נגן וידאו

חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד

החידוש בנס פך השמן שאפילו ליום אחד לא הספיק... • ומדוערק לשנה הבאה התחילו לקבוע את נס חנוכה ולא קבעו את נס חנוכה בשנת הנס בפועל • ההארות המיוחדות שיש בחנוכה

אורך הוידאו:

5:07

דבר תורה ל

נס חנכה וקביעתו לדורות

בגמרא שבת כא: נתבאר ענין הנס של חנוכה.
"מאי חנוכה? דת"ר בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון
שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה
מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן
שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק נר אחד.
נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת, קבעום
ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה".

הנס היה גדול כל כך ששמן ליום אחד הספיק לשמונה ימים, ולפי
השאילתות שגרסו "אפילו ליום אחד" כלומר אפילו להדלקת
המנורה יום אחד לא היה מספיק שמן. ועל כן נקבעו ימי חנכה
"לקרות הלל ולומר על הנסים בהודאה" רש"י שבת כ"א ע"ב .
וכבר הזכרנו את דברי ג"ע ותפארתנו הבא"ח ע"ה, שכתב כי דווקא
לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים, כיון שבשנה הבאה ראו
שיש הארת חנוכה מיוחדת בשמים ההולכת ונושבת מר"ח כסליו
והבינו שמן השמים "קבעום" בגילוי ההארה בן יהוידע שבת שם .

 

מצוה חביבה עד מאד

הרמב"ם בסוף הלכות חנוכה פרק ד' הלכה י"ב כתב דבר נפלא
ומיוחד על מצות הדלקת נרות חנוכה.
"מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להזהר בה
כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה
לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו
ולוקח שמן ונרות ומדליק".

מה המשמעות של הביטוי מצוה חביבה? אפשר להסביר, כיון שמצוה
זו אינה מדאורייתא הגם שיש כמה וכמה רמזים מהתורה לחנכה
כמו התיבה ה 12 בתורה היא אור ובמסעות בנ"י במדבר המסע –
ה 12 הוא חשמונאי ועוד רמזים . על כן אמר הרמב"ם, שהוא –
מדרבנן ואין לזלזל בה אלא היא חביבה אך התוספת וההדגשה
"חביבה היא עד מאוד" מלמדת אותנו שיש ענין מיוחד ונוסף
שמחייב באור והתייחסות.

על כן הרמב"ם מבאר שצריך "להודיע
הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה לנו".
הקב"ה אינו זקוק להודאה שלנו, אבל אנחנו צריכים להוסיף יום
יום בשבחו כמו שבנרות הולך ומוסיף גם בשבח, משנה לשנה מוסיף
יום ומוסיף בשבחו שעשה לנו ניסים מיוחדים בימי החנוכה, וכן
יוסיף לעשות לנו. ויש חיוב על האדם להודיע את הנס לעצמו
ולאחרים, ולשבח את הבורא ולהודות לו ולא מספיק מה שאדם
מדליק הנרות.

 

על כן צריך לקרוא לפני ימי החנוכה, את הגמרא והחונים עליה ואת
ספרי יוסיפון מכבים חשמונאים, וצריך לקרוא את מגילת
אנטיוכוס. כדי להתבונן יותר ויותר ולשבח את הקב"ה על כל
הניסים והנפלאות שעשה לנו. וידוע מה שכתוב בזוה"ק רעיא
מהימנא פרשת בא שעל ידי סיפור הנס של יציאת מצרים מעוררים
את רצון העליון להמשיך ניסים ונפלאות בכל דור ודור הובא
בבא"ח שנה ראשונה פרשת צו אות ל"ז .

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

הראשון לציון הרב מרדכי אליהו
אקטואליה

הגאולה תבוא רק באחדות ישראל

הדבר היחיד שיכול לאחד את עם ישראל בכל קצוות תבל זה ע"י התורה והעלייה לארץ ישראל או לכל הפחות ירגישו שייכים לארץ ישראל

פרסום הנס והודאה לה' מכל הלב!

כל המהות של מצוות נר חנוכה זה פרסום על הנס ושבח להקב"ה על הניסים שהוא מתמיד לעשות עמנו • הדלקת הנרות שמרימה על נס את הנהגת ה' בעולם

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה