נגן וידאו

דיני ספירת העומר בהלכה ובאגדה

משמעות יום הזיכרון לשואה ולגבורה - מצוות ספירת העומר ומצווה לספור על כל אחד ואחד בפה - מצוות מניין ימים ושבועות - ומה הדין למי ששכח לספור לילה ויום?

אורך הוידאו:

1:11:33

מספר:

147

נמסר בחודש

ניסן

תש"ס

בפרשת:

קדושים

• יום הזכרון לשואה ולגבורה – ליל יום הזכרון לשואה ולגבורה כפי שקבעה הכנסת ולמרות שהרבנות הראשית לישראל קבעה את יום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי לזכר חללי השואה, כיון שאין מתענים ומספידים בחודש ניסן, אולם ניתן לחלק ולומר שיום הזכרון לשואה ויום הקדיש הכללי ביום עשרה בטבת ויום כ"ז בניסן יום הזיכרון לגבורה בשואה. ובימים אלו אנו זוכרים לדראון עולם את האומות שפעלו נגדנו להשמידנו ואת אלו שעמדו מנגד ולא סייעו לנו כלל. וכבר אמר הנביא עובדיה : "וביום עמדך מנגד… גם אתה כאחד מהם". תקופה נוראה זו מלמדת אותנו משמעותו של נצח ישראל. מסופר על ראש ישיבת פונובי'ז שהגיע פעם לאיטליה ועמד ליד שער הניצחון המפורסם שבנה טיטוס ואמר טיטוס! טיטוס! היכן אתה היום בעולם! כל מה שנשאר ממך זה השער הזה ועם ישראל עודנו חי וקיים לנצח! ואותו הדבר מסופר על האדמו"ר מקאליב שליט"א (זצוק"ל) שזוכה היום לקדש את השם בפרהסיא ובבר בי רב דחד יומא. כשהיה בשואה – עינוהו והתעללו בו ותלשו זקנו וכו' ודחפוהו לתא הגזים, צעק אליהם שיתנו לו לקרא שמע קודם שימות ואמר שם: רבונו של עולם אם אתה מותיר אותי בחיים אני מבטיח שאצעק ואלמד את עם ישראל לצעוק שמע ישראל בניגון מיוחד כל חיי! ושמע הקב"ה תפלתו והוציאו מתוך תא הגזים וניצל בחסדי ה'. ומלמד ומפיץ שיאמרו שמע ישראל אחרי "עלינו" וכן בדרשותיו מסיים את קריאת שמע בציבור ובניגון מיוחד שחיבר. ופעם ביקר באחד המחנות בגרמניה וקרא גרמניה! גרמניה! איפה את היום ואיפה עם ישראל שהוא חי וקיים לנצח!

• חז"ל לומדים בגמרא "וספרתם לכם שתהא ספירה לכל אחד ואחד" ומפרש רש"י: "שכל אחד חייב לספור", וכיוצא בזה מצינו בארבעת המינים שכתוב "ולקחתם לכם פרי עץ הדר וכו'" ולמדו חז"ל "ולקחתם" ת"ר שתהא לקיחה ביד על אחד ואחד וכתבו שם התוס' מדלא כתיב ולקחת לשון יחיד, עיין שם. האם מתכוון רש"י כדעת התוספות שמילת "וספרתם" מלמדת לאפוקי מבית דין אבל אין חיוב מיוחד על כל אחד או שיש חיוב מיוחד על כל אחד ואחד מעם ישראל, כמו לולב! הרמב"ם פסק: "מצוה זו על כל איש מישראל" וביתר בהירות כתב בספר המצוות "ודע כי כמו שנתחייבו בי"ד למנות שנות יובל שנה שנה ושמיטה שמיטה… כך חייב כל אחד ואחד ממנו למנות ימי העומר יום יום". משמע שזה חובת גברא ולא יוצא יד"ח במה שחבירו לוקח לולב או שחבירו סופר עומר. וכן לשון השו"ע "ומצוה על כל אחד לספור לעצמו".

• מסופק אם ספר – אדם שלא ספר אתמול ספירת העומר בלילה וביום, שמהדין לא יכול לברך בשאר הלילות מדין סב"ל אבל חייב לספור כדלהלן: אם יודע שהחזן תלמיד חכם ויודע לכוון יבקש ממנו שיכוון להוציאו בברכה ויספור בלי ברכה. אמנם לא יסמוך בסתם על ברכת החזן, כיון שאין החזן מכוון להוציא הציבור בברכתו שהרי אמרנו שמצוה על כל אחד לספור ולברך. או יבקש מאחד המתפללים שיכוון להוציאו יד"ח בברכה והוא יספור אח"כ לעצמו. וע"כ יש מקומות שמקפידים והש"צ לא אומר "ברשות מורי ורבותי" שזה אומרים רק אם מכוון להוציא יד"ח. ויש שאומרים מטעם כבוד ציבור.

• ספר ימים ולא שבועות לכל הדעות בדיעבד יצא ויחזור ויספור – כראוי ימים ושבועות בלא ברכה. ספר שבועות בלא ימים ובעיקר בסוף השבוע שנמצא שלא הזכיר ימים כלל לדעת משנ"ב חוזר – וסופר עם ברכה ולדעת כה"ח יספור בלא ברכה.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תוכנית רדיו – שאלות ותשובות – ערב שבת פרשת וארא

מהו המקור לעין הרע והסגולות להינצל ממנה? – האם הבעל יכול להצטרף לנסיעה בשבת עם אישתו היולדת והאם מותר לו להסיעה ברכבו הפרטי? – האם מותר ליהודי שומר תורה ומצוות להיות שותף בתחנת דלק הפתוחה בשבת והאם מותר לתדלק בתחנות אלו?

תפילה

הרהור האם נחשב כדיבור

כמה דרגות יש ב"דיבור" לעניין כמה דינים בהלכה? • האם הרהור בלב ללא דיבור ממש, פועל ונחשב כדיבור • דעת הרמב"ם בדין הרהור כדיבור • מתי יוכל אדם להרהר שם ומלכות בליבו • שכח או טעה בימי ספירת העומר איך ינהג בהמשך הימים

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה