נגן וידאו

עניינים כללים בהלכות ברכות וברכת המזון

חיוב ברכת המזון מדאורייתא • בדין ברכה שאינה צריכה • השלמה למאה ברכות בשבת • כשמסופק אם ברך ברכת המזון • ההבדל בין שלושת הברכות לברכה הרביעית. • פרטי דינים שונים ונוספים בברכת המזון.

אורך הוידאו:

1:25:21

מספר:

56

נמסר בחודש

אב

תשנ"ח

בפרשת:

עקב

בנושא:

• אדם שרוצה להיות חסיד צריך להיזהר בענייני ברכות. אם רוצה לברך שוב ושוב על אותו מאכל הדבר אסור כיוון שזה ברכה שאינה צריכה. אמנם אם עושה כך בשבת כדי להגיע למניין של מאה ברכות הרי יש כאן תורך ומותר.

• הברכה שבה אנחנו מחוייבים מהתורה היא ברכת המזון כי עליה כתוב "ואכלת ושבעת וברכת" ולכלי עלמא ברכה זו היא מדאורייתא. אמנם החיוב הוא רק אם שבע מהאכילה- אך אדם שלא שבע מהאכילה או שרוצה עדיין לשתות מים חיוב ברכת המזון שלו הוא מדרבנן.

• אדם שמסופק אם בירך ברכת המזון או לא והוא עדיין שבע- חייב לחזור ולברך כיוון שיש כאן ספק מדאורייתא. אמנם צריך לדעת שהחיוב מהתורה לברכת המזון הוא רק על השלוש ברכות הראשונות, אך ברכת הטוב והמטיב בברכת המזון היא מדרבנן ולכן אם הוא מסופק אם בירך או לא- לא יברך אותה שוב.

• הפוסקים דנו במקרה שקן שהגדיל תוך כדי סעודתו או זקן ששבע פחות מכזית אם חיובם בברכה הוא מדאורייתא או מדרבנן. עוד דנו הפוסקי במי שאכל כשיעור ביותר משיעור זמן אכילת פרס האם חייב בברכה מדאורייתא או מדרבנן. בשיעור ישנו דיון בעניינים אלו.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

הלכות סעודה רביעית וצום י"ז בתמוז

מעלתה של סעודה רביעית – סעודת מלווה מלכה • אכילת בשר בסעודת מלווה מלכה של ערב התענית • חמישה דברים קשים אירעו לאבותינו בי"ז בתמוז • דברים האסורים ביום התענית • דיני אמירת עננו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור