נגן וידאו

וטמאים ביד טהורים – לכאורה מה הנס בכך?

ב"על הניסים" אנו אומרים שהקב"ה מסר "טמאים ביד טהורים" רבים ביד מועטים זה נס גלוי וברור אבל טמאים ביד טהורים מה הנס בכך?

אורך הוידאו:

3:02

דבר תורה ל

ב"על הניסים" אנו אומרים שהקב"ה מסר "טמאים ביד טהורים"
ובגמרא מודגש שהיונים "טמאו כל השמנים שבהיכל". מדוע אנו
מדגישים בסמיכות את שני הדברים רבים ביד מעטים, וטמאים ביד
טהורים? ועוד רבים ביד מועטים זה נס גלוי וברור אבל טמאים ביד
טהורים מה הנס בכך?

בענין הטומאה, צריך להבין שהיונים התכוונו לטמא את עם ישראל
טומאה רוחנית של ממש לכן היו מסתובבים עם מתים כדי לטמא
וכשנכנסו למקדש מיד טמאו את השמנים שבהיכל עיין חולין קכ"ג

.
וכיון שהכהנים הם אלו שנלחמו, כמבואר ברש"י שבסך הכל 21
כהנים נלחמו ואלעזר עמהם, כנגד כמה רבבות רש"י דברים ל"ג,
י"א , ואם הכהן יהרוג גוי בחרב הוא יטמא, לכן היוונים התקרבו
לכהנים כדי שאם יהרגום לפחות יהיו טמאים וכך ירבו טומאה בעם
ישראל.

אך רבים חסדי המקום ברוך הוא, ולא זו בלבד שהמעטים נצחו את
המרובים, החלשים את הגבורים אלא הטמאים נפלו ביד הטהורים
והם נשארו טהורים למרות שהרגו את היוונים, והכיצד?

אלא כמו שנעשה נס לפנחס מכלל 21 הניסים שזמרי וכזבי פרפרו
ולא מתו מיד ורק שכשעל הארץ חבטם אז מתו והוא לא נטמא, כך
גם הכהנים לא נטמאו, כי היוונים היו רחוקים וירו עליהם בחץ, או
שהיו קרובים אך לא מתו מיד.

הרי היוונים רצו לעקור תורה, לשכחם תורתך, לבטל שבת וכו',
להרבות טומאה, וכאשר אנו רואים ומזכירים את הנס הזה של
"טמאים ביד טהורים" עלינו ללמוד קל וחומר. ומה הכהנים האלו,
שהכריחום להטמא בעל כרחם, ובכל זאת עמדו בפרץ ולא נטמאו,
על אחת כמה וכמה שאנו צריכים להרבות טהרה וקדושה בימי
הארת החג. היוונים רצו לשכחם תורתך אנו נגביר תורה ומצוות.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

מיוחדים

הניסים העצומים במלחמות ישראל

בזמן הבהלה הגדולה שאחזה בקרב מנהיגי הציבור במלחמות תש"ח (48') ומלחמת תשכ"ז (67') ויום הכיפורים (73') עמדו יהודים והתפללו מעומק ליבם לבורא עולם • אף במלחמת המפרץ (92') ניסים גדולים ועצומים בנפילת 39 טילי סקאד קטלניים על אדמת ארץ ישראל • חסדי ה' כי לא תמו

כיצד חוגגים את יום העצמאות ויום ירושלים?

מלחמת ששת הימים – ניצחון מופלא – התגלות ה' • מרן הרב מביא דו שיח מרתק שנערך בזמנו בין הרב גורן לשאר הרבנים בעניין אמירת הלל ביום ירושלים ויום עצמאות • אף כשיש נשק צבא ועוצמה צריך לדעת שהניצחון הוא רק מאת ה' יתברך

אבני החושן ושמן זית מהשמיים? פרשת תצווה

אבני החושן ושמן זית מהשמיים | פרשת תצווה

איך הגיעו אבני החושן למשכן • מי ליקט את אותם אבנים לאחר שהגיעו בצורה פלאית • והאם אפשר להשתמש בשמן שהגיע בצורה על – טבעית • ומהו למה רומז השמן שבמנורה, והחיוב שיהיה "כתית"

חפש סרטון, סיפור, או שיעור