מבית דרכי הוראה לרבנים

מצות ישוב ארץ ישראל

כל ההולך ארבע אמות בארץ ישראל נמחלים עוונתיו ומצוות ישוב ארץ ישראל

4:24

נמסר בפרשת

תגיות:

מצות ישוב ארץ ישראל

 

שלום למאזינים.

השבת נקרא בפרשת "מסעי" פרק ל"ג פסוקים נ"ג, נ"ד. "והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה". ואחרי זה מתחיל פסוק שאחרי זה: "והתנחלתם".

אומר הרמב"ן נחמני: "על דעתי, זו מצות עשה יצוה אותנו שישבו בארץ וירשו אותה, כי הוא (הכוונה על הקב"ה) נתנה להם ולא ימאסו בנחלת ה'. ועיין מה שהפליגו רבותינו במצות הישיבה בארץ ישראל ושאסור לצאת הימנה".

שנדע בצורה ברורה את החשיבות של ארץ ישראל.

והרמב"ם בהלכות מלכים כותב מה שהגמרא מביאה שכל מי שהולך ארבע אמות בארץ ישראל מוחלים לו עוונותיו, הכוונה אם הוא חוזר בתשובה. ואם הוא חוזר בתשובה – בברור שכל אחד ואחד מוחלין לו עוונותיו. אלא שישנן עוונות שלא נמחלים אלא עד כיפור או חילול ה', ואם אדם נמצא בארץ ישראל וחוזר בתשובה – התשובה מתקבלת.

השבת – זו שבת ראש חודש אב. לעניין ההפטרה, מה מפטירין בשבת זו?

יש כמה מנהגים וכמה שיטות. אני מזכיר מהתחלה, שכל אחד ואחד ימשיך בשיטה שלו והעיקר שלא לעשות מחלוקת בבית הכנסת.

אלו השיטות:

יש שיטה שאומרת שמכיון שההפטרה של ג' פורענויות שאנחנו מפטירין מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, ההפטרה של השבת היא "שמעו דבר ה'" – זו ההפטרה.

ויש מי שאומר לא: מפטירים ב"השמים כסאי". הפטרה של שבת וראש חודש.

כתוב בשולחן ערוך, ראש חודש שחל להיות בשבת – מפטירין השמים כסאי". ועל זה כותב הרמ"א: "אבל ראש חודש אב שחל להיות בשבת – מפטירין "שמעו". ויש אומרים "השמים כסאי" – אומר הרמ"א, וכן עיקר". דהיינו, דעת הרמ"א שכן עיקר לומר השמים כסאי במקום שאין מנהג.

אומר הגאון מוילנא, אף על פי שהרמ"א כתב "וכן עיקר" דחה את הסברא הזו מההלכה ופסק כדעת השולחן ערוך לומר "שמעו".

למעשה:

הספרדים נוהגים להפטיר: "שמעו". והספרדים לא מקפידים לדלג מנביא לנביא, כיון שהכל נמצא היום בתוך ספר הפטרות או בתוך החומש, לכן אחרי שגומרים "שמעו" אומרים פסוק ראשון ופסוק אחרון מהפטרת שבת וראש חודש "השמים כסאי".

וכן נוהגים חלק מהאשכנזים, ועיין למשנה ברורה שם לסעיף קטן ח'. וחלק מהאשכנזים נוהגים להפטיר: "השמים כסאי". כל אחד ואחד ינהג כמנהגו. וצריך להזהר שלא לעשות מזה שום מחלוקת, מכיון שמחלוקת תמיד היא לא טובה, ובפרט בימים אלה שבעוון שנאת חנם קרה מה שקרה. וצריכים, בימים אלה, להרבות אהבה ואחוה שלום ורעות.

ונזכה שהקב"ה יהפוך לנו את הימים האלה: "אך טוב לישראל", א"ך – יום י"ז תמוז ועד תשעה באב יש א"ך ימים, שיהפכו לימים טובים והאמת והשלום אהבו.

שבת שלום, חודש טוב ומבורך וראש חודש טוב ומבורך.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב telegram
שתף בטלגרם

אולי יעניין אותך גם:

אתר הרב מרדכי אליהו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה