נגן וידאו

כוחו של כל יהודי לצאת מהעבדות | פרשת יתרו

אחת מהמטרות בהתגלות של הקב"ה לעם ישראל במתן תורה הייתה בכדי לרומם את ישראל מעלה - מעלה • הסוד הוא איך לשמור על מדרגה גבוהה בלי להיכשל • המתכון המושלם להרגיש קרבת ה' יום יום • צפו ותחי נפשכם

אורך הוידאו:

7:19

דבר תורה לפרשת

דברי מרן הרב זצוק"ל:

מעלת עם ישראל לפני הר סיני

המעלה של עם ישראל, כשעמדו לפני הר סיני ואמרו כולם יחדו "נעשה ונשמע", אומרים חז"ל שהיו כאיש אחד בלב אחד. והנה, כשעלה משה רבנו אל האלוקים אמר לו הקב"ה: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי", הפשט – אתם ראיתם, מבאר רש"י: לא מסורת היא בידכם, לא עדים, אלא אתם ראיתם בעצמכם מה שעשיתי למצרים.

ויש פירוש אחר: יש אדם שיש לו אוהב או ידיד, או שיש לו כלה בביתו, ורוצה להעיר לכלתו איזה הערה או להעיר לידידו הערה, והוא חושש שמא תכעס כלתו אם יעיר לה, וכן פוחד להעיר לידידו שמא ייפגע ויכעס, אז אומרים שיפנה לבת שלו בפני כלתו, יתן לה מוסר באופן שכלתו תשמע, וכן יתן מוסר לבנו בפני ידידו בכדי שהידיד ישמע. אומר הקב"ה לישראל, אתם ראיתם מה שעשיתי למצרים, אני מתכוון אליכם! איפה הייתם במצרים בתוך מ"ט שערי טומאה למטה, מ"ט שערי טומאה! גוי מקרב גוי! משכו וקחו לכם שה לבית אבות, הרי אין לכם מצוות, ערום ועריה! באתם כאן להר סיני, "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי", הרמתי אתכם והרמתי אתכם והרמתי אתכם לא לשמים, לא תחת כסה הכבוד, אלא "אליי" עד כסה הכבוד ממש! באיזה דרגה היינו ולאיזה דרגה הגענו! משפל המדרגה, משאול תחתית ועד למעלה: "ואביא אתכם אליי". ואתם יודעים הרי שאדם יכול לעלות למעלה ואחר כך ליפול! לא, אם אתה רוצה להשאר ולהיות קשור למעלה – "והיה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש".

אומר הקב"ה, אתם תשארו למעלה כל הזמן, אתם תהיו מלכים! כהנים! אתם תלמדו תורה! אתם שומעים תורה! אתם מקבלים עליכם את התורה! וכך תגיעו לדרגה גבוהה למעלה למעלה.

איך שומרים על דרגה גבוהה ?

וכתוב אחר כך: "אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" – לא פחות ולא יותר. וקשה, וכי חושדים חס וחלילה במשה רבנו?! וכי הוא לא יקיים את מה שהקב"ה אמר לו?! הרי משה רבנו הוא "עבד נאמן קראת לו"!! ומה כתוב אחרי כן: "ויבא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו ה', ויענו כל העם יחדו ויאמרו".

משה רבנו שמע "עם סגולה", "ממלכת כהנים", "גוי קדוש", "ואביא אתכם אליי" – אמר, למי כל זה מתאים? זה לכאורה מתאים רק לבחורי ישיבה, לרבנים, לא לאותם היהודים שעבדו בעבודת פרך בחומר ובלבנים, ואלה איך יוכלו להגיע לכאלה מדרגות ולעלות למעלה?! איך יגיעו לדרגה גבוהה?! מה עשה משה רבנו? קרא לזקני העם, לקח את הרבנים והתחיל לומר להם, אתם יודעים, כה אמר ה' אתם תהיו ממלכת כהנים ואביא אתכם אליי! באו הבעלי בתים, ה"עמך" וטענה בפיהם, וכי אתה מדבר רק אל הרבנים?! וכי התורה לא נתנה לכל עם ישראל?! משה, מה אתה אומר? "תורה צוה לנו משה", לכל עם ישראל שייכת התורה!! מה אתה נותן את זה לרבנים! מה אתה נותן את זה לזקנים! אנחנו מה?! "ויענו כל העם"! לא צריכים לדבר, "יחדו"! באחדות! אמרו, כל אשר דיבר ה' נעשה! הרי גם אנחנו רוצים לעלות למעלה, גם אנחנו רוצים להיות "על כנפי נשרים" למעלה למעלה! על הביטוי הזה אמר הקב"ה: "מי יתן והיה לבבם זה אליי כל הימים", אה! הלואי! שתמיד כל ה"עמך" ככה יגידו שהם רוצים ללמוד תורה, להתחבר לתורה, רוצים להתקדש בתורה ולהגיע לדרגה הגבוהה. והתורה היא ירושה לכלל ישראל, לכולם! התורה לא יכולה שיאמרו עליה שהיא רק של אדם מסוים, אין דבר כזה התורה שלך! אמנם נכון שאתה למדת והתייגעת בתורה ומגיע לך, אבל עליך לדעת שכל אחד ואחד מעם ישראל יכול ומסוגל להגיע למדרגה כזאת גבוהה! ולהגיע למדרגה של "ממלכת כהנים ולגוי קדוש" אמר לו הקב"ה: "אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל", לא פחות ולא יותר, לא תלך רק לזקנים אלא לכל אחד ואחד מישראל בכל דרגה שהיא ותגיד להם, ואדרבה, חז"ל אמרו: "הזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה! אז הפשט "בני עניים" הוא "בני עניים" אבל במתן תורה היתה בעיה אחרת, שיש אדם שהוא מתגאה, ואדם שמתגאה אין בו תורה, התורה נמשלה למים, הכל נמוך, "הזהרו מבני עניים", אם אתה רוצה לגדול בתורה, תהיה בעל "נפש שפלה", ואם יש לאדם "נפש שפלה" אז הוא יכול להגיע לדרגה גבוהה של "כנפי נשרים" עד הקב"ה, "ואביא אתכם אליי", אבל הקב"ה אומר שאין אפשרות שנוכל לדור בדירה אחת, אז הוא מוציא אותו מהכסא, כי אין כסאות מתאימים שהם מהשמים ועד כאן, לכן הוא מוריד אותו למטה, אמנם לא לשאול תחתית אבל עד הרצפה. אדם שהגיע לדרגה כל כך גבוהה ורוצה להשאר למעלה – זה על ידי לימוד תורה וקיום מצוות.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

על מה אנו בוכים?! וידאו מרטיט לתשעה באב

לָמָּה לָנֶצַח תִּשְׁכָּחֵנוּ תַּעַזְבֵנוּ לְאֹרֶךְ יָמִים! הבכי הוא על הצרות והאולה שמתמהמהת – מדוע מבקשים מהקב"ה שישיב אותנו אליו ולא שאנו נשוב אליו? געגוע והכמיהה לגאולה השלימה ולביאת המשיח!

מעלת מצוות ביקור חולים? פרשת וירא

מעלת מצוות ביקור חולים | פרשת וירא

לשם מה הקב"ה שולח 3 מלאכים דווקא ולא מלאך אחד בלבד • אם הקב"ה ביקר את אברהם אבינו ע"ה לשם מה היה צריך לשלוח את רפאל לרפואתו ולא ריפה אותו הקב"ה בעצמו? • והלכת בדרכיו – ולדבקה בו

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה