נגן וידאו

דיני ברכת האילנות ובדיקת חמץ

מהי ההקפדה הנדרשת יותר בלימוד הלכות פסח • מדוע מברכים בבדיקת חמץ "על ביעור חמץ" ולא על "בדיקת חמץ"? • כיצד ינהג מי שעוזב את ביתו קודם הפסח • איך ינהג אדם ששכח לבדוק חמץ כל דיני ברכת האילנות

אורך הוידאו:

1:15:10

מספר:

142

נמסר בחודש

אדר

תש"ס

בפרשת:

שמיני

בנושא:

• שואלים ודורשים בהלכות הפסח שלושים יום קודם החג. אבל עם ישראל עוסק כבר בהלכות פסח ממוצאי הפסח שעבר.

• וזוהי טענתו של המן על עם ישראל שאמרו כל הזמן "פסח היום". וזה לימוד גדול לאדם שישים בליבו כל השנה כולה שישים בליבו את חג הפסח.

• הגמרא במסכת פסחים מלמדת אותנו שהברכה בבדיקת חמץ היא "על ביעור חמץ" כיוון שעיקרה של בדיקת חמץ היא הביעור שבא בעקבותיו. בגמרא ישנה מחלוקת האם הברכה היא "על ביעור" או "לבער" וישנם הבדלים במשמעות המילים.

• מי שעוזב את ביתו לפני פסח בתוך שלושים יום צריך לבדוק חמץ קודם שיוצא. האם יברך על בדיקה זו או לא, כיוון שתקנת חז"ל בברכה היא רק על ליל י"ד. והוא הדין בעניין ביטול החמץ שאדם מבטל בפיו.

• אם לא נמצא בביתו בליל בדיקת חמץ ימנה שליח שיבדוק את החמץ במקומו וישרוף אותו. גם אם נמצא בחו"ל צריך להקפיד על הזמנים של בדיקת וביעור חמץ.

• אם לא בדק את ביתו בערב פסח, צריך לבדוק בתוך החג, והבדיקה צריכה להיעשות לאור הנר כמו בערב פסח. לגבי הברכה- ישנה מחלוקת? אך למסקנה אם בודק בתוך החג- יברך.

• בסיום השיעור ישנו פירוט דינים על ברכת האילנות וכיצד אפשר לקיים מצווה זו בדרך הטובה ביותר

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תפילה

דין הטועה בתפילה והלכות שאלת גשמים

הזכרת נח לברכה • עניית ברוך הוא וברוך שמו ואמן •כשרוצה לצאת ידי חובה בברכה – היאך ינהג • בקשת גשמים • טעה או שכח לבקש • לצאת ידי חובה בחזרת הש"צ • כשמסופק אם ביקש לצאת ידי חובה מהשליח ציבור

תפילה

ענייני תפילה ובקשה בעת צרה

קללת בלק ובקשתו שבלעם יקלל את עם ישראל • תפילה בעת צרה • עניין החצוצרות כסף • הבדל בין חצוצרות למנורה • תפילה עם תשובה • תפילה על צרת יחיד

חפש סרטון, סיפור, או שיעור