מותר לי לקום מוקדם לאכול לפני עלות השחר לפני הצום?

המנהגים בהכרזה בשבת על צום עשרה בטבת -התנאים שבהם מותר לאכול קודם עלות השחר של צום - הויכוח המהותי שהיה בין יוסף ליהודה

5:30

נמסר בפרשת

אולי יעניין אותך גם:

תפילה

המתפלל תפילה קצרה ודיני שאלת גשמים

ירושת הארץ קיבלנו ישרות מהקב"ה • מהי תפילה קצרה? • תפילות שונות • אמירת: "ברך עלינו" בז' חשוון • טעה או שכח או מסתפק אם אמר "ברך עלינו" • מסתפק אם צריך בכלל להזכיר "ברך עלינו"

תוכנית רדיו – שאלות ותשובות – ערב שבת פרשת דברים

האם לכהן מותר להיכנס לבית חולים? – פרוט על מסירת שעון הבבא סאלי זיע"א למרן הרב מרדכי אליהו והדלקת נרות ל -3 צדיקים כדי לקרב את הגאולה – הדרך הנכונה למחות על עקירת יישובים יהודיים בארץ ישראל – תענית תשעה באב והאבל על החורבן – מנהגי תשעת הימים

מה הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר?

מדוע אנו צמים בתענית אסתר בעוד תעניתה האמיתית של אסתר הייתה בכלל בימי ניסן? • גם ביום י"ג באדר עמדו כל עם ישראל בתענית אך לא תענית אסתר • מוסר גדול : הניצחון על אויבי ישראל רק לאחר תענית זעקה ותפילה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה