נגן וידאו

דינים שונים ונפוצים בהלכות שבת

מדוע נמשל עם ישראל לאריה • ביאור דברי בלעם • זאת התורה לא תהא משתנה או מוחלפת • שבת קודש זכר ליציאת מצרים • טלטול ומוקצה בשבת • פתיחת בקבוקים והפרדת גביעים • מוקצה בכלים חד פעמיים • טלטול תיק ליולדת.

אורך הוידאו:

1:31:43

מספר:

253

נמסר בחודש

תמוז

תשס"ב

בפרשת:

בלק

בנושא:

• בלעם ממשיל את עם ישראל לאריה שהוא מתגבר לעבודת הבורא. הוא גם מנסה שוב ושוב לקלל את עם ישראל אך עם ישראל הרוויח מזה רק ברכות.

• התורה שניתנה לנו ניתנה בלי שום שינוי כלל, וקיום התורה הוא זה שמעמיד את עם ישראל. ולכן גם בשבת אנחנו אומרים שהיא ניתנה זכר ליציאת מצרים ולא זכר לבריאת העולם כיוון שמטרת יציאת מצרים היה מתן תורה שבגלל עם ישראל שמקיימים אותה העולם קיים.

• צריך להיזהר בשבת מלטלטל דברים שהם מוקצה כגון אוכל שאין לו בו צורך וכדו', וטוב שיבדוק מערב שבת שאין לו מוקצה במקומות שצריך להשתמש בהם. כמו כן טוב שיפתח את כל הבקבוקים וכדו' שרוצה להשתמש בהם בשבת.

• ישנם דברים שאדם מקצה אותם בשבת עצמה מדעתו אך מכיוון שאין מוקצה לחצי שבת הם לא נהפכים למוקצה. אם צריך להשתמש בשבת בדבר שיש בו גם מוקצה, כגון אישה שרוצה לקחת איתה תיק ללידה- צריך לשים שם גם דברים שאינם מוקצים כדי שיוכל לטלטל את התיק.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

מעלותיו של חג השבועות – חג מתן תורה

האם ביום טוב כולו לשמיים תורה ומצוות או רק חציו – ומה הטעמים? מה מיוחד בחג השבועות שצריך לאכול והתענג גם בצרכי הגוף והנפש • השמחה המיוחדת ומעלת חג שבועות

ערב חג השבועות ועירוב תבשילין

מהי מצוות "עירוב תבשילין" – ואימתי נוהגת • כיצד צורת עשיית עירוב תבשילין • מה הדין במי ששכח לעשות עירוב • האם בכדי להדליק נרות לשבת צריך לערב • הכנה לקבלת התורה • מנהגים ליום חג השבועות

מעלת רבי שמעון בר יוחאי

המעלה הנשגבה שיש בעמל התורה • מדוע הרומאים פחדו מרבי שמעון בר יוחאי • שיטתו של רשב"י בעניין זמן קריאת שמע של ערבית • שיטתו בעניין מוקצה בשבת ומה למדו ממנה הדרשנים • ההגדרה ודיני " ביטול כלי מהיכנו "

חפש סרטון, סיפור, או שיעור