נגן וידאו

הביכורים והאדם | פרשת כי תבוא

מתי אפשר להגיע לשמחה אמיתית ושלמה? • מה ההבדל בין שמחה פנימית לשמחה חיצונית • שמחה בקיום תורה ומצוות • תורה מאירה נפש האדם בשמחה אין סופית

אורך הוידאו:

7:40

דבר תורה לפרשת

"והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה` אלקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה" ואחר כך כתוב שם את פרשת הבאת הביכורים והוידוי שאומר בעת ההקרבה שלהם. ועוד כתוב (שם יא) "ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה` אלקיך ולביתך אתה והלוי והגר אשר בקרבך". וגם כתוב (שם כ"ח א`) "והיה אם שמוע תשמע בקול ה` אלקיך לשמר לעשות את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך ה` אלקיך עליון על כל גויי הארץ". וגם כתוב (שם ו`) "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך". (שם ג`) "ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה". (שם ה`) "ברוך טנאך ומשארתך".

גאון עוזנו ותפארתנו בעל ה`בן איש חי`, הסביר את כל הפסוקים האלה לכיוון של קדושה וטהרה והתעלות.

כשאדם בא ואומר להקב"ה:

רבונו של עולם ! ארמי אובד אבי, והבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה`, ומשבח לפני בורא עולם ומתודה לפני בורא עולם, וישמע ה` את קולנו. הקול שלנו `הקול קול יעקב`, אם אנחנו מתוודים בקול של יעקב, ואומרים בקול של תורה, אז ישמע ה` את קולנו. אנחנו רק צריכים לצעוק, והקב"ה רק מיד שומע ומקשיב את הקול. והקול שלנו, הקב"ה יודע אם הוא צעקה מתוך קירות הלב או מן השפה ולחוץ. הקב"ה בוחן ויודע אם באמת חזר בתשובה שלמה, או שסתם אומר `חטאתי עויתי ופשעתי`. שמא הכית באגרוף רשע על לבך.

הבאת ביכורים היא ביטול העצמיות כלפי הקב"ה

עיקר העיקרים שאדם צריך לדעת שהישיבה בארץ ישראל, מעלתה גדולה וחשובה מאוד מאוד. עד כדי כך שהוא כותב שם על שמות הקודש שהקב"ה יתן לארץ ישראל לעתיד כשירחיבו אותה יותר ויותר, וכשבניה יתיישבו בה. אבל סופו של דבר, וסופם של דברים הוא `ושמחת בכל הטוב אשר ה` אלקיך נותן לך`. אדם מביא את הביכורים, שבתכונת האדם שמתנפל על כל דבר חדש כדי לאכול אותו. וכן תכונתו של האדם "(ישעיה כ"ח ד`) "והיתה ציצת נבל צבי תפארתו אשר על ראש גיא שמנים כבכורה בטרם קיץ אשר יראה הראה אותה בעודה בכפו יבלענה". אבל הוא לא כן עושה, אלא הוא מביא את הביכורים האלה ומתודה ואומר, שאתה רבונו של עולם בראת את העולם, ואתה יצרת אותנו, אתה נתת כח באדמה, אתה נתת כח בעצים, הפירות האלו הם לא מכחי אלא מהקב"ה. וכמו שמזוזה היא שמייחדים את הקב"ה ישתבח שמו ויתעלה.

השמחה והנוי שבמצוות

כשאדם מביא דבר הן לבית הכנסת והן לכל דבר מצוה, ישתדל לעשות אותו מהטוב והמשובח ביותר, בבחינת `זה אלי ואנוהו`. גם אם מביא נר להדליקו בבית הכנסת, צריך להיות יפה ומיוחד. גם כשמדליק נר של מצוה ושל יום טוב בבית, יכול לכאורה לעשות חור בתפוח אדמה ולתקוע שמה את הנר ולהדליק אותו; אבל לא כן יעשה, אלא יקח פמוטים של כסף נאים ויפים, או מנחושת נאים ויפים, זהו הזה אלי ואנוהו'. וכן 'ושמחת בכל הטוב', לנטוע בך טבע ותכונה שכל מה שיהיה לך, צריך לקבלו בשמחה ובטוב, שתמיד יהיה לך עם זה שמחה וטוב, ותאמר טוב שיש לי את זה וברוך ה' שיש לי את זה.

