נגן וידאו

דברים האסורים והמותרים ביום טוב

מהו "יום טוב שני של גלויות" • מדוע נוהגים יום טוב שני גם בחג השבועות • קילוף פירות וירקות בשבת ויום טוב • האם מותר לשנות בשבת את הזמן בשעון שבת • השימוש המותר ביום טוב בשעון גז • איך לנהוג במקרה של שריפה ח"ו בשבת

אורך הוידאו:

1:12:55

מספר:

151

נמסר בחודש

אייר

תש"ס

בפרשת:

במדבר

בנושא:

• כשיש יום טוב, בחוץ לארץ עושים כל יום טוב שני ימים מכיוון שבזמן שהיו מקדשים את החודש היה ספק לגבי היום השני ולכן היו עושים פעמיים. ולכאורה חג השבועות שחל תמיד מ"ט ימים אחרי פסח אז מדוע שיהיה בו ספק? אלא לא רצו שיתחלף לבני הגולה בין יו"ט ליו"ט לכן כל יום נחוג שם שני ימים.

• ישנו איסור לקלף חלק מהפירות והירקות בשבת משום בורר. ישנם פירות שדרך אכילתם היא רק על ידי שיקלף את קליפתם אחרת אינם ראויים למאכל. בשיעור ישנו פירוט של כמה סוגי ירקות ופירות שדרך לקלפם וכיצד אפשר לעשות זאת מבלי לעבור על איסור בורר.

• היום ישנם שמשתמשים בשעון שבת כדי שהאור והחשמל לא יפעלו במשך כל השבת. ישנם כאלה המתירים להאריך או לקצר את הזמן בשעון גם בשבת. אך צריך לדעת שכשאדם נוגע בשעון שבת בשבת הוא עובר על כמה איסורים ולכן צריך להיזהר לא לגעת בו כלל בשבת.

• כיום ישנו גם שעון לגז לשימוש ביום טוב, והשימוש בו מותר בתנאי שהוא מחובר לחשמל מערב יום טוב וגם אז לדעת בני ספרד אין להאריך או לקצר את הזמן שבו כשהגז דולק.

• מעיקר הדין אם יש שריפה בבית אסור לכבות אותה בין בשבת בין ביום טוב, אך כיום ישנם כמה צדדים להקל להזמין את מכבי האש. כשאדם מדליק נר לשבת וליום טוב צריך להיזהר לא לשים כלי שיקבל את הניצוצות כיון שזה גורם לכיבויים, אך מותר לו לשים בכוס ששם בה את השמן גם מים כדי להגביה את הנר.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

דיני חג השבועות והלכות עירוב תבשילין

דין עירוב תבשילין • סדר העירוב • מי שלא עירב – האם יוכל להכין מיום טוב לשבת • עירוב של אורח והדין במארחים • סדר התיקון ליל שבועות • מצוות השמחה בשבועות ואכילת מאכלי חלב

יעקב אבינו והארץ המובטחת? פרשת ויצא

יעקב אבינו והארץ המובטחת | פרשת ויצא

"הארץ המובטחת לאברהם אבינו, מקופלת תחתיך, ותהא נוחה לבניך להכבש". הקב"ה לא שם את מפת הארץ מתחת ליעקב אלא את הארץ ממש, כבר ראינו, שבני אדם לוקחים "מפות" מקצצים מרחיבים ומשנים, מפה אפשר למחוק, את הארץ המובטחת אי אפשר למחוק.

הלכות ומנהגים בספירת העומר

איזה מצוות שקשורות לספירת העומר היו בזמן המקדש • שתי המצוות מקיימים כיום בספירה • האם היום הספירה היא מדאורייתא או מדרבנן • מה הדין לאדם שמנה רק ימים או רק שבועות • מה דינו של אדם ששכח לספור בלילה, וביום

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה