נגן וידאו

ענייני חג החנוכה והלכותיו

אהבת יעקב ע"ה לבנו ליוסף הצדיק • הוספה תמידית בעבודת ה' • הדלקת נרות חנוכה - בכל יום מוסיף והולך • פירסום הנס בהדלקה • סדר ההדלקה בבית הכנסת • סדר ההדלקה בבית • נוסח ברכות ההדלקה

אורך הוידאו:

57:32

מספר:

22

נמסר בחודש

כסליו

תשנ"ח

בפרשת:

וישב

בנושא:

 

•    יוסף נולד לעת זקנתו של יעקב אבינו ע"ה, אך הוא אהב אותו מכל בניו כיוון שהיה בנה של רחל וכיוון שהוא רווה ממנו נחת, שבכל יום ויום הוא הוסיף יותר על מה שעשה בעבודת ה' ביום שקדם לו, ובשעה שאדם מוסיף כל יום על מה שעשה ביום הקודם- ראוי לאהוב אותו על זה.

 

•    ישנה מחלוקת בגמרא בין בית שמאי לבית הלל האם בכל יום מימות חנוכה מוסיפים נר או מפחיתים נר. ישנם כמה הסברים ליסוד מחלוקת זו ואחד מהם הוא האם מסתכלים על התגברות ישראל במלחמה או על מפלת היוונים. למעשה אנחנו נוהגים כבית הלל שמוסיפים נר בכל יום שהדבר מרמז על התוספת בקדושה שיש בכל יום.

 

•    עיקרו של מצוות נר חנוכה הוא פרסום הנס ולכן המצווה היא נר איש וביתו. אמנם אנחנו מדליקים גם בבית הכנסת מכח המנהג, וישנם כמה מנהגים בזה. אנחנו מעמידים את החנוכיה בצד דרום ומדליקים מצד מזרח לצד מערב.

 

•    הברכות הם חלק מהמצווה ואנחנו מברכים גם שהחיינו על המצווה המתחדשת ועל הניסים שהקב"ה עושה לנו. וצריך להיזהר שלא לדבר בשום דברים בטלים משעה שמדליק את החנוכיה ועד לאחר שגומר להדליק את הנרות. ישנם כמה מנהגים בנוסח הברכה ובשיעור ישנו פירוט של מנהגים אלו.

 

•    כשמדליק בבית מדליק בנר הימני וביום השני יתחיל בנר הסמוך לו משמאל כך שכל פעם כיוון ההדלקה יהיה לצד ימין. אמנם למעשה הדבר אינו מעכב וכל אחד יעשה כמנהגו.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

הלכות וענייני ט"ו בשבט

מהי הסיבה שעם ישראל חששו מפרעה מיד אחרי יציאת מצרים? • קבלת התורה • שינוי סדרי בראשית למען עם ישראל • המעלה שבפירות • חובת ידיעת הברכה לפני האכילה • ברכה על פירות מרוסקים

שבת

ענינים שונים בהדלקת נרות שבת

מה מסמלת המנורה בעם ישראל • מה לומדים מסדר הדלקת המנורה להדלקת נרות השבת • הטעמים להדלקת נר שבת • מספר הנרות שהאישה צריכה להדליק • מה דין ברכת הנר לאורחת

מה טובו אהליך יעקב? פרשת בלק

מה טובו אוהליך יעקב | פרשת בלק

מקור חיותם של עם ישראל זה עסק התורה • ברכת "מה טובו אוהליך" עד היום ברכה זו מתקיימת למרות שרשע כבלעם אמר זאת • מעלת בתי כנסת ובתי מדרש • דברים נפלאים של מרן הרב היוצאים מליבו הטהור • שמעו ותחי נפשכם

חפש סרטון, סיפור, או שיעור