נגן וידאו

כוחם של ילדי ישראל

מרן התייצב בפני ילדי ישראל בסיפור אישי שלו מימי ילדותו על לימוד משנה - ואיך צמח להיות גדול בישראל

אורך הוידאו:

9:09

אולי יעניין אותך גם:

חינוך ילדי ישראל? פרשת חוקת

חינוך ילדי ישראל | פרשת חוקת

האם מצוות שכליות ככיבוד הורים גם מחייבות הכרה במי שציוה אותם? • ומה הדאיג את מרן הרב באופן חינוכם של ילדי ישראל • בחינוך של מי צריך היום להשקיע יותר של המורים או של התלמידים?

חינוך לא על ידי גערות ומכות - רק בלשון רכה
חינוך ילדים

חינוך לא על ידי גערות ומכות – רק בלשון רכה

פולמוס רחב ודעות לכאן ולכאן נכתב על השיטה בהכאה כדרך עונש בחינוך הילדים • והאם באמת הרמב"ם התיר כדרך חינוך להעניש על ידי הכאה? • חומרת הפוגע בילדים שהוא מנודה לשמיים ומשל האריה הפצוע מרצון

חפש סרטון, סיפור, או שיעור