 

השמחה שבלימוד התורה

ועוד פירוש לגבי השמחה, מהפסוק שכותב 'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו". עיקר השמחה שיש בעולם, אם אדם רוצה להיות שמח, זה על ידי לימוד התורה, שהיא מתנה טובה שהקב"ה בעצמו נתן לנו אותה. ובאמת הדין שבתשעה באב אסור ללמוד תורה בגלל ש'פקודי ה' ישרים משמחי לב'.  ומי שלומד תורה ולא שמח בה, צריך לקחת אותו לרופא לראות מהי מחלתו, שפיו לא טועם את המתיקות שבתורה. ואם לא יעזור רופא רגיל, אז ילך לרופא טבעוני. ואם זה לא יעזור, ילך לרופא המרפא בעיות רוח ונפש, שיבדקו אותו למה לא מרגיש את השמחה שבתורה. גם אדם שקורא זוהר ולא מבין, אבל הנשמה שלו מבינה. גם בקריאת תהלים, שאין לנו מושג בעומק של התהלים מהו, ואף על פי כן נפשו זוהרת ומרגישה ושמחה בזה. ככל שאדם לומד תורה וידבק בה יותר ויותר, זהו הדבקות בהקב"ה. כל מלה ומלה בתורה, וכל אות ואות שבתורה, זהו שמו של הקב"ה, וכמה שלומד יותר, מתקדש יותר ומתעלה יותר, ויגיע למעלה של 'ושמחת בכל הטוב'.

 

שמחה פנימית, רוחנית וגשמית יהיה לאדם. ואומר גאון עוזנו ותפארתנו בעל ה'בן איש חי', שצריך ללמוד ולדעת את ההלכות. תלמד הלכות יום טוב, הלכות ראש השנה, הלכות יום הכיפורים, וכל ההלכות השייכות לתקופה שאתה נמצא בה. ולא רק הלכות, אלא תקח את המחזור של ראש השנה ושל יום הכיפורים, ותעבור על התפלה שתהיה שגורה בפיך. ועוד אומר הרב, שאת 'ברכת הלבנה' לפעמים אומרים אותה בעל פה מחמת החושך, ולא רואים טוב את הכתב שבדפים או שבסידורים. פעם היו נוהגים האשכנזים, שה' ישמרם ויחייהם, שהיו תולים שלט גדול מפח בפתחי בית הכנסת עם אותיות גדולות מה שנקרא 'אותיות של קידוש לבנה', והיו העם קוראים מתוכו גם בחשך, ואפילו רק לאור הירח היו יכולים לקרוא בו . היום שאין לנו את זה וכבר לא רואים דברים כאלה, אלא קוראים מתוך הסידור, והאותיות קטנות, ויש חשך, זה לא אותו הדבר, אלא זה מקשה, והמצוה הזאת היא גדולה עד מאוד. על כן, אומר הרב בתשובותיו, טוב שלפחות לשליח הציבור יהיה ספר בידו, וכל העם ימשיכו אחריו עד שיגידו 'דוד מלך ישראל חי וקיים'.

 

ויהי רצון שכל אלה שאוגדים נגדנו, ורודפים נגדנו, תפול עליהם אימתה ופחד, ואנחנו נכתב בספר החיים והשלום ולשנה טובה ומבורכת.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

מעלותיו של חג השבועות – חג מתן תורה

האם ביום טוב כולו לשמיים תורה ומצוות או רק חציו – ומה הטעמים? מה מיוחד בחג השבועות שצריך לאכול והתענג גם בצרכי הגוף והנפש • השמחה המיוחדת ומעלת חג שבועות

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה