נגן וידאו

הנקמה האמיתית על מותם של ההרוגים על קידוש ה'

דברי קודש מפי מרן הרב בהקדמה לשיעור שנערך ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בשנת תש"ס לאחר מכן נערכה השכבה לחללי ישראל מפי החזן ישראל טוויל שיחי'

אורך הוידאו:

6:50

דבר תורה ל

 

תמצית דברי מרן הרב זצוק"ל:

הערב ליל ד' אייר נקבע ליום הזכרון לחללים וע"כ אנו אמרנו
בתחילת השיעור את ההשכבה מנוחה נכונה וכללנו עם חללי
צה"ל גם חללי מערכות ישראל וכל אלה שמסרו נפשם על
קידוש השם וקדושת הארץ וכל אלה שנרצחו בידי המרצחים
מארגוני טרור למיניהם ככתוב במחזור של יום הכיפורים.

חז"ל אומרים (בבא בתרא דף י, ב) שהרוגי מלכות אין כל –
בריה יכולה לעמוד במחיצתן, והגמרא שואלת האם הכוונה על
רבי עקיבא? הרי הוא מעלתו גדולה בשמים גם מבלי שנהרג על
קידוש השם והגמרא מתרצת שם כגון הרוגי לוד ורש"י מסביר
שהם שני אחים לוליינוס ופפוס שמסרו עצמם על קידוש השם,
היינו אפילו אנשים פשוטים ולא ברמתו של רבי עקיבא גם הם
אם נהרגו על קידוש ה' אין שום בריה יכולה לעמוד במחיצה
שהם נמצאים.

והגמרא במסכת ראש השנה )דף כג, א( אומרת אוי להם
לעכו"ם שאין להם תקנה שנאמר תחת הנחשת אביא זהב,
ותחת הברזל אביא כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים
ברזל. תחת רבי עקיבא וחביריו מאי מביאין ועליהם הוא אומר
ונקיתי דמים לא נקיתי וה' שוכן בציון.

ועיין בפירושו של אהלי יעקב (עמוד מו ע"ב)  על מה שאנו
אומרים בסליחות של יום הכפורים אדיר ונאור וכו' "כובש
עוונות לובש צדקות" יש לבוש מיוחד שנקרא פוריפא שבו
מצויירים כל הרוגי מלכות וכל אותם שמסרו את נפשם על
קידוש השם ואם המקטרג רוצה לקטרג על עם ישראל על
עוונתיהם הקב"ה מסתכל בפורפיא ומטמין את כל העוונות
וכובשם.

 

כובש עוונות באיזה זכות בזכות "לובש צדקות" אותו

לבוש שבו מצויירים הקדושים.

 

שיתוף ב email
שלח במייל
שיתוף ב whatsapp
שלח בוואטסאפ
שיתוף ב facebook
שתף בפייסבוק
שיתוף ב twitter
צייץ בטוויטר

אולי יעניין אותך גם:

חפש סרטון, סיפור, או שיעור

צור קשר

מעוניינים לשלוח חומר על הרב? או להשתתף בהפצת תורתו במגוון ערוצים? תוכלו ליצור עימנו קשר בטופס זה