נגן וידאו

הלכות קושר בשבת – מקרים וקשרים המצויים בימינו

עקידת יצחק נעשתה בשמחה • קניית מערת המכפלה כקניין לדורות • מלאכת קושר בשבת • התנאים למלאכת קושר • זהירות מקשר שעושים מבלי שימת לב

אורך הוידאו:

1:18:38

מספר:

70

נמסר בחודש

חשוון

תשנ"ט

בפרשת:

חיי שרה

בנושא:

 

•    כשאברהם הלך לעקוד את יצחק הוא עשה זאת בשמחה כי קיים את רצון הקב"ה. כשחזר מהעקדה ושרה נפטרה הוא היה עסוק בקניית מערת המכפלה. ואעפ"י שהציעו לו לקחת את המערה ללא כסף הוא שילם בכסף מלא כדי שלא תהיה טענה בדורות שאח"כ שהמערה אינה שייכת לו ולבניו.

•    הבן איש חי כותב שבמלאכת קושר ומתיר בשבת אדם צריך להיזהר ביותר כיוון שהוא רגיל לנהוג כך ביום חול. ישנם קשרים שאסורים לגמרי בשבת מדאורייתא, ישנם שאסורים מדרבנן וישנם שמותרים לכתחילה, וצריך לדעת היטב מה מותר ומה אסור שלא יעבור על איסור.

•    בקשירה ישנם שני תנאים- שיהיה קשר קבוע ושיהיה קשר של אומן. אם מתקיימים שני התנאים הדבר אסור מדאוריתא ואם מתקיים תנאי אחד האיסור הוא מדרבנן. אמנם אם זה אל קשר קבוע ולא קשר של אומן- מותר לקשור כך לכתחילה.

•    כיוון שישנם הרבה מקרים שדומים למלאכת קושר ואדם אפילו אינו מעלה בדעתו שיש בהם איסור (כגון: קשירת שקית ע"י חוט ברזל, קשירת תחבושת וכדו') צריך ללמוד היטב דינים אלו כדי שלא יבורא לידי חילול השבת. בשיעור ישנם כמה דוגמאות יומיומיות שאדם צריך להיזהר בהם שלא יעבור על איסור.

 

 

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב print
הדפס

אולי יעניין אותך גם:

דיני בין המצרים ודברים שיש בהם סכנת נפשות

גבולות והבטחת ארץ ישראל • שירים כל השנה בסעודת מצווה ומה מותר לשמוע בימים אלו • ימי סכנה ודין • זהירות מלהכות את הילדים • השפעה על ילד ותלמיד בכוח הדיבור • דברים שצריך להיזהר בהם מפני הסכנה כגון: מעקה

נושאים שונים

דיני טבילת כלים

קניין מערת המכפלה והשדות שמסביב – על ידי אברהם אבינו • כלי שהיה ברשות או שנוצר על ידי גוי לעניין טבילת כלים • מקום הטבילה • כלים הצריכים טבילה – וטבילת מוצרי חשמל המשמשים לאכילה

חפש סרטון, סיפור, או שיעור