נגן וידאו

ברכות התורה מדאורייתא או מדרבנן

מעלתם של הימים שלאחר חג השבועות • מעלתם של ברכות התורה • התורה היא כלי חמדתו של הקב"ה • אמירת "נעשה ונשמע" • כוונה במילים של ברכות התורה • מעלתה הגדולה של התורה שמקדשת את האדם

אורך הוידאו:

1:37:42

מספר:

249

נמסר בחודש

סיוון

תשס"ב

בפרשת:

בהעלותך

בנושא:

• בחודש סיון לא אומרים תחנון מראש חודש עד י"ב בחודש, מכיוון שאת הקורבנות של חג השבועות היו יכולים להשלים עד יום זה. מכאן שגם מעלתם של הימים שלאחר חג השבועות גדולה ואדם צריך גם בהם להתחזק בלימוד התורה.

• בחג השבועות אנחנו עסוקים בלימוד התורה אך צריך לדעת שגם מעלתם של ברכות התורה גדולה וצריך לדקדק בהם הרבה ולא לזלזל בהם. כשהארץ חרבה לא ידעו המלאכים מה לענות אך הקב"ה ענה שהסיבה היא על זה שלא ברכו ברכות התורה בכוונה.

• התורה ניתנה לעם ישראל ככלי חמדה שבו משתעשע הקב"ה כל יום. עם ישראל ידע שזהו כלי חמדתו ולכן מיד כשקיבלו את התורה אמרו "נעשה ונשמע".

• אדם צריך לכוון כשמזכיר שם ומלכות בליבו את הכוונות המופיעות בשולחן ערוך. וכיוון שאנחנו לא מכוונים כל פעם טוב שלפחות פעם ביום יכוון. כיוון שיש מי שאומר שברכות התורה הן דאורייתא טוב שיכוון בברכה הזו שהיא הברכה הראשונה ביום שמברך.

• התורה היא תורת חיים והיא מחיה את הנשמה הטבועה באדם. ראוי לאדם להעריך את התורה ולתעמק בה כדי שנשמתו תקבל את מה ששייך לה. ועל ידי שאדם הוגה בתורה הוא מקדש את עצמו ומעלה את עצמו בקדושה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

ענייני תשובה וחודש אלול

עליית משה רבינו לשמיים בחודש אלול • האופן הראוי לאמירת סליחות – לימוד תורה ותיקון חצות או סליחות • סליחות באשמורת הבוקר • תשובה ותפילה כהכנה לראש השנה.

הלכות חנוכה – זמן הדלקת הנרות

יעקב אבינו שומר על שלימותו הרוחנית גם בהיותו בבית לבן • שמירת התרי"ג מצוות בבית לבן הארמי • מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה • הודאה על הנס בחנוכה • זמן הדלקת נרות חנוכה • תפילת ערבית בלילי חנוכה

יום טוב

סעודת יום טוב והלכותיה

מהי ההגדרה ההלכתית לחיוב סעודה ביום טוב • מתי צריך לאכול דווקא פת • האם חיוב האכילה משפיע על דיני ברכת המזון • מתי מתחילה ברכת "הטוב והמטיב" • שיעור אכילה ושתיה לעניין חיוב ברכה אחרונה• דיני יום טוב שחל בערב שבת

חפש סרטון, סיפור, או שיעור