מדריך ב9 דקות – איך מונים שנות ערלה ולתרומות מעשרות

הלכות תרומות ומעשרות - השימת לב שיש לשים בכשרות הפירות היינו שהופרשו תרומות ומעשרות כדין ולא החליפו בשנת המעשרות ופדו את קדושת הפירות במעשר שני ונטע רבעי - וכן על דיני ערלה חדש ושביעית

6:37

נמסר בפרשת

בערב

בנושא

אולי יעניין אותך גם:

שנת השמיטה

תרומות ומעשרות בשנת השמיטה

בגנותה וחורבנה של מחלוקת • מחלוקת על דברי צדיקים גורמת לכפור בעיקר • הכוח של התורה בעת מלחמה • דיני הפרשת תרומות ומעשרות • הפרשת תרומות ומעשרות בשנת השמיטה

שנת השמיטה

הלכות שמיטה ועציץ נקוב

מקום קבורת רחל אימנו • ההבטחה של הקב"ה לרחל • סגולת משיח במוצאי שביעית • פירות שביעית • דיני עציץ נקוב ושאינו נקוב בשביעית • דיני טילטול עציץ בשבת • הפרשת תרומות ומערות מגידולים שגדלו בעציץ

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה