נגן וידאו

ערב תשעה באב שחל בשבת

"שבת חזון" השבת שחלה בשבוע שחל בו תשעה באב • מתי יחליף בגדים לפני שהולך לבית הכנסת • סעודה מפסקת בסעודה שלישית • זמן בין השמשות במוצאי שבת • הבדלה במוצאי שבת שחל בו תשעה באב.

אורך הוידאו:

57:07

מספר:

209

נמסר בחודש

אב

תשס"א

בפרשת:

דברים

• בשבת שחלה בשבוע שחל בו תשעה באב יש שכתבו שצריך לנהוג חלק ממנהגי האבלות או דברים שבצנעא. אמנם למעשה מנהגינו הוא לא לשנות כלל בין שבת זו לשאר השבתות ואנחנו מתנהגים בשבת זו כרגיל.

• כשחל תשעה באב במוצאי שבת צריך לחשוב על כך מראש ולדעת שבמוצאי שבת קודם תפילת ערבית צריך להחליף את בגדיו לבגדי יום חול אך אינו יכול ללבוש במוצאי שבת בגדים מכובסים וצריך להכין מראש בגדים שאינם מכובסים ללובשם בתשעה באב.

• בשנה זו סעודה המפסקת היא סעודה שלישית. ואף על פי שבכל שנה כשחל ערב תשעה באב ביום חול אינו יכול לאכול יותר מתבשיל אחד בסעודה המפסקת- בשנה זו כשסעודה המפסקת היא סעודה שלישית- יכול לאכול אפילו כסעודת שלמה בשעתו.

• צריך להיזהר בזמן בין השמשות שלפני מוצאי שבת שלא לנהוג בו מנהגי אבלות ולכן ימתין עד שיגיע זמן צאת הכוכבים ורק אח"כ יחליף את בגדיו וילך לבית הכנסת כדי שלא ינהג מנהגי אבלות בשבת.

• במוצאי שבת זו אינו מבדיל על הכוס אלא מבדיל בתפילה ולפני קריאת הקינות מברכים על הנר "בורא מאורי האש". את ההבדלה יעשו קודם שיאכלו במוצאי הצום. אמנם חולה או אישה מינקת או בהריון שהתירו להם לאכול בצום- יבדילו קודם שאוכלים. ויש אומרים שיתנו לקטן לשתות את היין.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תפילה

מעלה והלכותיה של תפילת מנחה

כנגד מה תיקנו את התפילות מדי יום • זמן תפילת מנחה • סגולות בתפילת מנחה • תפילת מנחה בבין השמשות • מלאכה וסעודה קודם תפילת המנחה • המוסר השכל הגדול שלמדים מאליעזר עבד אברהם

שבת חזון ותשעה באב שחל בשבת – ונדחה

תשעה באב שחל בשבת – לא נוהגים באותה שבת שום מנהגי אבלות • בסעודה שלישית שהיא סעודה המפסקת אוכל כסעודת שלמה בשעתו • צורת הבדלה במוצאי שבת זו • אמירת "עננו" ו"נחם" וברכת הלבנה במוצאי תשעה באב

חפש סרטון, סיפור, או שיעור