נגן וידאו

ההכנות הדרושות לקראת שנת שמיטה

האם מותרת נטיעת עצי סרק ועצי מאכל בערב שנת השמיטה? - שמיטה חובת האדם או האדמה? ומה הדין בבית ובנכסים מושכרים לאחרים? - איסור אמירה לגוי בשמיטה ובנוסף חומרת האיסור למכור קקרע בארץ ישראל לגויים - דיני עציץ נקוב ודיני בר ובת מצווה

אורך הוידאו:

58:54

מספר:

163

נמסר בחודש

אב

תש"ס

בפרשת:

ראה

• הגמרא אומרת במסכת ראש השנה: שבערב השביעית צריכים שלושים יום לפני כן לא ליטוע עצים. ואומר רש"י: שהטעם הוא משום תוספת שביעית שמוסיפים מחול על הקודש. יש שחולקים על רש"י וסוברים שאין דין תוספת שביעית לעניין נטיעה.

• איסור השכרת שדה ישראל לגוי בהוצאה החדשה של 'שבת הארץ' כתבו בצד אחד דעת האוסרים להשכיר שדה של ישראל לגוי והאוסרים להשכיר שדה של ישראל לישראל, ובצד שני כתבו דעת המתירים.ישנם הטועים ואומרים "ושבתה הארץ" זו מ"ע שהזמן גרמא רק – בשמיטה, ואם יש לאדם שדה שיגיד לאשתו שתשכיר אותו כי מ"ע שהזמן גרמא נשים פטורות ! אך לא כך הדבר, וכאן התורה אומרת "ושבתה הארץ" אז לבא ב'קום עשה' ולהשכיר את זה א"א וגם אשה עוברת על איסור העשה. ועיין למנחת חינוך באורך על זה שכתב שכל שהמעשה אינו בגוף האדם אלא שהבהמה תשבות וכן הארץ תשבות האשה חייבת ועליו להזהיר את השוכר בין יהודי ובין אינו יהודי שהוא משכיר להם את הדירה ולא את הגינה ומותר להם ליהנות מן הגינה ולא לעבוד בה כל שנת השמיטה.

• פרחים סגורים בעציץ בשבת אם קנה אדם הדסים או עצי בשמים בע"ש ושכח להניחם במים אסור – בשבת להניחם במים. אומר הרמ"א: "ובלבד שלא יהיה בהם פרחים ושושנים שיהיו נפתחים בלחלוחית המים". לדוגמא: אדם קונה לכבוד שבת זר פרחים חלקם פתוחים וחלקם סגורים, וברור שאם הפרחים הסגורים יהיו במים הם יפתחו, לכן זר כזה שהניח אותו בע"ש אסור להוציאו מהעציץ בשבת. ואם הוציא אותו אסור – להחזירו לעציץ, משום שאם יחזירו הפרחים הסגורים יפתחו והוי כזורע או נוטע בשבת. ואם הוציא הוי כתולש, ואם החזיר הוי כנוטע. כיום שמוכרים פרחים באופן מיוחד שחלקם סגורים וחלקם פתוחים, אם הם פתוחים ניחא אפשר להחזירם. אבל אם הם סגורים אין להוציאם – מהמים, ואם הוציאם אין להחזירם אפילו לאותם המים ויש להיזהר (אע"פ שיש מקילים להוציאם).

• בת מצוה ברכת שהחיינו – כתוב בבא"ח: ילדה שמגיעה לגיל שתים עשרה ויום אחד, יום לפני כן שיקנה לה אביה שמלה חדשה או פרי חדש ושתברך 'שהחיינו' משום שהיא נכנסת לעול מצוות. לא כתוב שיעשו לה מסיבה באולם או במסעדה וכדו'. וכן ילד שהוא בר מצוה מברך 'שהחיינו' על הטלית החדשה. אבל אם בירך על הטלית לפני כן, נותנים לו חולצה חדשה או חליפה חדשה שלובש ביום הבר מצוה, ובעת הברכה סוגר את כפתורי החולצה או המעיל ומברך שהחיינו או על פרי חדש.

•גיל שבעים ברכת שהחיינו – אומר הרב הבא"ח: אם הגיע אדם לגיל שבעים ויש מי שאומר לגיל שישים, יקנה בגד חדש או פרי חדש ויזמין את קרוביו ומכיריו, ויש סדר של הרב פלאג'י לקרא 'נשמת כל חי' להודות לקב"ה שהאריך ימיו. וצריך לעשות זאת בליל השבעים ויברך 'שהחיינו' על הפרי החדש או הבגד החדש. אנו מאמינים שהגאולה קרובה ואז נצטרך לשמור את השמיטה כהלכתה ויהיו דינים דחיוב דאורייתא, ויה"ר שנזכה לגאולה שלמה בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן.

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

תכנית מוסף המוספים עם מרן הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא זצוק"ל
אקטואליה

תכנית מוסף המוספים עם מרן הרב מרדכי אליהו והרב אברהם שפירא זצוק"ל

דן מרגלית מארח את הרבנים הראשיים בהיכל שלמה: הרב מרדכי אליהו זצוק"ל – הראשון לציון והרב הראשי לישראל- הרב אברהם שפירא זצוק"ל ודן איתם בנושאים שונים כגון: גיוס תלמידי ישיבות לצה"ל. חנינה לאנשי המחתרת ולאזרחים יהודיים נוספים בישראל ובגולה. עניין אי חלוקת ארץ ישראל. התחרדות במגזר הדתי, אחדות עם ישראל ועוד

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה