ענייני רפואה ותפילה על החולה

אנו פונים אל הקדוש ברוך הוא בתפילה והרופא הוא רק שליח

4:52

תגיות:

שלום למאזינים.

בשבת קודש זו נקרא בפרשת תולדות נקרא על רבקה אמנו שנאמר: "ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי ותלך לדרוש את ה'". המדרש ידוע שעשיו פרכס לצאת ליד מקום של עבודה זרה, ולהבדיל יעקב אבינו פרכס לצאת ליד ישיבת שם ועבר.

הפשט – היה לה הריון קשה. במקום שתלך לרופאה, לרופאות לרופאים, נאמר "ותלך לדרוש את ה'".

חז"ל אומרים שאבות ובניהם קיימו את כל התורה כולה, ולדעתו של הרמב"ן נחמני – בעיקר בארץ ישראל.

בשולחן ערוך יורה דעה סימן של"ה סעיף ט' כתוב על פי דברי הגמרא במסכת בבא בתרא, כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ילך לחכם שבעיר שיבקש עליו רחמים. ואחר כך אנחנו מוסיפים ילך לרופא, כמו שנפסקה ההלכה שם ביורה דעה סימן של"ו. כך עשתה רבקה אמנו, הלכה לדרוש את ה'.

דבר שני:

נספקה הלכה בשולחן ערוך אורח חיים סימן ר"ל סעיף ד' על פי הגמרא בברכות דף נ"ט, והמפרשים הוסיפו שכיום לפני שנכנסים לרופא צריכים לברך. כשיוצאים מטיפול רפואי – צריכים לברך. ועל פי הדין צריכים לברך עם שם ומלכות, אבל לא נהגו כן, עיין בבאר הגולה על המקום משנה ברורה וכף החיים במקום. אבל כן צריכים להתפלל. כן צריכים לברך בלי שם ומלכות.

כשאדם כשהולך לרופא, או כשלוקח רפואה היום, יאמר "יהי רצון מלפניך ה' אלקיי ואלקי אבותיי, שיהא עסק זה לי לרפואה ותרפאני רפואה שלמה, ברוך רופא חולים, כי ק-ל רופא חינם ונאמן אתה".

אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא רופא חולי עמו ישראל! נכון, הרופא הוא רק שליח ושליח נאמן.

דבר נוסף. החורף מתקרב, יהי רצון שתהיה שנה זו שנה גשומה בגשמי ברכה. רבים היום חוזרים ושואלים על מה שדברנו בשנה שעברה מספר פעמים בעניין נעלי בית ונעלי ילדים עם חימום פנימי. מעניין, פעם לא היה קר הרבה, היום שנים אלו נהיו יותר קרות. לפני כמה שנים היו גם כן שנים גשומות, גם כן שנים עם גשם, שלג, או שאנשים היום נהיו יותר מפונקים או יותר רגישים לקור. בין כך ובין כך, כל השינויים האלה שהשתנו, אבל אין שום דרך לשנות את ההלכה, ולא על חשבון ההלכה.

כשאדם נועל נעלי בית שיש בהם מנגנון של חימום על ידי לחיצה שמפעילה סוללה או שיטה אחרת של חימום, זה אסור בשבת בין נעלי בית ובין נעלי ילדים. פרט לנעלי חיילים הנמצאים בחרמון בזמן שהם נמצאים שם, זה פיקוח נפש, ובפרט כשהם לא מסתובבים ועומדים על המשמר.

אם לא הפסיקו את המנגנון – אסור לנגוע בנעליים האלה, הם "מוקצה" בשבת!! אפשר לגרוב גרביים של צמר, או מדרסי צמר או כל שיטה אחרת לחמם את הרגל, אבל בדרך המותרת.

יש עוד דבר היום: יש נעלי ילדים, בזמן האחרון הראו לי גם נעליים של מבוגרים שיש בהם מנגנון המדליק נורה אדומה בעת שהולכים. אני מבין שעשו את זה בחוץ לארץ בכדי שהנהגים יגלו אותם, את הולכים הרגל, ולא יזיקו להם, יעצרו לפני שהם נוגעים בהם. אבל עם כל זה – אסור לנעול אותם בשבת, על כל לחיצה ועל כל דריסה שאדם דורס – הוא מפעיל ומדליק נורה.

וכאמור לעיל – זה מוקצה בשבת.

ויהי רצון שנזכה לשמור שבת כהלכתה, ושבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא ברוחניות ובגשמיות.

שבת שלום.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

שבת

דברים האסורים משום אוהל בשבת

מתנת ארץ ישראל לעם ישראל • ירושת הארץ • עשיית אוהל בשבת • כובע עם שוליים רחבים • פריסת מחצלת • מטריה בשבת • גגון של עגלת ילדים • הרכבת שולחן בשבת • הוספת פלטות לשולחן

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה