שאלת שלום לאשה שאינה אשתו – מותר?

צניעות בין באיש ובין באישה היא באופי - התנהגות הלבוש ובדיבור - ההנהגה המכובדת לבת מלך כשמגיעים אורחים - צניעות פנימית וחיצונית וחינוך הילדים לכך - מצוות שלום בית בין איש לאשתו ובין הורים לשאר בני הבית

5:53

נמסר בפרשת

צניעות האשה – ורכישת מוצרים המיוצרים בארץ גם לתושבי חו"ל

 

שלום למאזינים.

"איה שרה אשתך, ויאמר הנה באהל". יום חם, אין אנשים ברחוב, באים אנשים – מלאכים לאברהם אבינו, שרה לא יוצאת מהאוהל – צנועה, והם שואלים "איה שרה אשתך".

חז"ל שואלים איך מותר להם לשאול "איה שרה אשתך"? אמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל וכלל?! הכלל הוא כזה, לומר "מה שלום הגברת" כלשון רש"י בבבא מציעא, או כלשון התוספות שם – מותר. אבל לומר: "תמסור לאשתך דרישת שלום" אפילו לבעל אסור לומר. וכל שכן לא לומר לשליח תמסור דרישת שלום ממני לאשה פלונית.

ועל זה כתוב הטורי זהב, מותר לומר אשתי דורשת בשלום אשתך.

אולם אם ידוע שהאשה היתה חולה ולא מרגישה טוב, או אם הם שכנים, מותר לשאול "מה שלומה, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה". ואם הבעל אומר אחר כך לאשה שכך אמרו וכך שאלו, אין בזה בעיה.

בכלל – צניעות הוא דבר טוב מאוד. אשה שלובשת צבעוניים, בגדים רועשים – מותר, אבל זה לא רצוי. אם היא רוצה לכבס את הבגדים הצבעוניים שלה, אסור לה לתלות את זה לכיוון החצר ורשות הרבים, אלא חייב לחבל הפונה לרשות הרבים או לחצר לשים שמה סדין לבן או סתם סדין צבעוני, ואחר כך בחבל הסמוך לו כלפי פנים, תתלה את הבגד הצבעוני שלה, כך שלא ייראה לא ברשות הרבים ולא מאנשי החצר הבגד הצבעוני שלה.

רצוי שאשה לא תלבש בגד בולט. לבל יסיחו בה יושבי שער.

בשולחן ערוך נזכר שאסור לאשה ללבוש כל תכשיטיה, אני אומר "כל" במרכאות – זכר לחורבן. היינו, כל לאו דווקא, אלא הרבה תכשיטים.

וכן אם עורכים סעודת חברים לא סעודת שבת ולא סעודת מצוה, יש להשאיר מקום ריק בשולחן או כסא ליד צלחות ריקות זכר לחורבן.

מותר לאשה להגיש לאורחים אוכל, ויש מחמירים גם בזה. אבל אין לאשה להגיש לאורחים יין או משקה אחר. מותר לה להביא את היין, להביא את המשקה האחר – להניח אותו על השולחן, והבעל הוא שיגיש את זה לאורחים.

וכן מגדרי צניעות, אין לאשה לפרוס סדין למטה לאורח בפניו. שלא בפניו מותר אף על פי שהוא יודע שהיא פרסה.

כיום יש ברזים, ברזי מים רגילים, יש אומרים שאין לאשה להכין כלי לנטילה עם מים עבור נטילת ידיים של הבוקר, ויש אומרים שמותר.

ובכלל – צריכה האשה להיות צנועה בכל מעשיה. צניעות אמיתית, צניעות פנימית וכנה. ככה תחנך את בנותיה, לא רק בלבוש אלא גם בדיבור. לעומת זה, כותר הרב פלא יועץ, מצוה לבעל להחמיא לאשתו ולומר דברים טובים, "האוכל טעים", "האוכל טוב", אף על פי שהאוכל הזה לא היה "מדוייק" טוב, משנים מפני השלום.

וחז"ל אומרים במסכת גיטין דף ו' שאסור לאדם להטיל אימה יתירה בתוך ביתו, וכלשון רב חסדא: "לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו", ואחר כך אומרת הגמרא: "אמר רבה בר בר חנה, הא דאמרי רבנן שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה, עשרתן? ערבתן? הדליקו את הנר! צריך למימרינהו בניחותא". כלומר, גם דבר שהתורה אומרת, שהגמרא אומרת, שחז"ל אומרים, שאדם חייב לשאול – ישאל בניחותא, לא יגיד "מדוע לא הדלקת את הנרות! מדוע לא הכנת!" ויתחיל לצעוק עליה.

בכלל ידוע שבעל ה"בן איש חי" אומר שרצוי שהבעל יכין את הנרות שהאשה תדליק.

אדם שקנה פירות של ארץ ישראל והוא נמצא בחוץ לארץ – גם כן ישאל: "עשרתן? ערבתן?".

בכלל רצוי לאנשי חוץ לארץ לקנות כל דבר ודבר שמיוצר בארץ ישראל, מחוט ועד שרוך נעל. פירות, יין, עוגות, בגדים, כדי לחזק את ישוב ארץ ישראל. וכן כדי שאדם שאוכל מפירות ארץ ישראל, שנתקיימו בו מצוות התלויות בארץ, מעשרות, ערלה, אומר הב"ח שיש בזה מצוה מיוחדת.

יהי רצון שנזכה לקיים הבאת ביכורים, תרומות ומעשרות, שיהיה מדאורייתא, בביאת הגואל ובבניין אריאל במהרה בימינו אמן.

שבת שלום.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

ציצית ותפילין

חשיבות ומעלת הציצית

לב חטא המרגלים היה בכך שהם לא הרגישו כמושלים על הארץ • הציצית מגינה על האדם • כיצד אדם זוכה לקיים מצוות ציצית שחיובה מדאורייתא ומתי חיובה הוא רק מדרבנן • ציצית דווקא בבגד ארוג • קיום מצוות בהידור

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה