נגן וידאו

הדגמת תקיעת שופר הלכה למעשה

אורך הוידאו:

1:17:57

מספר:

112

נמסר בחודש

אלול

תשנ"ט

בפרשת:

ראש השנה

בנושא:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור