עד כמה אני צריך להשתדל במצוות עונג שבת ויישוב ארץ ישראל?

איזה דברים אסרו חכמים בשבת עצמה על מנת שלא נמנע את עצמינו ממצוות עונג שבת - האם בזמן הזה יש מצווה לעלות לארץ ישראל - ואם אני תושב חו"ל שבא לבקר בארץ ישראל האם מקיים מצווה? - והחיוב שבזהירות בשמירת שבת בשבתות החורף הקצרות

4:33

נמסר בפרשת

עונג שבת, מצות עליה לארץ ישראל, תיירים, מטיילים והגרים בה

 

שלום למאזינים.

לפי הדין אדם חייב לעשות כל אשר בידו לענג את השבת. ולפיכך אסרו חכמים להפליג בספינה שלושה ימים לפני שבת.

כן יש צורך לאדם לעשות כל אשר בידו להמנע מלבוא לידי חילול שבת. לפיכך אסרו חכמים לצאת בשיירה במדבר שלושה ימים לפני שבת (שולחן ערוך סימן רמ"ה).

אולם, אם אדם הולך לדבר מצוה – מותר. וכתוב בשולחן ערוך, וזה הלשון: "והעולה לארץ ישראל – אם נזדמנה לו שיירה אפילו בערב שבת, כיון דדבר מצוה הוא, יכול לפרוש ופוסק עמהם לשבות, ואם אחר שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו – יכול ללכת עמהם חוץ לתחום" וכו'. זאת אומרת: עלייה לארץ ישראל זה מצוה גם בזמן הזה.

ואכן כולם מודים שמצוה לעלות לארץ ישראל אפילו בזמן הזה, המחלוקת היא אם המצוה הזאת היא מן התורה או מדרבנן.

ועכשו – נשאלת השאלה אם אדם עולה לארץ ישראל לא להשתקע בה אלא לשם טיול, תיירים שבאים לארץ ישראל, יהודים תיירים שבאים לארץ ישראל, האם גם בזה יש מצוה, וגם בזה מותר להגיע, לצאת מארצם לבוא לארץ ישראל בערב שבת – נאמר לא, אלא מי שבא להשתקע מקיים את המצוה!

בכנסת הגדולה – מובא בכף החיים שם בסעיף קטן מ"ה, מובאים שתי דעות. אחת אומרת בדעת הרמב"ם שמכיון שאדם הולך ארבע אמות בארץ ישראל יש לו מצוה, לכן גם אלה התיירים שבאים לארץ יש להם מצוה.

אף על פי שנאמר: "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה" יש אומרים שהכוונה לגור בה ולא סתם לטייל בה.

אף על פי כן כתבו האחרונים, מובא בספר אוצרות החיים, שיש מצוה קטנה גם לתיירים שבאים לארץ ישראל.

ורמז רמזו על הפסוק שכתוב בישעיה מ"ב מה שאנו אומרים בהפטרה בשבת בראשית: "נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה". כל אדם ואדם מעם ישראל בכל העולם כולו – נפשו קשורה לארץ ישראל. מי שהולך ובא לארץ ומטייל בה – גם מקבל רוח של קדושת ארץ ישראל. אבל מי שגר בה – נוסף לו גם "נשמה" של קדושת ארץ ישראל, "נותן נשמה לעם עליה" אלה הקבועים, "ורוח להולכים בה" – אלה התיירים.

על כן, כמה וכמה יש מעלה גדולה לארץ ישראל, אפילו מי שבא לטייל בה וכל שכן אלה הדרים עליה, אלה שגרים בה, כל רגע ורגע אנחנו מקיימים מצות ישוב ארץ ישראל.

אני חוזר ומזכיר: מה שאני תמיד רגיל להזכיר בפרט בתחילת החורף, ואמרתי את זה לפני כמה שנים:

כתוב בשולחן ערוך בסימן רמ"ט שאדם מוגבל בנסיעה בערב שבת ממקום למקום בכדי שיכין צרכי שבת.

כיום יש בעיה של ספק חילול שבת לנוסעים מעיר לעיר אחר הצהריים בעיקר בערב שבת, ישנם אנשים שממש לפני כניסת שבת שעה או שעתיים נוסעים מעיר לעיר. מה יעשו אם בדרך יהיה פקק תנועה? מה יעשו אם ירדו גשמים והדרך תהיה חסומה? מה יעשו אם חס וחלילה תחסם הדרך על ידי תאונה או כל סיבה אחרת? מה עם הנהג שהוא צריך לחזור ולהגיע לביתו? מה עם נהג אוטובוס או נהג מונית שלוקח את הנוסעים למחוז חפצם הוא צריך גם כן להגיע למחוז חפצו, האם הוא יכול לחזור לשם בשבת?

לפיכך הזכרתי והזהרתי – לא לנסוע בערב שבת בשעות אחר הצהריים, לפחות יקח בחשבון זמן כפול מזמן הנסיעה שאדם רגיל לנסוע בה כדי שלא יגיע לידי חילול שבת.

ויהי רצון שנזכה לשמור שבתות כהלכתן ונזכה לגאולה שלמה אמן.

שבת שלום.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

יעקב אבינו והארץ המובטחת
אקטואליה

יעקב אבינו והארץ המובטחת

בחלומו של יעקב – המלאכים קינאו ביעקב אבינו בעיקר מכיוון שהקב"ה ייחד את שמו ית' על יעקב אבינו ע"ה בעודו בחיים – חביב היה יעקב אבינו לפני בורא עולם שקיפל הקב"ה את כל ארץ ישראל תחת יעקב

כיצד חוגגים את יום העצמאות ויום ירושלים?

מלחמת ששת הימים – ניצחון מופלא – התגלות ה' • מרן הרב מביא דו שיח מרתק שנערך בזמנו בין הרב גורן לשאר הרבנים בעניין אמירת הלל ביום ירושלים ויום עצמאות • אף כשיש נשק צבא ועוצמה צריך לדעת שהניצחון הוא רק מאת ה' יתברך

שבת

דיני קידוש על היין בשבת

הבטחת הקב"ה לאברהם אבינו לרשת את הארץ • מדוע הקב"ה הבטיח את הארץ שוב ליצחק אבינו? • מלחמת יצחק על בארות המים • מצוות זכירת השבת בכל יום ויום – וכן בכניסתה וביציאתה • קידוש מיד בכניסת השבת • פרטי דיני קידוש

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה