נגן וידאו

דיני בין המצרים וצום י"ז בתמוז

בלק מנסה לפגוע בעם ישראל בדרך חדשה ונוראית • ברכות בלעם • ימי בין המצרים • דרגות שונות באבילות בימים אלו והתחלת מנהגי בין המצרים • הדברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • אמירת עננו • כיצד ינהג מי שאינו מתענה

אורך הוידאו:

1:08:08

מספר:

51

נמסר בחודש

תמוז

תשנ"ח

בפרשת:

בלק

• בלק ראה שעם ישראל מצליח להינצל מכל מה שאומות העולם מנסים לפגוע בהם ומנסה לגרום להם למפלה בדרך חדשה- דרך של קללה. אבל אומר אור החיים הקדוש שהמילים שלו הכשילו אותו וגרמו לו לקרא לבלעם שבסופו של דבר הרעיף ברכות על עם ישראל.

• הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב אלו ימים שבהם עם ישראל באבל מיוחד על חורבן הבית. בעבר היו כאלה שצמים בכל הימים בשלושת השבועות אך כיום שנחלשו הדופות אנחנו מתענים בי"ז בתמוז שבו ארעו לאבותינו חמישה דברים קשים ובתשעה באב ארעו חמישה דברים נוספים.

• בשלושת השבועות עצמם ישנה הדרגה. החל משלושת השבועות אנחנו ממעטים בשמחה (לא שומעים שירים וכו'). בר"ח אב ישנם דברים נוספים שאנחנו מחמירים בהם (אכילת בשר וכדו') ובשבוע שחל בו תשעה באב אנחנו מחמירים יותר (רחיצה וכדו'). לגבי ברכת שהחיינו ישנם כמה מנהגים ובשיעור מפורטים מנהגים אלו.

• בי"ז בתמוז אנחנו מתחילים את הצום מעלות השחר. ומנהגינו לומר "עננו" מתפילת שחרית בלחש ובחזרה. אמנם ישנם הנוהגים להתחיל לומר עננו כבר בתפילת ערבית של ערב הצום אעפ"י שלא צמים, ואכן, חלק מהדברים שאיסורם הוא בשלושת השבועות מתחיל כבר מערב י"ז בתמוז.

• אדם שלא צם אינו יכול לעלות לתורה במנחה של הצום כיוון שקריאת התורה נתקנה על עניין הצום. גם באמירת עננו ישנה מחלוקת המפורטת בשיעור אם מי שאוכל יכול לומר או לא.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

שבת

דיני קידוש במקום סעודה

הברכה המיוחדת שזכה אבימלך בת שהותו בקרבת יצחק אבינו ע"ה • מלחמת יצחק על בארות המים • הלכות – קידוש במקום סעודה • מה נקרא "סעודה" • כוס של ברכה • דיני קידוש בליל שבת קודש

מה הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר?

מדוע אנו צמים בתענית אסתר בעוד תעניתה האמיתית של אסתר הייתה בכלל בימי ניסן? • גם ביום י"ג באדר עמדו כל עם ישראל בתענית אך לא תענית אסתר • מוסר גדול : הניצחון על אויבי ישראל רק לאחר תענית זעקה ותפילה

שבת חזון ותשעה באב שחל בשבת – ונדחה

תשעה באב שחל בשבת – לא נוהגים באותה שבת שום מנהגי אבלות • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת אוכל כסעודת שלמה בשעתו • צורת הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב

חפש סרטון, סיפור, או שיעור