נגן וידאו

ורבים ועמי הארץ מתייהדים – גאים להיות יהודים!

מה הפחד שיש בציבור מפני "חובשי כיפות" בתפקידי הביטחון ובעמדות מפתח? • המסירות שהיה בכל דור ללכת דווקא עם כיפות אף בימי הנאצים ימ"ש

אורך הוידאו:

4:18

דבר תורה ל

 

בפתח דבריו מרן הרב מבאר את הגישה שהייתה כלפי גרים שהתייגרו בתקופת מרדכי ואסתר בעקבות הפחד שנפל על הגויים ואת התירוץ שמובא בפוסקים מדוע גירותם מקובלת  :

מקשים המפרשים והתוס': הרי בזמן דוד המלך וגם בזמן שלמה המלך לא היו מקבלים גרים, אם כן מדוע כשמרדכי נתמנה למשנה למלך הנהיג להתחיל לקבל גרים? ואומרים התוס' (במסכת יבמות) שהתייהדו מעצמם ולא עברו תהליך של גיור דרך בית דין.

ובעל ה"בן איש חי" פירש אחרת ואמר, שמה שכתוב "ורבים מעמי הארץ מתייהדים" היה זה מאז שנתלה המן ועד לי"ג לחודש אדר, ובאותו הזמן היה זמן ביניים שלא היתה עדיין מלכות מוחלטת למרדכי, ואחרי כן כבר לא קיבלו.

דברי מרן הבאים – התייחסו לדברי האלוף (במיל') שלמה ג. נגד ציבור המתיישבים וחובשי הכיפות. 

בהזדמנות אחת אמר גזית, "הדתיים מכניסים פוליטיזציה לצבא. הכיפות הסרוגות עבורי הן כמו צלב קרס על השרוול של החיילים הנאציים".‏  גירסה אחרת של דבריו היא כי התנגדותו היא להתרת שרות חיילים עם כיפה סרוגה המזוהה עם עמדה פוליטית, כאשר הצבא היחיד שהיו לו סימני זהות פוליטיים במדי יחידות שלו היה הווהרמאכט הגרמני. מאוחר יותר התנצל על דבריו בשל הסערה הציבורית שפרצה.

בהזדמנות אחרת הציע להקים "משטר חירום לא דמוקרטי" כדי להגביל את הילודה במגזר הערבי, להחזיר שטחים, ולפנות מתנחלים – כל זאת על מנת ש"גבולות הקבע של המדינה יכללו מספר קטן ככל האפשר של ערבים"

(מתוך ויקיפדיה)

בעקבות זאת מרן הרב זצוק"ל אמר את הדברים הבאים : 

ונראה לעניות דעתי  אולי לומר פירוש אחר: מה שכתוב "ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד מרדכי עליהם", הנה היום יש "פחד מכיפות". ואומר להם מרדכי הצדיק וגם אסתר המלכה לעמי הארץ, שאם הם פוחדים מכיפות עליהם לחזור בתשובה! היה אחד שראשי התבות של שמו היו ש.ג., והוא הוחזק כ"אלוף", אבל הוא באמת שג"ה בדרכו שגיאה גדולה, והנה נשמע עתה שהוא מתחרט ושב בתשובה, אבל עליו לדעת שלא מספיק לומר "חטאתי עויתי פשעתי" אלא עליו לשבת בתעניות לקבל מלקות. אמנם, אנחנו נוותר לו על מלקויות ועל ייסורים ושתלך מבית לבית, ושילך לאנשים שהיו בשואה שהנאצים רדפו אחריהם והכיפה נפלה להם על הרצפה במרוצתם, ועצרו כדי להרים את הכיפה שלהם ולשים אותה על הראש בחרוף נפש ממש, כי אז קיבלו עוד מכות בגלל זה מהנאצים שהשיגו אותם! אז התיקון שלך ושל חבריך הוא ללבוש כיפה, ושתהיה כיפה גדולה שכולם יראו ושיכתוב עליה "אני חוזר בתשובה". וזהו: "מתייהדים" – כלומר, מעכשו עליכם להיות יהודים אמיתיים ותחבשו כיפה לראשכם, "כי נפל פחד היהודים עליהם". 

מרן מסיים בדברי סנוגריה על ישראל כשמקיימים את מצוות הפורים כהלכתם ובדיקדוק יותר ממה שמחוייבים, ומתוך שמחה ואהבה ואחדות בין כל חלקי עם ישראל :

והנה, אנחנו מאמינים בני מאמינים שכל עם ישראל ישובו בתשובה שלמה, והרי עם ישראל שבאותו הדור נהנה מסעודתו של אחשורוש וחזרו בתשובה, כמו כן היה שם צלם וחזרו על זה בתשובה – אם כן ודאי הוא שהקב"ה שהוא "אל רחום וחנון" יקבל את תשובת עמו ישראל ברחמים. ויש אחד שמדבר דברים בטלים, אבל ברוך ה' הרי יש ישיבות רבות ובני תורה רבים, וכמה צדקות עושים! אדם שמקבל מכתבים בדואר לפני פורים, וכמה צדקות וכמה חסד נעשה בעקבות זה! הרי מן הדין, כותב הריטב"א שמספיק לתת פרוטה, וה"בן איש חי" כותב שיוצאים ידי חובה בסכום שהוא שוה ערך לסעודה שלמה, ואשריהם ישראל שלא מדקדקים בכך אלא נותנים לעניים יותר ויותר, ועושים עשרות משלוחי מנות ביום הפורים! ולכמה עניים נותנים מתנות לאביונים! על כן עינינו נשואות למרום בתפילה ואומרים: "רבונו של עולם, כמו שאנחנו ששים ושמחים על המצוות שתקנו לנו חכמינו זכרונם לברכה", וחז"ל דרשו על הפסוק "קיימו וקבלו" שגם בשמים קבלו את מה שקבלו כאן היהודים למטה את מה שתקנו לנו, כך גם יעשה עמנו צדקה וחסד ויגאל אותנו עוד לפני חג הפורים השנה הזאת. ברוך ה' לעולם אמן ואמן. 

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

מה הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר?

מדוע אנו צמים בתענית אסתר בעוד תעניתה האמיתית של אסתר הייתה בכלל בימי ניסן? • גם ביום י"ג באדר עמדו כל עם ישראל בתענית אך לא תענית אסתר • מוסר גדול : הניצחון על אויבי ישראל רק לאחר תענית זעקה ותפילה

סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי

כל סיפור המגילה הוא תמוה ולא הגיוני בעליל • במיוחד החל מבקשתו המוזרה של אחשוורוש להביא את ושתי • וכל הדין ודברים המוזר בין אחשוורוש לוושתי שהסתיים בהוצאתה של האחרונה להורג

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה