נגן וידאו

מעלת הנשים ומסירות נפש בחיי היום יום

מרן הרב מתחיל בסיפור המיוחד על יהודית שהרגה את אליפורנוס, ומסביר ומתאר את מסירות נפשה של יהודית ומה שניתן ללמוד ממנה לימינו אנו

אורך הוידאו:

1:00:39

מספר:

126

נמסר בחודש

טבת

תש"ס

בפרשת:

מקץ

חנוכה תש"ס – שיעור לנשים
מסירות נפש

כבוד מעלת הרבנית אלינו, ה' ישמרה ויחייה, כבוד יושבת ראש "אמונה" בארץ – הגברת סידירסקי ה' ישמרה ויחייה, כבוד יושת ראש "אמונה" בירושלים – חברת עיריית ירושלים – מרת פינטון ה' ישמרה ויחייה, כבוד הנשים הנמצאות כאן, המאזינות והצופות.

במודעה כתוב שצריכים לדבר על מסירות נפש של נשים, ויש במסירות נפש- בכלל – של איש או של אשה, שני מישורים: יש מסירות נפש – מה שכולם מבינים "מסירות נפש" ממש: "יהרג וימות על קידוש ה'", ויש מסירות נפש של אשה שהיא מתמדת במסירות נפש כל ימי חייה. והמסירות נפש השניה הזאת יותר חשובה מאשר מסירות נפש הראשונה. אנחנו לא מזלזלים חס וחלילה בשום מסירות נפש, אבל כשרוצים לדבר על מסירות נפש ולמה אדם צריך לשוף, הרי שישאוף למסירות נפש לחיים.

נכון הוא שחז"ל אומרים: "נשים – ודאי חייבות במצות חנוכה". "ודאי" – ביטוי כזה לא שכיח בגמרא! והגמרא אומרת שנשים ודאי חייבות, ולא רק זה אלא שמוציאות את הבעלים ידי חובה, אם הבעל לא בבית – האשה יכולה לברך ולהדליק ולהוציא את הבעל ידי חובה.

שואל רש"י: מה זה "ודאי" הזה? מה זה "ודאי חייבות"? ואומר רש"י: שהנס נעשה על ידן, מפני שהיוונים גזרו לטמאות את עם ישראל, והם גזרו שכל כלה יהודיה שעומדת להתחתן צריכה קודם כל להתחתן עם גוי בכדי לטמאות את הנשמות האלה, והנשים הלכו במסירות נפש!

דבר שני, אומר רש"י: שהיתה בתו של יוחנן כהן גדול שמסרה את עצמה במסירות נפש גם כן שלא להתקשר ולא להתחבר עם היוונים.

והדבר השלישי – זאת היתה יהודית. ומשום כך, מה שאוכלים בחנוכה מאכלי חלב: אז לביבות ממאכלי שמן לא מוזכר בהלכה, אבל לביבות ממאכלי חלב כן מוזכר בהלכה! גבינה וחלב מוזכר, וכל העניין הזה היה עניין של יהודית – אנחנו נלמד את זה אולי בקיצור, ולמרות שזה לא היה בתקופה של חנוכה אלא בתקופה שלפני כן, אומר ה"בן איש חי" שזה קרה בימי אחד המלכים של מלכי יוון.
אבל בספר "חשמונאים": כשכתוב שהיוונים גזרו שלא למול את הבנים ולא לשמור שבת ולא לשמור ראש חודש, הרי ברור שהכוונה שלהם ב"ראש חודש" – כי לכאורה מה יש להם מראש חודש לגברים? מה יש להם לגברים בראש חודש? אומרים הלל ואומרים מוסף – זה הכל! אבל לנשים יש מעלה מיוחדת, שהן לא עובדות מלאכות קשות בראש חודש, וניתן להם הדבר הזה כיון שהן לא רצו לעבוד לעגל! וקבלו תנאים מיוחדים בשביל המסירות נפש שלהן. אז לכן היוונים התחילו להלחם נגד הנשים בגלל העניין של ראש חודש.

אבל אנחנו חושבים שברית מילה זה גזרה שהיתה על הגברים. וכתוב כך: "בזמן שאנטיוכוס גזר גזרות שלא ימולו את בניהם – הנשים אשר הן מלו את בניהן, אף על פי שהומתו אחר כך על פי המלך! לקחו את הילדים ותלו אותם על צווארם ומלו אותם ולא חשו מהריגה. מסירות נפש ש

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

זוגיות

כיצד זוכות הנשים לאור התורה?

חז"ל מספרים שפעם "אמר ליה רב לרבי חייא: נשים במאי זכיין?", והוא השיבו: הנשים זוכות לחיי עולם הבא בשכר שעוזרות לילדיהן ולבעליהן ללמוד תורה: ונשאלת השאלה מדוע שאל רב: "נשים במאי זכיין"? וכי חסרות להן מצוות שבשכרן יזכו לחיי העולם הבא!?

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה