נגן וידאו

הלכות תשובה תקיעת שופר וראש השנה

מלחמה עם האויב פנים ואחור - יצר הרע • מעלת התשובה בחודש אלול • מעלתו של חודש אלול • אמירת בקשות ותחנונים בחודש זה • שופר לעורר את הלב ואת זכותם של האבות הקדושים

אורך הוידאו:

1:24:06

מספר:

214

נמסר בחודש

אלול

תשס"א

בפרשת:

כי תצא

בנושא:

• תחילת הפרשה מדברת על מלחמה עם אויב. חז"ל לימדו אותנו שהאויב שלנו הוא ייצר הרע ואנחנו יוצאים למלחמה נגדו. ועיקר המלחמה היא בלימוד התורה.

• בפרשה כתוב על עניין ה"ירח ימים" והדבר מרמז על החודש שבו אנחנו צריכים לבכות ולשוב בתשובה- הוא חודש אלול, שהוא מסוגל לחזרה בתשובה. וטוב שאדם ישוב בתשובה עוד לפני ראש השנה כדי שכשהוא יגיע לראש השנה הוא יגיע נקי וזך מתוך תשובה לראש השנה.

• כיוון שבראש השנה אדם נכתב לכל השנה- צריך להרבות בתחנונים ובקשות. וכשמבקש בקשות יכלול את עצמו בתוך כלל עם ישראל כדי שלא ידונו אותו לפי מה שהוא אלא לפי כלל עם ישראל.

• תקיעת שופר נועדה לעורר את לב האדם לשוב בתשובה אך היא גם מעוררת בשמיים את זכות האבות ובעיקר את עקידתו של יצחק. פרטי הלכות התקיעה הם רבים ולכן צריך לבחור אדם ירא שמים שבקי בהלכות אלו כדי שיוכל להוציא את הציבור ידי חובתם.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

אתם ניצבים היום? יום ראש השנה? פרשת ניצבים

אתם ניצבים היום יום ראש השנה | פרשת ניצבים

'ניצבים' בראש השנה • 'יציבות' בדין משתיקה קטרוגים • גם אם האדם התרחק ביותר יוכל לשוב בתשובה • התשובה שולחת את הייסורים על אויביו • מפני מה החמיצו מאה חביות יין לרב הונא? • השב מאהבה הופכים עוונות לזכויות (גם בעסקיו).

אמירת סליחות וחזרה בתשובה

ההכנה הדרושה ליום הדין • מינוי "שופטים" לאדם על מנת לנצח את היצר הרע • מעלת התשובה • זהירות בשבת ממוקצה • זהירות מדברים שרגיל לעשותם ביום חול

דיני הפסק בתקיעת שופר ובשאר מצוות

מעלת השופר • תקיעת שופר במשך היום • זהירות מהפסק במהלך התקיעות • שלא להפסיק בברכה • סדר התקיעות • ברכה על כוס שמקדש עליה • פרטי הלכות בכוס של ברכה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור