נגן וידאו

מה טובו אוהליך יעקב | פרשת בלק

מקור חיותם של עם ישראל זה עסק התורה • ברכת "מה טובו אוהליך" עד היום ברכה זו מתקיימת למרות שרשע כבלעם אמר זאת • מעלת בתי כנסת ובתי מדרש • דברים נפלאים של מרן הרב היוצאים מליבו הטהור • שמעו ותחי נפשכם

אורך הוידאו:

7:10

דבר תורה לפרשת

אי אפשר ליטול את מקור החיות של עם ישראל

התורה כותבת בפרשה (דברים כ"ג ו') "ולא אבה ה' אלקיך לשמע אל בלעם ויהפך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך ה' אלקיך".

שואלים על זה חז"ל בגמרא (סנהדרין ק"ה:), מדוע כתוב שהפך ה' את הקללה לברכה בלשון יחיד, ולא כתבה התורה שהפך את הקללות שלו לברכות בלשון רבים? מכאן דרש רבי אבא בר כהנא שכולם חזרו לקללה, כלומר, שכל ברכותיו של אותו רשע הפכו לקללה כמו שהיתה כונתו מתחילה, חוץ מברכה אחת, "מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל". והוא מה שהתורה כותבת בלשון יחיד, שרק קללה אחת נהפכה לברכה לדורות. וזהו שהגמרא אומרת שם " אמר רבי יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות 'מה טובו אוהליך יעקב' ".

הקב"ה ראה שרצה אותו רשע לנתק את עם ישראל מהחיים שלו, מלימוד התורה שלו, הפך לו את מזימתו ואמר לו לומר דוקא את ההפך. ולא עוד, אלא שאת הפסוק הזה אומרים כל בוקר בכניסתנו לבית הכנסת.

ומבאר ה"אור החיים הקדוש" (במדבר כג, ה' ד"ה "ולפי") הוא אדם מובהק בכיעור ותיעוב ושיקוץ, והדברים מצד עצמם הם דברי קודש, ואיך יוכל אדם טמא כזה לומר דברים קדושים אלו? אלא, אומר האוה"ח הק' "לזה נתחכם ה' לעשות תיקון לדבר קדושה לבל תעבור במבוי מטונף, ועשה מחיצה בין הכח המדבר והדיבור עצמו ובין פי החזיר, וזהו אותו ה'דבר' ששם הקב"ה בפיו. כלומר שלקח צינור פלסטיק ושם בתוך פיו שאז התורה יצאה נקיה ללא טומאה. וכל זה עשה הקב"ה ללמד את כל אוה"ע שאין אפשרות ליטול מעם ישראל את מקור חיותם.

התורה שייכת לקובעי עתים ולבני התורה

על פסוק זה של "מה טובו" מבאר האוה"ח הק' (במדבר כד, ה') "פירוש, לפי שיש בישראל כת שקובעים עתים לתורה, וכת שעוסקים בה יתד התקועה, כנגד בעלי עתים אמר מה טובו אוהליך יעקב וכו' ".

יש בעלי בתים הקובעים עתים ללמוד תורה, ויש בני תורה הממיתים עצמם עליה כיתד התקועה, ובס"ה התורה שייכת לכולם, שכן גם על אלו וגם על אלו הקב"ה נתן דבור מיוחד בפיו לברכם. תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אין שום זכות לומר שהתורה שלי ולא שלו, ואי אפשר לומר שבגלל שלמדתי תורה חייבים לפסוק כמוני, וכמו כן אסור לבעל הבית להתפאר על זה שתומך בבני תורה, ואסור לבן תורה להתפאר כלפי בעל הבית לומר לו אני לומד תורה ואתה לא. וכן אין לבן תורה לומר שהוא יותר חשוב כי הוא לומד בישיבה יותר טובה מהשני. בלעם רצה לתפוס את ישראל בנקודת התורפה הזאת ולקעקע את המיוחדות הזאת שלישראל יש גם אוהלים שהם בעלי הבתים שקובעים עתים, משכנות שהם בני התורה שהם כיתד תקועה, אבל אנחנו אומרים שיהיו לנו קובעי עתים וגם לומדי תורה. וזהו שהפכה הקללה לברכה.

 

פתחים לא מכוונים שלא יקנאו ותו לא

רש"י הביא את דברי הגמרא (בבא בתרא ס.) מה זה מה טובו אוהליך יעקב (ד"ה "מה טובו") "על שראה פתחיהם שאינם מכוונים זה מול זה".

 

כלומר שהתפעל בלעם מכך שפתח אהלו של זה לא כנגד פתחו של שכנו, אלא כל אחד לצד אחר. וצריכים לבאר, שמה שהפתחים לא מכוונים ,אין זה מעלה מצד זה שכל אחד חי את חייו לעצמו, שאין זה אלא חסרון, שהרי בכך לא רואים האחד את צרתו של חברו. עודנו זוכרים את התקופה שהיו חיים בחדר בבית והנוחיות היתה בחוץ בחצר, וגם המטבח היה בחוץ. כשהיתה אשה חולה, מיד השכנות הרגישו בזה שהרי לא ראו אותה יוצאת באותו היום, והיו נכנסות אליה לעזור לה עם הילדים ועם החזקת הבית בכל מה שיכלו. היום יש פלדלת מברזל שחוצצת לחלוטין את האחד מהשני, ויכולה אשה להיות ח"ו חולה בבית או ילד חולה בבית, ועוברים ליד ביתה מבלי להרגיש בצרתה כלל. מה שהפתחים לא היו מכוונים, היתה מעלה לעניין שאין האחד מקנא במה שיש לשני, שהוא לא רואה את חפציו וכליו מולו כל היום. את זה צריכים ללמוד מאותה המעלה שהיתה לעם ישראל במדבר, אבל בודאי שצריכים לתמוך ולעזור אחד לשני.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

כבוד השבת ועם ישראל? פרשת בשלח

כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח

איך אפשר להגיע לראיית השבת בחוש ממש • כמה זמן נשארו לעם ישראל המצות משעת יציאתם ממצרים • ואיך לימוד תורה ותפילה מסייע בלחימה בעמלק גם בימים אלו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה