נגן וידאו

הלכות פרוזבול ומוסף ראש השנה

אורך הוידאו:

1:11:18

מספר:

216

נמסר בחודש

אלול

תשס"א

בפרשת:

ניצבים

בנושא:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור