

בנושא:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור