נגן וידאו

חמש תעניות בהלכה ובאגדה

פנחס מקבל ברית כהונת עולם בעבור מחאתו על חילול ה' • מהם הסיבות לתענית י"ז בתמוז • מתי חרב בית ראשון, ומתי בית המקדש השני • אדם שטעה ואכל או רק ברך על אוכל בתענית• מאה ברכות בשבת וביום תענית תענית

אורך הוידאו:

1:08:09

מספר:

158

נמסר בחודש

תמוז

תש"ס

בפרשת:

פינחס

• פנחס קיבל את הכהונה בשבועה לדורות על כך שהוא מחה על חילול ה'. ואף על פי שהוא הרג את זמרי הוא זכה לברכה הזו. זמרי וכזבי לא נהרגו מיד כדי שפנחס מחמת היותו כהן לא יטמא מהם.

• ישנם חמש סיבות שבגללם אנחנו מתענים בי"ז בתמוז. היום הזה הוא יום מסוגל לפורענות במיוחד ובגלל דברים אלה אנחנו מתענים בו. יש מי שאומר שביום הזה חרב בית ראשון אך בגלל קלקול החשבונות מייחסים את החורבן לתשעה באב כמו בבית השני.

• אדם שאכל בטעות בתענית ציבור צריך להמשיך ולצום עד סיום הצום. ישנה מחלוקת אם צריך לצום עוד יום אחר במקום הצום שאכל בו. לגבי אמירת עננו- אם אכל פחות מכזית ימשיך לומר עננו בתפילות.

• אם טעה ובירך על מאכל או משקה ביום התענית ישנה מחלוקת אם יאכל כדי שלא תהיה ברכה לבטלה או לא יאכל כי זה תענית. אלא כיוון שהזכרת ה' לבטלה זה דאורייתא ויותר חמור מהתענית- לכן יטעם מעט כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה.

• בכל יום אדם צריך להשלים מאה בברכות ובשבת שישנם פחות ברכות בתפילת שמונה עשרה צריך להשלים ברכות במיני מגדנות וכדו'. ואין בזה משום מרבה בברכות שאינם צריכות כיוון שהוא עושה כך כדי להשלים למאה ברכות ויש בזה צורך.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

שיעורים לנשים

דיני הפרשת חלה בזמן הזה

מתי חיוב הפרשת חלה הוא מהתורה ואימתי חיוב מדרבנן • הסיבה שמפרישים גם היום חלה בחוץ לארץ • מאיזה קמח מפרישים חלה? • מה ההבדל בין קמח מארץ ישראל לקמח שמחוץ לארץ • איך קוראים שם על החלה

ברכות

הלכות הפרשת חלה בזמן הזה

יהודי כשר צריך להקפיד ללכת תמיד עם סידור • החובה להיות בקיא בהלכות ברכות • חיוב חלה מדאורייתא ומדרבנן • עיסה של מי פירות זהירות בקיום מצוות כלאחר יד חס ושלום • הקפדה על מצוות שלא מקיימים אותם מחוסר תשומת לב

חפש סרטון, סיפור, או שיעור